Asiasanat

TKI-hankkeet

5G FINLOG - 5G...

Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

Digitalia yleiskuva

DAM - Digitaalinen avoin...

DAM - Digitaalinen avoin muisti parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja

ProEkola älykäs jätepiste

Älykkään jäte/kierrätyspisteen kehitys yritys-oppilaitosyhteistyössä lisäämään puhtautta ja turvallisuutta sekä optimoimaan kustannuksia.

Ohjaus tulevaisuuden työhön /...

Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallintaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Hankkeessa saadaan tietoa droneteknologian hyödynnettävyydestä sekä edistetään dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten palveluliiketoimintaa

SIMREC - Simulators for...

Suomen ja Venäjän öljyntorjuntavalmiuden ja viranomaisyhteistyön kehittäminen simulaatioharjoittelulla vaativissa olosuhteissa Suomenlahdella

ESGE - eSports Game...

ESGE-hankkeen avulla tullaan kehittämään alueellista elektronisen urheilun osaamista sekä törmäytetään osaajia ja yrityksiä yhteistyöhön.

Business in Biotechnology and...

Hanke edistää rajat ylittävää kestävää talouskasvua tukemalla yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla.

Jaa sivu