Asiasanat

TKI-hankkeet

Etelä-Savon vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat

Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Roihu

ROIHU - Uutta yrittäjyyttä,...

Hankkeessa luodaan pohjaa jatkuvalle ja pitkäjänteiselle yrittäjyyden tukemiseen tähtäävälle toiminnalle koko maakunnan alueella.

Elintarvikeviennin osaaja

Elintarvikeviennin Osaaja -hanke lisää elintarvikealan yritysten vientiosaamista.

ProVaHealth - Product Validation...

Hanke helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin.

JOKO - johtajuuden uudet...

Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtamiskoulutus.

Yrittäjäksi - nuorille tukea...

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä sekä yrittäjyyden alkuvaiheen ponnisteluissa.

Empinno - Empowering for...

Älykkään erikoistumisstrategian kehittäminen Itämerialueen pienille ja keskisuurille kaupungeille ja -alueille

Cross motion

Yhteistyön rakentaminen digialan yritysten ja koulutus-, matkailu- sekä terveysalan yritysten välille hyödyntäen digitaalista tekniikkaa

Jaa sivu