Digitaalinen talous on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue.

Digitaalisen talouden kehittämisessä keihäänkärkinä ovat

  • digitaalinen tiedonhallinta
  • sähköinen säilytys ja arkistointi
  • kyberturvallisuus ja datakeskukset
  • pelillisyys ja palvelumuotoilu

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Digitaalinen talous Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Digitaalinen talous Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Digitalia

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Pienyrityskeskus

Yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäjäkumppani

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

ERNOD_TKI_netti

ERNOD - Erityisnuoret ja...

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Digiosaajaksi_tyoelamaan_juliste_TKI_netti

Digiosaajaksi työelämään

Työelämä edellyttää työntekijöiltä tietotekniikkataitoja, ohjelmien käyttökokemusta ja taitojen soveltamista.

NELI_ylakuva_TKI1_1920x725

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla...

Hankkeen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja työhyvinvointia eteläsavolaisissa pk-yrityksissä.

Projecting The Future, Digitalian yläkuva verkkoon

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja...

Hankkeella perustetaan Digitalia-tutkimuskeskus.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Sähköinen arkistointi ja digipalvelut,...

Hanke edistää digitaalisuutta ja valmiuksia siihen Etelä-Savossa ja Suomessa.

Kasarmin kampus

STARPABS - Startup Passion...

Raising awereness and interest towards entrepreneurship among university students and help them to build internationally competitive teams

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Business-Akatemia

Business-Akatemia on nuorten alle 30-vuotiaiden yrittäjyyden kehittämisympäristö

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä

Hankkeessa luodaan Kymenlaaksoon 3D-valmistuksen innovaatiokeskus ja toimintaympäristö

visn-screens-logolla

INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS...

Hankkeessa luodaan kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta sekä toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle.

kilkas markkinointikuva

KILKAS - Kilpailukykyä ja...

Kehitetään ja otetaan käyttöön kansainvälinen opiskelijoiden työllistymistä ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista edistävä toimintamalli

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Yrittäjyyspolku työelämään – Entre...

Osaaminen ideoiksi - opi yrittäjäksi!

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

Rakennuksen elinkaaren datan hallinta,...

Hankkeen tavoitteen on saada rakennuksen koko elinkaari huomioon rakennussuunnittelussa.

_mg_1270_web_koodi

Koodi - Kokeilukulttuurilla kohti...

Tavoitteena turvata ja lisätä tasa-arvoisia mahdollisuuksia mm. tutkimus- ja kehittämistehtävissä, jotka liittyvät digitaalisuuteen.

shake hankkeen verkkokuva

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi...

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

_mg_2306_web_repro hanke

Repro - TKI-toiminnasta uusia...

Hankkeessa etsitään tutkimuksella uudenlaisia kaupallistettavia tuotteita ja palveluita TKI-hankkeista.

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

YES - lukiot työelämään

Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietouden tukeminen

Information_Technology_artikkelikuva

Kyberturvallisuus ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Hanke yhdistää uudella innovatiivisella tavalla datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaaminen ja niiden tutkimuksen

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

CyberLab - Kyberturvallisuus ja...

Hanke nostaa merkittävästi kyberturvallisuden tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen tasoa

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Tekes Koukku

Tutkimus etsii ratkaisua positiiviseen pelikoukuttumiseen

break-in-the-desk

Break in the Desk

Tavoitteena saada yritykset hyödyntämään luovien alojen osaamista

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Cross motion

Yhteistyön rakentaminen digialan yritysten ja koulutus-, matkailu- sekä terveysalan yritysten välille hyödyntäen digitaalista tekniikkaa

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Empinno - Empowering for...

Älykkään erikoistumisstrategian kehittäminen Itämerialueen pienille ja keskisuurille kaupungeille ja -alueille

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Talsinki Metropolitan Incubation/Talsinki/CB198

Hanke pyrkii edistämään 30 uuden osaamisintensiivisen yrityksen perustamista Tallinna-Helsinki alueilla

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Kasvuun johtaminen, Joensuu

Yritystoiminnan kehittämispalveluja pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille: Kasvuun johtaminen 14.3. – 1.11.2017 Mikkelissä.

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

ProYritys

Eteläsavolaisten maaseudun yrittäjien aktivointi verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa

Työllistymisen edistäminen osuuskuntayrittäjyyden avulla

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Luova ja osallistava Suomi

Tavoitteena välittää on luovan ja osallistavan alan tietoa ja listätä hanketoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi

Tavoitteena rakentaa pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti kilpailukykyinen ympäristö yrittäjyydelle.

Blue still life of Earth globe showing North America.

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista...

Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

NSS hanke. Kuva: iStockphoto.

New Service Solutions (NSS)...

Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

newton cradle 3d ballancing balls fine background

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn...

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

osaaja_verkkosivut

OSAAJA - monialaisen ja...

+55 -vuotiaiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Kuva: iStockphoto.

TUPA - Tuottavista palveluista...

Uusien palvelukonseptien kehittäminen hyvinvointialojen kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

Solving a puzzle with teamwork

TYHY - Tuottava yritys...

Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

Game on hankkeen markkinointikuva. Kuva: iStockphoto.

GAME ON - Nuorten...

Eteläsavolaisten nuorten osallistumisen ja työllisyysasteen nostaminen

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen...

Hanke lisää maarakennuskohteissa käytettävien jätemateriaalien myöhempää jäljitettävyyttä.

Share This