Digitaalisen talouden alalla tutkitaan ja kehitetään tiedon ymmärtämistä, hyödyntämistä, säilyttämistä, turvallisuutta ja näihin liittyviä innovaatiota. Tuemme yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta sekä edistämme alueellisen liiketoiminnan digitalisoitumista. Haluamme toiminnassamme nostaa käyttäjät tiedon ja palveluiden keskipisteeksi.

Teemme vuosittain yhteistyötä 300 eri organisaation kanssa tutkimus- ja kehittämistyössä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Oletko jo tutustunut Kotkan seudun toimijoiden innovaatiotilaan, Xlab Kotkaan? Xlabista löytyy monipuoliset tilat opiskelijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja opiskelijoiden omien yritysten käyttöön. Tutustu tiloihin tästä!

OSAAMISKÄRJET

Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi

Lue lisää

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT JA MUOTOILU

Lue lisää

PK-YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA

Lue lisää

PELITEKNOLOGIAT JA KYBERTURVALLISUUS

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

Digitalia

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Xentre

Yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittäjäkumppani

Tutustu tästä

Luovat alat

Luovia ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Noora Talsi

Tutkimusjohtaja

Tehtävänä on johtaa vahvuusalan tutkimus- ja kehittämistyötä, tunnistaa tärkeimmät kehityskohteet sekä verkostoitua alalla olevien toimijoiden kanssa. Digitaalista taloutta kehitetään yhdessä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Vahvuusalan asiantuntijat toimivat aluekehittäjänä niin maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 648 5020

Ota yhteyttä

Timo Partala

Tutkimuspäällikkö

Timo Partala on käyttäjälähtöisen digitalisaation tutkimuspäällikkö. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. käyttäjälähtöinen kehittäminen, asiakaskokemus ja interaktiiviset peliteknologiat. Käyttäjälähtöisen digitalisaation tutkimuspäällikkö tuo ihmiskeskeisen näkökulman tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 596 3533

Ota yhteyttä

Helena Merikoski

Tutkimuspäällikkö

Helena Merikoski on digitaalisen liiketoiminnan tutkimuspäällikkö.
Helenan vastuulla on digitaalisen talouden vahvuusalan monialainen yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä osaamiskärki.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 648 6617

Ota yhteyttä

Sami Jantunen

Tutkimuspäällikkö

Sami Jantunen on digitalisaation ja yhteiskehittämisen tutkimuspäällikkö.
Samin kiinnostuksen kohteita ovat digitalisaation hyödyntäminen palvelukehityksessä, ohjelmistotuotannon menetelmät, yhteiskehittäminen sekä uudet organisoinnin ja työnteon tavat.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 502 5071

Ota yhteyttä
Kuvassa Tomi Heimonen.

Tomi Heimonen

TKI-yksikön johtaja

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8225

Ota yhteyttä

Anssi Jääskeläinen

Tutkimuspäällikkö

Anssi Jääskeläinen toimii digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuspäällikkönä Digitalia-tutkimusyksikössä. Kiinnostuksen kohteina tällä hetkellä ovat pelimoottoriteknologioiden monipuolinen hyödyntäminen sekä ongelmien ohjelmallinen ratkaiseminen. Anssilla on myös pitkä kokemus kv-hankkeista ja -yhteistyöverkostoista erityisesti digitaalisen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin alalla. Hänellä on myös ammatillinen opettajan pätevyys ja kokemusta opetustyöstä.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 5022

Ota yhteyttä

Ari Utriainen

Luovien alojen yksikön johtaja

Ari Utriaisen nykyiset pääasialliset kiinnostuksen kohteet ovat palvelumuotoilun, pelillistämisen ja yrittäjyyden ekosysteemien alueilla sekä biotuotemuotoilussa. Arin 30-vuoden työura on ollut hyvin monipuolinen ja sen aikana hän on toiminut sekä muotoilijana lukuisilla eri toimialoilla että johtotehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta hän toimi kasvuyritys Nitroid Oy:n toimitusjohtajana ja osakkaana.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8761

Ota yhteyttä

Heidi Sjögren

Tutkimuspäällikkö

Heidin vastuulla on digitaalisen talouden vahvuusalan peliteknologian ja kyberturvallisuuden kehittämiseen liittyvä osaamiskärki. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on digitaalisen liiketoiminnan sekä teknologia-alan startup-yritysten kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta. Heidillä on pitkä kokemus yritysrajapinnassa työskentelystä sekä erilaisista kiihdytysohjelmista ja kansainvälisistä kehittämisprojekteista. Laajat kotimaiset ja ulkomaiset verkostot startup- kehittämisen kentältä kuin pelialaltakin ovat tuoneet runsaasti hyödyllisiä kontakteja TKI –toimintaan ja sen kehittämiseen.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8526

Ota yhteyttä
Kuvassa Heini Haapaniemi

Heini Haapaniemi

Tutkimuspäällikkö

Heini Haapaniemi on tutkimuspäällikkö Luovat alat -tutkimusyksikössä, kärkinä luova talous, strateginen muotoilu ja oppimisympäristöt sekä yrittäjyyden ekosysteemit. Yrityksiä tuetaan eri vaiheissa startupeista kansainvälistymiseen, innovaatioissa ja IPR-kysymyksissä.
Heinin vahvuutena on luovan liiketalouden, taidealan ja kulttuurin verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti. Hänellä on monipuolinen työhistoria niin yrittäjänä, säätiöissä, kulttuuritaloissa kuin näyttämötaiteiden parissa sekä koulutuksen ja taidealan luottamustehtävissä. Kiinnostuksen kohteita ovat uudet, avoimet oppimisympäristöt, joissa muotoilukasvatus, teknologia ja taide yhdistyvät oppilaitosten, taidelaitosten ja yrittäjien yhteiseksi, kokeilevaksi ja ketteräksi oppimisalustaksi. Heini valmistelee väitöstä Aalto-yliopiston Learning Environments -tutkimusryhmässä.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8355

Ota yhteyttä
Miia Kosonen.

Miia Kosonen

Tutkimuspäällikkö

Miia Kosonen toimii tietojohtamisen tutkimuspäällikkönä Digitalia-tutkimusyksikössä. Hänellä on pitkä kokemus tietojohtamisen kehittämisprojekteista ja tuloksellisesta yritysyhteistyöstä. Miian erityisalaa ovat verkkoyhteisöt ja sosiaalisten teknologioiden hyödyntäminen asiantuntijatyössä. Hän on myös pidetty verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja, ja luotsaa tohtoreiden omaa oppimisyhteisöä Tohtoriverkostoa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 672 0694

Ota yhteyttä

UUSIMMAT BLOGIKIRJOITUKSET

Uusimmat TKI-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Olemme Twitterissä

    Ota yhteyttä

    Noora Talsi
    tutkimusjohtaja
    p. 040 648 5020
    noora.talsi@xamk.fi