Asiasanat

TKI-hankkeet

KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Hankkeessa luodaan yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin ketterä, osaamistarvelähtöinen, työkalu osaamispääoman nostamiseksi.

Time2grow - Hoitotyöntekijöiden burnoutin...

Hankkeessa kehitetään erityisesti pienten hoivapalveluja tuottavien yksikköjen työntekijöiden työhyvinvointia.

Raideliikenteen osaajat

Hankkeessa luodaan työelämän tarpeisiin vastaava raideliikenteen täydennyskoulutuskokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa vielä tarjolla

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn...

Uudenlaiset työtavat tukemaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria kohti koulutusta ja työtä

Amaze Me Leader

Seikkailuseminaari tekee tunnetuksi Leader -toimintatapaa ja maaseutuyrittäjyyttä

KUVAKO - kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa

Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten henkilökunnan välinen vuorovaikutus helpottuu yhteisen kielen puuttuessa kuvakommunikaation avulla

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

OPI-TYÖ – Oikeisiin töihin...

Hanke tukee oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Share This