Asiasanat

TKI-hankkeet

ProVaHealth - Product Validation...

Hanke helpottaa start-up- ja pk-yritysten pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan infrastruktuuriin.

JOKO - johtajuuden uudet...

Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtamiskoulutus.

Yrittäjäksi - nuorille tukea...

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä sekä yrittäjyyden alkuvaiheen ponnisteluissa.

DigiJoko - digitaalisuus, naiset...

DigiJoko tukee ja edistää naisten urapolkuja, johtajuutta sekä naisyrittäjyyttä digitalisoituvassa työelämässä.

Empinno - Empowering for...

Älykkään erikoistumisstrategian kehittäminen Itämerialueen pienille ja keskisuurille kaupungeille ja -alueille

Cross motion

Yhteistyön rakentaminen digialan yritysten ja koulutus-, matkailu- sekä terveysalan yritysten välille hyödyntäen digitaalista tekniikkaa

Talsinki Metropolitan Incubation/Talsinki/CB198

Hanke pyrkii edistämään 30 uuden osaamisintensiivisen yrityksen perustamista Tallinna-Helsinki alueilla

ProYritys

Eteläsavolaisten maaseudun yrittäjien aktivointi verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa

Jaa sivu