Nainen metsässä juoksuvaatteissa.

Kestävä hyvinvointi

Kehitämme vaikuttavia hyvinvointipalveluja ja vastuullisia ruokapalveluja,  edistämme yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta sekä uudistamme osaamista ja työelämää.

Toimimme yhteistyöverkostossa yritysten, julkisten organisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Teemme työtä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen

Palvelulupauksemme

Tavoitteenamme on, että Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien

  • Asukkaat ovat kaiken ikäisinä yhä toimintakykyisempiä. He kokevat elävänsä hyvää elämää sitä tukevissa elin- ja toimintaympäristöissä ja saavat tukea yhteisöllisyydestä. Heillä on hyvät valmiudet ja edellytykset digitaalisten palvelujen käyttämiseen ja osallisuuteen.
  • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden muodot hyvinvoinnin edistämiseksi ovat entistä monimuotoisempia ja ne tuottavat käyttäjälähtöisiä palveluja.
  • Palveluissa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja niiden vaikuttavuutta ja vastuullisuutta arvioidaan datan perusteella. Tietoa hyödynnetään johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.
  • Osaaminen ja työelämä on uudistunut ja ihmisillä on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja hyvään työelämään.

Näihin tavoitteisiin pyrimme vuosittain noin 50 hankkeen avulla. Hankkeissa työskentelee vuoden aikana lähes sata eri alan asiantuntijaa.

TKI-hankkeet tarjoavat oivallisia oppimisen paikkoja myös opiskelijoillemme. Hankeyhteistyön lisäksi tarjoamme mielellämme myös erilaisia asiantuntijapalveluita.

Edistämme maakuntiemme ihmisten hyvinvointia, hyvinvoinnin edellytyksiä ja hyvinvointia tukevaa palvelutuotantoa ja yrittäjyyttä.

Tunnista ongelma tai kehittämisen tarve ja ole yhteydessä. Suunnitellaan ratkaisu yhdessä!

Tutustu julkaisuihimme!

Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021 – vaikuttavasti

Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2019 – tutkimuksellisesti

Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017 –      kestävästi

Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2015 – monialaisesti

Ratkaisumme monipuolisiin yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin tarpeisiin

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut

Tavoitteemme on edistää ihmisten terveyttä vaikuttavien hyvinvointipalveluiden avulla. Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehityshankkeissa teemme monipuolista yhteistyötä hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhdenvertainen ja osallistava nuoruus

Yhdenvertainen ja osallistava nuoruus

Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme mm. koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Yhteinen tavoitteemme on edistää osallistuvaa ja yhdenvertaista nuoruutta!

Kuvia ruoka-annoksista

Vastuulliset ruokapalvelut

Vastuulliset ruokapalvelut

Vastuulliset ruokapalvelut tutkimusryhmän tavoitteena on edistää ruokapalvelujen ekologista, taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta osana alueellisesti kestävää ruokajärjestelmää.

Kuvituskuva, jossa eri värisiä palapelin paloja rinnakkain.

Uudistuva työelämä

Uudistuva työelämä

Tavoitteenamme on edistää työelämän uudistumista ja resilienssiä osaamisen avulla. Määrittelemme toiminnan tavoitteet ja ratkaisut tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa huomioiden tulevaisuuden osaamistarpeet ja ennakointitieto.

Tutkimusyksikkömme

Active Life Lab

Active Life Lab

Dataan perustuvia hyvinvointipalveluja

Joukko nuoria kesäisessä puistossa.

Juvenia

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Työskentelyä Xamkin RestoLab-tiloissa Mikkelissä

Xamk Restolab

Xamk Restolab on täysin uudenlainen palveluliiketoiminnan, ruokapalveluiden ja matkailun oppimis- ja kehittämisympäristö.

Virtuaalisten ja pelillisten, VR-teknologioita hyödyntävien oppimisympäristöratkaisujen avulla mahdollistetaan ruoka- ja matkailupalvelualalla tarvittavien taitojen oppiminen joustavasti.

Xamk Restolab on paitsi koulutuksen oppimisympäristö, myös alueen yrittäjien osaamisen kehittämisen ja kohtauttamisen paikka.

Tutustu tutkimukseemme ja löydä lisää

Ajankohtaista kestävän hyvinvoinnin tutkimustyössä

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Puhelin
+358406411504
Sähköposti
Arto.Pesola@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Arto Pesola
Tki-yksikön johtaja
+358406411504
Arto.Pesola@xamk.fi
Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Puhelin
+358447028741
Sähköposti
Sirkka.Komulainen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Sirkka Komulainen
Tutkimuspäällikkö
+358447028741
Sirkka.Komulainen@xamk.fi
Puhelin
+358503403629
Sähköposti
Laura.Kuismala@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Laura Kuismala
Tutkimusryhmäpäällikkö
+358503403629
Laura.Kuismala@xamk.fi
Puhelin
+358447028832
Sähköposti
Jaana.Poikolainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jaana Poikolainen
Tutkimuspäällikkö
+358447028832
Jaana.Poikolainen@xamk.fi
Puhelin
+358505933253
Sähköposti
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Active Life Lab
Marjo Pulliainen
Tutkimuspäällikkö
+358505933253
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358400872759
Sähköposti
Teija.Rautiainen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Teija Rautiainen
Tutkimusryhmäpäällikkö
+358400872759
Teija.Rautiainen@xamk.fi
Puhelin
+358404809631
Sähköposti
Hannele.Saunders@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Hannele Saunders
Tutkimuspäällikkö
+358404809631
Hannele.Saunders@xamk.fi
Puhelin
+358401626713
Sähköposti
Sari.Tuuva-Hongisto@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Sari Tuuva-Hongisto
Tutkimuspäällikkö
+358401626713
Sari.Tuuva-Hongisto@xamk.fi