Asiasanat

TKI-hankkeet

KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja...

Hankkeessa vahvistetaan kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä.

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys

Hankkeessa selvitetään tutkimuksen ja työpajakehittämisen keinoin millaiset kokeiluympäristöt tukisivat yrittäjyyden edistämistyötä

Business in Biotechnology and...

Hanke edistää rajat ylittävää kestävää talouskasvua tukemalla yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä bioteknologian ja kiertotalouden aloilla.

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen...

Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon...

Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

EmpInno Monitor S3

“EmpInno Monitor S3” is the extension stage of the project “EmpInno - S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions”.

Jaa sivu