Asiasanat

TKI-hankkeet

Business in Biotechnology and...

Hanke edistää rajat ylittävää kestävää talouskasvua tukemalla yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla.

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen...

Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

EmpInno Monitor S3

“EmpInno Monitor S3” is the extension stage of the project “EmpInno - S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions”.

TIME4HELP SUOMI: PALVELUKEHITTÄMINEN -...

Vertaistukea – tietoa ja taitoa – uusia verkostoja – uutta intoa arjen haasteisiin

Etelä-Savon vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat

Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Jaa sivu