Asiasanat

TKI-hankkeet

Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson...

Hyödynnämmekö Kymenlaaksossa luovien alojen tarjoamia palveluita esim. kilpailuedun parantamiseksi?

5G FINLOG - 5G...

Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

Digitalia yleiskuva

DAM - Digitaalinen avoin...

DAM - Digitaalinen avoin muisti parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja

ProEkola älykäs jätepiste

Älykkään jäte/kierrätyspisteen kehitys yritys-oppilaitosyhteistyössä lisäämään puhtautta ja turvallisuutta sekä optimoimaan kustannuksia.

Ohjaus tulevaisuuden työhön /...

Tekijöitä tarvitaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin! Mitä korkeakoulut voivat tehdä? Avaimena tulevaisuusorientoitunut uraohjaus.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Hankkeessa saadaan tietoa droneteknologian hyödynnettävyydestä sekä edistetään dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten palveluliiketoimintaa

Jaa sivu