Xamkilla on pitkä kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä.

Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, mukana on partnereita kymmenistä eri maista.

Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana opiskelijoita ympäri maailman.

Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Vaihto-opiskelun pituus vaihtelee

Vaihto-opiskelun pituus on yleensä 3-12 kuukautta. Vaihtoon lähdetään useimmiten toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Kansainvälistymispalvelut opastaa lähteviä ja saapuvia vaihto-opiskelijoita ja tukee korkeakoulun yksiköitä kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Xamkin kesÄKOULU

 

Xamk järjestää kansainvälisen kesäkoulun 5.7.-27.8.2021 Mikkelin kampuksella.

Partnerioppilaitokset

Lue lisää

Yhteystiedot

​Kotka ja Kouvola

Opiskeluvaihto:

Ulf Jensen-Munk
ulf.jensen-munk(at)xamk.fi
+358 44 7028479

Harjoitteluvaihto:

Henrik Luikko
henrik.luikko (at)xamk.fi
+358 44 7028232

 

 

Mikkeli ja Savonlinna

Opiskeluvaihto:

Ulla Vuorinen
ulla.vuorinen(at)xamk.fi
+358 400 872764

Harjoitteluvaihto:

Sari Kärkkäinen
sari.karkkainen(at)xamk.fi
+358 50 3124988

 

 

 

Kesäopinnot

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Erasmus-peruskirja 2014-2020