Asiasanat

TKI-hankkeet

Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson...

Hyödynnämmekö Kymenlaaksossa luovien alojen tarjoamia palveluita esim. kilpailuedun parantamiseksi?

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon...

URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys

Hankkeessa selvitetään tutkimuksen ja työpajakehittämisen keinoin millaiset kokeiluympäristöt tukisivat yrittäjyyden edistämistyötä

5G FINLOG - 5G...

Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

Jaa sivu