• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Fimpec antaa Xamkin opiskelijoille valmiuksia työelämään

Fimpecin ja Xamkin välillä on ollut tiivistä yhteistyötä jo useita vuosia. Fimpec-konserniin kuuluva suunnitteluyhtiö Fimpec Engineering Oy, joka aiemmin tunnettiin nimellä CTS Engtec Oy oli ensimmäinen yritys, joka sai oman nimikkoluokkansa Xamkin kampukselle. Luokka avautui vuonna 2021 Kotkan kampuksella.

Fimpecin ydinosaamista ovat konsultointi, suunnittelu ja projektinjohtaminen. Yhteistyö Xamkin ja Fimpecin välillä näkyy erityisesti opiskelijayhteistyönä. Xamkin opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä Fimpecille ja Fimpecin asiantuntijat ovat käyneet luennoimassa kampuksella. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja sitä tullaan syventämään entisestään.

Varsinkin kun ollaan uusien asioiden äärellä, joissa Suomikin haluaa olla maailman kärkeä, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää.

Silvennoinen arvostaa Fimpecin ja Xamkin välistä yhteistyötä. Hän uskoo, että työelämän ammattilaiset pystyvät kertomaan millaisia osaamistarpeita on tällä hetkellä ja millaisia tarpeita nähdään tulevaisuudessa. Koulumaailma puolestaan pystyy antamaan työelämän tarpeisiin vastinetta. ”Varsinkin kun ollaan uusien asioiden äärellä, joissa Suomikin haluaa olla maailman kärkeä, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää.”

Silvennoinen uskoo oppilaitosyhteistyön vaikuttavan keskeisesti siihen, että myös tulevaisuudessa alan opiskelijat löytävät Fimpecille harjoittelijoiksi, opinnäytetyöntekijöiksi ja myöhemmin työntekijöksi. Hän uskoo Fimpecin ja Xamkin välisen yhteistyön tiivistyvän entisestään. ”Työelämän tarpeet muuttuvat ja kehittyvät. Erityisesti vihreän siirtymän alueilla kehitys on nopeaa ja työnantajat arvostavat sen huomioimista myös koulutuksessa.”

Tutustu myös näihin artikkeleihin