eEDU – Verkko-oppimisen kehittäminen.

eEDU – Verkko-oppimisen kehittäminen -hankkeessa arvioidaan Samiedun verkko-oppimisympäristön toimivuutta ja uudistetaan verkko-oppimisympäristön toteutusta. Samiedu kehittää verkossa tapahtuvaa koulutuksen kokonaisprosessia benchmarkaten Xamk:n eKampus toimintamallia ja verkko-oppimisratkaisuja. Samiedu ja Xamk luovat yhteisen verkko-opetuksen tuotannon tuen Samiedun ja Xamk:n opettajille ja kehittävät yhteistyössä oppilaitosten opettajien verkko-opetus- ja -ohjaustaitoja. Oppilaitokset rakentavat yhteistuotantona oppimisaihioita, jotka soveltuvat molempien oppilaitosten opiskelijoille. Samiedu ja Xamk kehittävät verkossa suoritettavia jatkoväyläopintoja toiselta asteelta korkea-asteelle. Työelämän toimijoita osallistetaan verkko-opetuksen sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen ja laaditaan verkko-oppimisympäristöön työelämälähtöisiä digitaalisia opetusmateriaaleja.

Lisätietoja

Sanna Laukkarinen
projektipäällikkö, Samiedu
sanna.laukkarinen@samiedu.fi
puh. 050 563 1587

Tommi Pälli
projektipäällikkö, Xamk
tommi.palli@xamk.fi
puh 050 312 4972

Faktat

eEDU -Verkko-oppimisen kehittäminen

01.09.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 511 794 euroa €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 200 828 euroa €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)