Ruokapalveluprosessien kehittäminen datan avulla säästää resursseja ja lisää kannattavuutta. 

Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen – selvityshanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksena syntyi ehdotus vuorovaikutteisesta ja yrityskeskeisestä toimintamallista, joka tukee ruokapalvelualan toiminnan asiakaskeskeistä ja dataperusteista kehittämistä. Selvityksen kautta tuotettu loppujulkaisu tuo lisätietoa koulutustuotteiden ja oppimis- ja TKI-ympäristöjen räätälöintiin.

Hankkeen loppujulkaisua pääset tarkastelemaan täältä

Hankkeessa selvitettiin, millä tavoin eteläsavolaiset ruokapalvelut pystyvät kasvattamaan kannattavuuttaan kehittämällä toimintaansa ja tuotantoprosessejaan asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Tunnistettujen osaamis- ja kehittämistarpeiden pohjalta ruokapalvelualan oppilaitokset voivat entistäkin paremmin tarjota koulutusta ja kehittämisosaamista eteläsavolaisten ruokapalveluiden liiketoiminnan, tuotantoprosessien, tuotteiden ja palvelujen jatkokehittämiseksi.

Keskeisiä kysymyksiä hankkessa:

Miten eteläsavolaiset ruokapalvelut käyttävät ja hallitsevat dataa liiketoimintansa suunnitteluun, toimeenpanoon ja ohjaamiseen tällä hetkellä?

Miten ruokatuotantoprosessia johdetaan ja sen tehokkuutta suunnitellaan, kehitetään ja mitataan?

Miten asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus otetaan huomioon?

Millaisille ruokapalvelutietojärjestelmille on tarvetta?

Millä tavoin toimintaa kehitetään vähähiilisemmäksi datan avulla?

Millaiselle koulutukselle, kehittämis- ja TKI-toiminnalle on ruokapalveluissa tarvetta?

Hankkeen aikana eteläsavolaisia ruokapalvelutoimijoita haastateltiin ja yritysten toiveiden pohjalta järjestimme syksyllä 2021 kaksi työpajaa, ensimmäinen 3.11. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (XAMK) ja toinen 10.11. Etelä-Savon koulutus 0y:lla (ESEDU). Hankkeen kautta osa ruokapalveluista kehitti toimintaansa Xamkin restonomiopiskelijoiden kanssa, Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen opintojaksolla kevään 2022 aikana.

 

 

 

Lisätietoja

 

Päivi Menard
projektipäällikkö
050 454 3034
paivi.menard@xamk.fi

Laura Pulkkinen
TKI-asiantuntija
050 307 5967
laura.pulkkinen@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Hankkeen loppujulkaisu

Ruokapalvelujen ja oppilaitosyhteistyön kehittämistarpeet Etelä-Savossa. Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen -selvityshankkeen tulokset

Prosessien kehittämisellä ratkaisuja ravintoloiden työvoimapulaan

Artikkeli Read lehdessä

Infotilaisuus tiedolla johtamisesta

Faktat

01.06.2021 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 94 480 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 18 896 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto