Mies katsoo mäkistä metsämaisemaa kalliolta, taustalla kuumailmapallo

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Xamkin Master School on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Hanki uusia näkökulmia työelämään

Syksyn yhteishaussa on useita YAMK-koulutuksia, tutustu tarjontaan!

Tähtää korkeammalle

Haluatko syventää osaamistasi?
Haluatko laajentaa näkemystäsi uusille aloille?
Haluatko lukea muiden kokemuksia opiskelusta?

YAMK-tutkinnolla vauhtia urallesi

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Xamkin Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta. Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Ammattikorkeakoulujen ylemmät AMK-tutkinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventää nykyistä osaamistasi ja kehittää uraasi. Voit esimerkiksi opiskella johtamista ja saada valmiudet edetä esimiestehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalalla voit syventää asiantuntijuuttasi erikoistumalla vaativiin asiakas- ja potilastyön alueisiin. Tekniikan alalla voit kehittää osaamistasi projektinhallinnassa ja uusimmissa teknologioissa, kuten älykkäissä järjestelmissä.

Koulutukset yhdistävät teorian ja käytännön, joten voit heti soveltaa oppimaasi työssäsi. Opiskelun aikana rakentamasi asiantuntijaverkosto on arvokas resurssi myös valmistumisen jälkeen.

Laajenna osaamistasi

Ylemmät AMK-tutkinnot eivät vain syvennä nykyistä osaamista, vaan myös avaavat ovia uusille aloille. Esimerkiksi liiketalouden ammattilainen voi opiskella ympäristöteknologiaa ja siirtyä kestävän kehityksen asiantuntijaksi.

Terveydenhuollon taustalla oleva henkilö voi laajentaa osaamistaan sosiaalialan johtamiseen. Tekniikan alan ammattilainen voi suuntautua tietojärjestelmien kehittämiseen ja kyberturvallisuuteen.

Ylemmät AMK-tutkinnot Xamkissa tarjoavat monialaisen oppimiskokemuksen, jossa tutustut eri alojen ammattilaisiin. Opettajien ja opiskelutovereiden kanssa käydyt keskustelut haastavat sinua ajattelemaan kriittisesti ja perustelemaan näkemyksiäsi. Tämä kehittää sekä omaa alaasi että ymmärrystäsi muista aloista.

Miksi valita Xamk?

Nainen seisoo valkotaulun edessä, kahden neuvottelupöydän ääressä istuvan naisen katsoessa häntä.

Laadukas opetus, hyvät palvelut

Laadukas opetus, hyvät palvelut

Xamkista valmistuneet YAMK-opiskelijat antavat erinomaista palautetta Xamkissa opiskelusta. Esimerkiksi opintojen ohjaus, opetus ja aikaisemmin opitun huomioiminen ovat kunnossa.

Hyvä sijoittuminen työelämässä

Hyvä sijoittuminen työelämässä

YAMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämässä hyvin. Vuoden 2022 tilastojen mukaan suurin osa valmistuneista sijoittuu erityisasiantuntijatason tehtäviin.

Monialaiset verkostot

Monialaiset verkostot

Opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. Tämä verkosto kantaa hedelmää myös valmistumisen jälkeen työelämässä ja on monen valmistuneen mielestä yksi tärkeimmistä YAMK-opintojen hyödyistä.

Kokemuksia YAMK-opiskelusta

Aiemman osaamisen tunnistaminen

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Hyvää palautetta valmistuneilta opiskelijoilta

Ammattikorkeakouluista valmistuneet antavat vuosittain palautetta korkeakouluille siitä, miten tyytyväisiä he ovat saamaansa opetukseen, tukipalveluihin, opintojen ohjaukseen ja muihin tutkinnon suorittamiseen vaikuttaviin asioihin.

Xamkista ylempään AMK-tutkintoon valmistuneet ovat opintoihinsa tyytyväisiä ja Xamk sijoittuu monella mittarilla ammattikorkeakoulujen kärkisijoille.

Eriytyisen hyvää palautetta olemme saaneet esimerkiksi henkilökohtaisesta opintojen suunnittelusta, opintojen ohjauksesta ja siitä, että aikaisemmin opitut tiedot ja taidot on otettu opiskelussa huomioon.

Tutustu koulutusaloihin ja löydä sopivin koulutus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: