Asiasanat

TKI-hankkeet

Yrittäjyyden kolmas aalto

Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä erilaisiin yrittäjyyden ekosysteemeihin.

KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja...

Hankkeessa vahvistetaan kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä.

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys

Hankkeessa selvitetään tutkimuksen ja työpajakehittämisen keinoin millaiset kokeiluympäristöt tukisivat yrittäjyyden edistämistyötä

Business in Biotechnology and...

Hanke edistää rajat ylittävää kestävää talouskasvua tukemalla yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla.

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen...

Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon...

Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

Jaa sivu