Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla.

Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä, sillä Xamkissa on tarjolla useita sekä kokonaan englanninkielisiä koulutuksia että pienempiä englanniksi pidettäviä kokonaisuuksia. Kansainvälinen opiskelu tarkoittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Xamkilla on pitkä kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, mukana on partnereita kymmenistä eri maista.

Vaihto-opiskelun pituus on yleensä 3-12 kuukautta. Vaihtoon lähdetään useimmiten toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Kansainvälistymispalvelut opastaa lähteviä ja saapuvia vaihto-opiskelijoita ja tukee korkeakoulun yksiköitä kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

lentokone

Kv-koordinaattoreiden yhteystiedot

​Kotka

Sari Pieviläinen
sari.pievilainen(at)xamk.fi, 044 702 8236

Kouvola

Anu Pirttimäki (kulttuuri, sosiaali- ja terveysala)
anu.pirttimaki(at)xamk.fi, 044 702 8237

Ulf Jensen-Munk (liiketalous)
ulf.jensen-munk(at)xamk.fi, 044 702 8479

 

 

 

Mikkeli

Antti Rantaniva (sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala)
antti.rantaniva(at)xamk.fi, 040 826 6062

Sari Kärkkäinen (liiketalous, matkailu- ja palveluliiketoiminta)
sari.karkkainen(at)xamk.fi, 050 312 4988

Kaisa Åkerman (tekniikka, tietojenkäsittely, metsätalous) ​
kaisa.akerman(at)xamk.fi, 040 842 0816

Savonlinna

Lea Reponen
lea.reponen(at)xamk.fi, 050 312 5072

 

 

 

Kesäopinnot

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Erasmus-peruskirja 2014-2020

Jaa sivu