Henkilöt keskustelevat pöydän äärellä.

Avoin ja vastuullinen tutkiminen, kehittäminen ja oppiminen

Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria – Xamkin strategia

Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä 

Avoin ja vastuullinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä oppiminen (TKIO) otetaan huomioon Xamkissa monella eri tavalla.

Xamk on strategiassaan sitoutunut vahvistamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittäminen perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja sitä täydentäviin linjauksiin ja suosituksiin.  

Xamkin tutkimuksessa ja kehittämisessä noudatetaan vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia sekä TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia.

Avoimien toimintamallien avulla lisätään TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avoimet toimintatavat edistävät myös ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä. Avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet lisäävät opetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä mahdollistavat yhteistyön ja yhteiskehittämisen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Tavoitteena on tehostaa osaamisen ja tiedon siirtymistä sekä synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Xamk tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille avoimen TKIO-toiminnan tueksi koulutusta, ohjeistusta ja henkilökohtaista neuvontaa.  

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025

Xamk on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Kansalliset linjaukset toimeenpanevat julistuksen mukaisia strategisia periaatteita, tavoitteita ja suunnitelmia. Linjauksia tukevat tarkentavat kansalliset suositukset. Lisätietoa löydät Avointiede.fi-sivuilta

Julistuksessa Xamk on sitoutunut toteuttamaan avoimuutta neljällä osa-alueella, jotka ovat samalla avoimuuden kulmakivet:

Päämäärä: Tutkimusyhteisössä vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja tutkimusorganisaatioissa on tätä tukevat arviointikäytännöt, kannustimet ja palvelut. Tutkimuksen ja tutkijanarvioinnin edistäminen. 

Xamkin sisäinen koordinaatio: Toimintakulttuuri-työryhmä 

Xamkin ohjeet: Tiedeviestintä (Xamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä intranetissä, Luxissa. Vaatii kirjautumisen Xamkin tunnuksilla.) sekä Avoimen TKI-toiminnan opas (Libguides)
 
Kotimaiset linjaukset: Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

Päämäärä: Kaikki uudet tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti saatavilla.  

Xamkin sisäinen koordinaatio: Julkaisemisen avoimuus -työryhmä  

Xamkin ohjeet: Avoin julkaiseminen ja sopimukset (Xamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä intranetissä, Luxissa. Vaatii kirjautumisen Xamkin tunnuksilla.) sekä Julkaisijan opas (Libguides) 

Kotimaiset linjaukset: Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Päämäärä: Tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä. Aineistoja hallitaan tarkoituksenmukaisesti FAIR-periaatteita (löydettävä, saavutettava, yhteentoimiva, uudelleenkäytettävä) tavoitellen. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot, mukaan lukien tutkimusdata, tunnistetaan itsenäisiksi tutkimustuotoksiksi.  

Xamkin sisäinen koordinaatio: Aineistojen avoimuus -työryhmä 

Xamkin ohjeet: Tutkimusaineistot ja -menetelmät (Xamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisessä intranetissä, Luxissa. Vaatii kirjautumisen Xamkin tunnuksilla.) sekä Avoimen TKI-toiminnan opas (Libguides) 

Kotimaiset linjaukset: Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaukset 1 (Tutkimusdatan avoin saatavuus) ja 2 (Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoin saatavuus)

Päämäärä: Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt mukaan lukien avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen ovat osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen. Tätä kehitetään ja ja edistetään tarjoamalla tukea ja koulutusta avoimen oppimisen käyntänteisiin niin henkilöstölle kuin opiskelijoille.

Xamkin sisäinen koordinaatio: Oppimisen avoimuus -työryhmä 

Xamkin ohjeet avoimille oppimateriaaleille: Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma  

Kansallisessa yhteistyössä tehdyt ohjeet: Avoimet oppimateriaalit -opas  

Kotimaiset linjaukset: Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt)

Avoimen toimintakulttuurin edistämisen rakenne Xamkissa 

Avoin tiede ja tutkimus -ryhmän tavoitteena on avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuurin syventäminen. Xamkin ATT-työn edistämisen rakenteen, toimintaohjeiden ja tukipalveluiden avulla varmistetaan, että avoimet toimintamallit otetaan huomioon niin TKI-hankkeissa kuin muissakin toiminnoissa.

Kuva 1. Xamkin ATT-ohjausjärjestelmä

Tiedejatutkimus.fi

Tiedejatutkimus.fi kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

Tavoitteena on, että Xamkin toiminta ja tutkijat näkyvät palvelussa kattavasti (esim. ORCID-tutkijatunniste ja tutkimusaktiviteetit). Xamkin tunnuslukuihin (mm. Avoin tiede ja tutkimus) pääset suoraan tämän linkin kautta (tiedejatutkimus.fi).

AVOTT-seurannan 2023 tulosten perusteella Xamkin avoimen tieteen ja tutkimuksen taso on 4/5. Lue lisää AVOTT-seurannasta (avointiede.fi).

Vastuullinen tutkijanarviointi

Xamk on allekirjoittanut Coara-sopimuksen. Xamkin tutkijan urapolulla sovelletaan vastuullisen tutkijanarvioinnin ja Coaran periaatteita. Xamkissa toimii korkeakoulun johtoryhmän asettama tutkijan urapolun ohjausryhmä, joka osallistuu tutkijan urapolulle ja urapolun aikana tehtäviin arviointeihin. Xamkin oma Coara-toimenpidesuositus valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä Xamkin ATT-ryhmän valmistelemana.

Lisätietoja: https://coara.eu/ ja Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt – Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus 

Ota yhteyttä

Puhelin
+358447028542
Sähköposti
Henni.Laitala@xamk.fi
Yksikkö
Julkaisu- ja tuotantopalvelut
Henni Laitala
Julkaisuasiantuntija
+358447028542
Henni.Laitala@xamk.fi
Puhelin
+358408266070
Sähköposti
Marjaana.Kivela@xamk.fi
Yksikkö
TKI-palvelut
Marjaana Kivelä
Kehityspäällikkö
+358408266070
Marjaana.Kivela@xamk.fi
Puhelin
+358503125087
Sähköposti
Pekka.Uotila@xamk.fi
Yksikkö
Kirjastopalvelut
Pekka Uotila
Päällikkö
+358503125087
Pekka.Uotila@xamk.fi