Asiasanat

TKI-hankkeet

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin –...

Tuotetaan mm. massatapahtumien varautumissuunnittelua tukeva digitaalinen työkalu ja verkossa toimiva oppimisalusta tutkitun tiedon jalkauttamiseen.

Digitalisaatio nuorisotyössä

Tutkimus tuo tietoa digitalisaation vaikutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista nuorisotyössä.

Luomu lentoon

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön luomun kehittämiseksi.

Uutta työtä ja osaamista...

Koulutuksen ja työelämän kehittämisellä kiertotalouden toimintaperiaatteet käyttöön.

Villages on Move

Villages On Move Network

Tule mukaan - Laitetaan kylät liikkelle!

Sekoittamo

Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

Kestävä ja paikallinen ruoka

Kestävä ja paikallinen ruoka...

Hankkeessa kehitetään ohjeistus yleisötapahtumien ruokapalvelujen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja paikallisten tuotteiden käytön lisäämiseksi.

Uusille urille - Nuorten...

Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen on ilmiönä kompleksinen eikä sitä voida ratkaista ainoastaan yhden ammattialan tai organisaation toimesta

Jaa sivu