Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla.

Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä, sillä Xamkissa on tarjolla useita sekä kokonaan englanninkielisiä koulutuksia että pienempiä englanniksi pidettäviä kokonaisuuksia. Kansainvälinen opiskelu tarkoittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Xamkilla on pitkä kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, mukana on partnereita kymmenistä eri maista.

Vaihto-opiskelun pituus on yleensä 3-12 kuukautta. Vaihtoon lähdetään useimmiten toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Kansainvälistymispalvelut opastaa lähteviä ja saapuvia vaihto-opiskelijoita ja tukee korkeakoulun yksiköitä kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

lentokone

Juuso Haromo

Vaihto ulkomailla on hyvä tapa erottautua töitä hakiessa ja on aina kasvattavaa tutustua toisiin kulttuureihin. Floridan valitsin vaihtokohteeksi, koska amerikkalainen kulttuuri on hyvin merkittävä liike-elämässä.

Lämmin ilmasto oli tietysti yksi syy. Halusin myös parantaa kielitaitoa ja verkostoitua ihmisten kanssa ympäri maailmaa – liike-elämähän on nykyään globaalia.

Lue lisää
Kesäopinnot
Share This