Kestävän hyvinvoinnin kehittäjät ovat erityisesti sosiaali-, terveys-, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan asiantuntijoita.
Kehittämistyö on tutkimuksellista ja perustuu uusimpaan saatavilla olevaan tietoon ja sen hyödyntämiseen, soveltamiseen ja testaamiseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä yhteistyöstä löydät esimerkiksi käynnissä olevista hankkeistamme alla oleviin osaamiskärkiin ja tutkimusyksiköihin tutustumalla. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita ratkaisemaan juuri sinun tarpeitasi.
Projekteissamme on Xamkin opiskelijoilla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

 

Tutustu julkaisuumme: Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017

http://www.theseus.fi/handle/10024/140311

OSAAMISKÄRJET

Dataperusteiset hyvinvointipalvelut

Lue lisää

Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus

Lue lisää

Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut

Lue lisää

Vastuullinen matkailu

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

Active Life Lab

Dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimusta ja kehitystoimintaa.

Tutustu tästä

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Anu Haapala - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Anu Haapala

Tutkimusjohtaja

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 5123

Ota yhteyttä

Johanna Heinonen

Tutkimuspäällikkö, matkailu (KTM, FM)

Asiantuntijana matkailun monialaisessa kehittämisessä. Vastaa matkailualan kehitystyöstä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Tehtäviin kuuluu myös strateginen ja akateeminen tutkimus- ja kehitystyö.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8326

Ota yhteyttä
Hannele Saunders

Hannele Saunders

Tutkimuspäällikkö, TtT, APRN-BC, CNS, CNRN, RN, C

Vastuualueena sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminta Dataperusteiset hyvinvointipalvelut -tiimissä.
Suunnittelee ja koordinoi erityisesti terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen sekä sote-alan ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja -arviointiin liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia hankkeita.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 480 9631

Ota yhteyttä
Maarit Karhula - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Maarit Karhula

Tutkimuspäällikkö, toimintaterapeutti, TtM

Toimii Dataperusteiset hyvinvointipalvelut -tiimissä tutkimuspäällikkönä. Maarit on perehtynyt henkilön toimintamahdollisuuksien ja toimintakyvyn arviointi- ja vaikuttamismenetelmien tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 684 9441

Ota yhteyttä
Sirkka Komulainen - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Sirkka Komulainen

Tutkimuspäällikkö, FT

Vastuualueena sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminta. Sirkka koordinoi erityisesti sote- palvelujen asiakkuuteen, monikulttuurisuuteen ja osallisuuteen liittyviä hankkeita ja julkaisee monipuolisesti näistä teemoista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8741

Ota yhteyttä
Heli Peltola - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Heli Peltola

Tutkimuspäällikkö, YTM

Toimii Dataperusteiset hyvinvointipalvelut -tiimissä tutkimuspäällikkönä. Helin vastuualueena on terveys- ja hyvinvointipalvelut ja teknologiat sekä sote- ja hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen. Heli toimii myös Green Care -yhteyshenkilönä.
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 594 0151

Ota yhteyttä
Arto Pesola - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Arto Pesola

Tutkimuspäällikkö, LitT

Toimii Xamkissa Dataperusteisten hyvinvointipalveluiden tutkimuspäällikkönä sekä Active Life Labin projektipäällikkönä. Arto on tutkinut istumisen vähentämisen terveyshyötyjä ja toiminut myös STM:n asiantuntijatyöryhmässä, joka laati Suomeen istumissuositukset ensimmäisten maiden joukossa maailmassa. .

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 641 1504

Ota yhteyttä

Teija Rautiainen

Tutkimuspäällikkö, Restonomi YAMK

Vastaa Älykkäät, käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut-osaamiskärjestä, joka keskittyy erityisesti ruokapalveluprosesseihin ja niissä hyödynnettävään teknologiaan, hyvän syömisen tukemiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
0400 872 759

Ota yhteyttä
Jussi Ronkainen - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Jussi Ronkainen

Tutkimusyksikön johtaja, YTT

Toimii nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtajana.
Jussin omin tutkimusala on kansalaisuuden tutkimus sekä siihen liittyvät keskeiset käsitteet, kuten demokratia, kansallisuus ja (trans)nationalismi.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 4983

Ota yhteyttä

Uusimmat blogikirjoitukset

Digivoimaa -Team JUVE: Hankeväen esittelyä

TEAM JUVE Kesälomat ovat päättyneet, ja vähitellen myös...

Yhessä!-hankkeen koulujeesarit mukana EseduStartissa 6.-7.8.2019 – aikuisten osallistuminen loi tapahtumasta onnistuneen

Etelä-Savon ammattiopistossa opintonsa aloittaneet opiskelijat orientoituivat opiskeluun kiertelemällä...

Yhessä!-hankkeen yhteisöllinen oppilaitosnuorisoty 2. asteen oppilaitosten opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon...

Rimakauhua, ramppikuumetta, rutiinia ja rakkautta

Kesälomalla katselin telkusta yleisurheilua. Joskus korkeus- ja seiväshyppääjät...

Uusimmat tki-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Olemme Twitterissä

Ota yhteyttä

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala@xamk.fi

Jaa sivu