Asiasanat

TKI-hankkeet

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

Parannetaan kymenlaaksolaisten logistiikka-alan pk-yritysten tietojohtamisen käytäntöjä ja välineitä johtamisen ja työn organisoinnin tehostamiseksi

OPI-TYÖ – Oikeisiin töihin...

Hanke tukee oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Briefcase - Oma polku...

Hankkeen avulla nopeutetaan maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan...

Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina

Projektin avulla toteutetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyä logistiikan älykkään erikoistumisen kärkialaa

KymiRing-liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja...

Hankkeessa luodaan auto- ja biopolttoaineteollisuudelle kiinteä ympärivuotinen testausympäristö

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta...

Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Share This