Opoille sivun yläkuva, jossa opo tietokoneella.

Palveluiltamme opoille

Tältä sivulta löydät tietoa palveluistamme opinto-ohjaajille ja muille koulutusasioiden kanssa työskenteleville.

Tietoa opoille

Xamk lyhyesti

Yli 80 tutkintoon johtavaa koulutusta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille ja ihmisille. Kampuksemme sijaitsevat Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

Xamk profiloituu vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Xamkissa on yli 12 000 opiskelijaa.

AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on 50. Meillä voi opiskella artenomiksi, ensihoitajaksi, fysioterapeutiksi, geronomiksi, insinööriksi, jalkaterapeutiksi, liikunnanohjaajaksi, merikapteeniksi, metsätalousinsinööriksi, muotoilijaksi, naprapaatiksi, restonomiksi, sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, terveydenhoitajaksi, tradenomiksi ja yhteisöpedagogiksi. 

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla on yli 30 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnanvaraa on niin koulutuksissa kuin opiskelutavoissakin: voit opiskella päivällä, illalla, viikonloppuina, kampuksella, etänä ja verkossa, suomeksi ja englanniksi.

Opiskelijavaihto jossakin Xamkin sadoista yhteistyökorkeakouluista ympäri maailmaa antaa mahdollisuuden kerätä kansainvälistä kokemusta ja osaamista.

Kaikille avoin Xamk Pulse

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu avaa oven tiedon maailmaan ja tarjoaa ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista koulutusta kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen AMK:n tarjonnassa on yli 700 opintojaksoa. Opinnot ovat kokonaan maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille.

Yhteistyössä työelämän kanssa

Rakennamme tulevaisuuden työelämää yhdessä tämän päivän osaajien kanssa. Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö onkin osa opintoja ja opiskelijoiden arkea. Käytännössä tämä tarkoittaa harjoitteluja, opinnäytetöitä ja monenlaisia yritysten toimeksiannosta tehtäviä projekteja. 

Teemme töitä huomisen hyväksi myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), joka on Suomen ammattikorkeakouluista laajinta. Ratkomme yritysten ja organisaatioiden ongelmia ja kehitämme toimintaa yhdessä. Tämä tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia myös opiskelijoillemme.

Palvelumme opoille ja muille ohjausasioiden kanssa työskenteleville

Koulutusesittelyt oppilaitoksissa

Voitte tilata meidän opiskelijalähettiläitä tai koulutusten edustajia kertomaan ammattikorkeakoulussa opiskelusta, Xamkista ja koulutuksistamme.

Infot voivaan toteuttaa joko paikan päällä koulullanne tai etänä Teamsin kautta. Koulullanne tapahtuvat esittelyt onnistuvat parhaiten, jos se sijaitsee kohtuullisen matkan päällä Xamkin kampuskaupungeista – Savonlinna, Kouvola, Kotka, Mikkeli.

Huoomioittehan koulullanne tapahtuvien infojen ajankohtaa miettiessänne matkaan kuluvan ajan, että esittelyt eivät olisi heti aamusta, jos koulunne sijaitsee kauempana kampukseltamme.

Pitemmässä matkassa oleviin kouluihin esittelyt on usein käytännöllisempää toteuttaa etänä Teamsin kautta. Etäesittelyissä pystymme myös helpommin esittelemään eri kampuksillamme olevia koulutuksia, kun välimatkat eivät ole este.

Vierailut Xamkin kampuksilla

Opiskelijaryhmät voivat myös tulla tutustumaan Xamkin kampuksiin Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Tällöin vierailu voi esimerkiksi pitää sisällään Xamkin esittelyn ja kampukseen tutustumisen kampuskierroksella.

Tilaa hakijan opas

Voitte tilata meiltä hakijan oppaita tarvitsemanne määrän sähköpostilla viestinta@xamk.fi.

Yksittäisiä hakijan oppaita voit tilata myös osoitteessa https://www.xamk.fi/hakijanoppaat. Tätä kautta oppilaanne voivat tilata oppaita myös itse.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

 • Yhteisömanageri Aki Ilmanen, 040 508 1498 tai aki.ilmanen@xamk.fi
 • Yhteisömanageri Helena Hämäläinen, 040 570 3711, helena.hamalainen@xamk.fi

Hakutoimisto palvelee kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa: Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut@xamk.fi.

Vinkiksi oppilaillenne: löydä oma alasi -opintojaksot (kurkistuskurssit)

Löydä oma alasi -kursseilla tarkoitetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka on suunniteltu tutustumisopinnoiksi eri koulutuksiin. Niiden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaat.

Opintojen kautta oppilas saa tarkempaa tietoa häntä kiinnostavasta tutkinnosta sekä lisävarmuutta oman alan valintaan. Samalla korkeakouluopiskelu ja tutkinnon jälkeiset uravaihtoehdot tulevat tutuksi.

Opinnot ovat maksuttomia ja niiden laajuus on 2 op. Ne on suunniteltu itsenäiseen työskentelyyn, joten niissä voi edetä omassa tahdissa. Kaksi opintopistettä vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Tällä hetkellä tarjolla on 13 eri vaihtoehtoa:

 1. Talotekniikan insinööriopinnot
 2. Jalkaterapeuttiopinnot
 3. Peliohjelmoinnin insinööriopinnot
 4. Liiketalouden tradenomiopinnot
 5. Peliteknologian insinööriopinnot
 6. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnot
 7. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomiopinnot
 8. Yhteisöpedagogiopinnot
 9. Ympäristöteknologian insinööriopinnot
 10. Fysioterapeuttiopinnot
 11. Liikunnanohjaajaopinnot
 12. Teollisen puurakentamisen insinööriopinnot
 13. Rakennustekniikan insinööriopinnot.

Valikoima kasvaa jatkuvasti, joten kannattaa seurata tilannetta koulutuskalenterissa.

Ammattikorkeakouluopinnoista opoille muissa palveluissa

Opopassi

Opopassi on tulevaisuuden suunnittelun työkalu, jonka sisältö perustuu lukion OP2-opintojaksoon.

Korkeakouluyhteistyö-sivun pistetehtävät on tehty yhteistyössä korkeakoulujen kanssa hyödynnettäväksi opo-tunnilla. Niistä saa vinkkejä lukiolaisille suunnattuihin korkeakoulujen kursseihin sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Ammattikorkeakouluun.fi

Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto on ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkosivusto ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille.

Sivustolla on tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista ja siellä voi lisäksi tutustua ammattikorkeakouluopintojen sisältöihin.

Opinto-ohjaajille on sivustolla oma osio, jonne on koottu ohjausmateriaalia opinto-ohjaukseen, ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajan sivujen linkit sekä tapahtumat hakijoille ja opinto-ohjaajille.