Xamkilla on pitkä kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä.

Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, mukana on partnereita kymmenistä eri maista.

Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana opiskelijoita ympäri maailman.

Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Vaihto-opiskelun pituus vaihtelee

Vaihto-opiskelun pituus on yleensä 3-12 kuukautta. Vaihtoon lähdetään useimmiten toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Kansainvälistymispalvelut opastaa lähteviä ja saapuvia vaihto-opiskelijoita ja tukee korkeakoulun yksiköitä kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Xamkin kesÄKOULU

 

Kesäkoulu on peruttu Koronaviruksen vuoksi.

Xamk järjestää kansainvälisen kesäkoulun 1.6.-28.8.2020 Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla.

Partnerioppilaitokset

Lue lisää

Kv-koordinaattoreiden yhteystiedot

​Kotka

Sari Pieviläinen (tekniikka, sosiaali- ja terveysala)
sari.pievilainen(at)xamk.fi, 044 702 8236

Kouvola

Anu Pirttimäki (kulttuuri, sosiaali- ja terveysala)
anu.pirttimaki(at)xamk.fi, 044 702 8237

Ulf Jensen-Munk (liiketalous)
ulf.jensen-munk(at)xamk.fi, 044 702 8479

 

 

 

Mikkeli

Sari Kärkkäinen (liiketalous, matkailu- ja palveluliiketoiminta,
sosiaali- ja terveysala, humanistinen ala ja kasvatusala)
sari.karkkainen(at)xamk.fi, 050 312 4988

Kaisa Åkerman (tekniikka, tietojenkäsittely, metsätalous) ​
kaisa.akerman(at)xamk.fi, 040 842 0816

Savonlinna

Lea Reponen
lea.reponen(at)xamk.fi, 050 312 5072

 

 

 

Kesäopinnot

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Erasmus-peruskirja 2014-2020