Asiasanat

TKI-hankkeet

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

MaRa Häkkää

ReKey – Mara Häkkää

ReKey- hankkeen päätavoitteena on kehittää yhteistoimintamallia ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän välille.

KOHTI TURVALLISEMPAA HÄLYTYSAJOA

Hankkeessa tuotetaan mm. työelämässä oleville ensihoitajille lisäkoulutukseksi tarkoitettu turvallisen hälytysajon kurssi

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa

Hankkeessa selvitetään mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa.

Sirkkaa sopassa -hanke

Sirkkaa sopassa

Hanke auttaa hyönteistalouden toimijoita verkostoitumaan, jakamaan tietoa ja osaamista sekä kehittämään moniammatillisia koulutussisältöjä.

Share This