Ruokapalveluprosessien kehittäminen datan avulla säästää resursseja ja lisää kannattavuutta. 

Hankkeessa selvitetään, millä tavoin eteläsavolaiset ruokapalvelut pystyvät kasvattamaan kannattavuuttaan kehittämällä toimintaansa ja tuotantoprosessejaan asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Tunnistettujen osaamis- ja kehittämistarpeiden pohjalta ruokapalvelualan oppilaitokset voivat entistäkin paremmin tarjota koulutusta ja kehittämisosaamista eteläsavolaisten ruokapalveluiden liiketoiminnan, tuotantoprosessien, tuotteiden ja palvelujen jatkokehittämiseksi.

Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Miten eteläsavolaiset ruokapalvelut käyttävät ja hallitsevat dataa liiketoimintansa suunnitteluun, toimeenpanoon ja ohjaamiseen tällä hetkellä?
  • Miten ruokatuotantoprosessia johdetaan ja sen tehokkuutta suunnitellaan, kehitetään ja mitataan?
  • Miten asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus otetaan huomioon?
  • Millaisille ruokapalvelutietojärjestelmille on tarvetta?
  • Millä tavoin toimintaa kehitetään vähähiilisemmäksi datan avulla?
  • Millaiselle koulutukselle, kehittämis- ja TKI-toiminnalle on ruokapalveluissa tarvetta?

Hankkeen tuloksena syntyy kuvaus vuorovaikutteisesta ja yrityskeskeisestä toimintamallista, joka tukee ruokapalvelualan toiminnan asiakaskeskeistä ja dataperusteista kehittämistä. Selvitys tuo lisätietoa koulutustuotteiden ja oppimis- ja TKI-ympäristöjen räätälöintiin.

 

Lisätietoja

 

Päivi Menard
projektipäällikkö
050 454 3034
paivi.menard@xamk.fi

Laura Pulkkinen
TKI-asiantuntija
050 307 5967
laura.pulkkinen@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut - tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen

01.06.2021 - 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 94 480 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 18 896 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto