Kaipaatko uusia näköaloja työelämään?

Hae Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun – Xamkiin – ja hanki ylempi AMK-tutkinto.

Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Ylempi AMK-tutkinto opiskellaan Master Schoolissa

Seuraavat haut

 • syksyn yhteishaku 6.-20.9.2017
  • Xamkissa haussa Sähköinen asiointi ja arkistointi, tradenomi (ylempi AMK)
 • kevään yhteishaun toinen hakuaika 14.-28.3.2018

Syksyn yhteishaku 2017

Syksyllä on mahdollista hakea tradenomi (ylempi AMK), sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutukseen Mikkelissä.

Valintakoekutsut lähetetään viikon 42 lopulla ja valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.12.2017 klo 15.00 ja varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.12.2017 klo 15. Opiskelu alkaa 2.1.2018.

Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoa hakemisesta

Hakuun liittyvää tietoa löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Opintopolussa on tärkeää tietoa valintaperusteista, hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintakokeista. Siellä täytät myös hakemuksesi hakuaikana.

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat myös Xamkin hakijapalvelut. Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut@xamk.fi tai puhelimitse 044 702 8891 tai 040 585 6610.

Master Schoolista tukea urapolkuun

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on yhteensä 26 koulutusta, jotka johtavat ylempään AMK-tutkintoon. Kaikki Xamkin ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset toteutetaan Master Schoolissa.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tule kouluttautumaan oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankkimaan itsellesi ammatillinen yhteistyöverkosto ja saamaan tukea urapolkusi rakentamiseen.

Ylemmät ammattikorkekoulututkinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Xamkissa työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Tämä työkokemus voi olla alalta, jolle ollaan hakemassa tai alalta, jolta opistoasteen tutkinto on.

Syvennä oman alan asiantuntijuuttasi ja kehitä johtamistaitojasi

Opinnot antavat valmiuksia oman työn tutkivaan kehittämiseen ja johtamiseen työyhteisössä sekä toimialan uudistamiseen.

Opintojen aikana laajennat yhteistyöverkostoasi Master Schoolissa opiskelevien sekä oman alasi että muiden alojen ammattilaisiin. Opinnoissa on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Rakenna oma urapolkusi

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Tarjolla on tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Voit valita näistä kaikille yhteisistä opinnoista itseäsi kiinnostavia opintojaksoja 10 – 30 opintopisteen verran.

Ylempi AMK-tutkinto = ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään amk-tutkintoon opiskelemaan voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutta soveltaa opiskelussa oppimiasi tietoja ja taitoja työelämälähtöisen, oman ammattialan ongelman raitkaisussa ja osoitat myös valmiutta toimia asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämähtöinien kehittämistyö, joka liittyy useimmiten oman työyhteisön kehittämiseen.

Opiskele työn ohessa

Master Schoolin opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö. Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Voit keskittyä uuden oppimiseen

Opinnoissasi voit keskittyä oppimaan niitä asioita, jotka vielä vaativat kehittämistä. Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla:

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä tai
 • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Opiskelijat äänessä

Opiskelu töiden ohessa onnistuu

Useimmat harjoitustyöt ja opinnäytetyön pystyin tekemään niin, että käytin työaikaa niiden tekemisessä ja opiskelun tuloksia käytin heti työssäni.

Elina Hienonen, ympäristöteknologia (YAMK)

Paremmaksi esimieheksi

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä.

Marja Vaitinen, terveyden edistäminen (YAMK)

Parasta on moniammatillisuus

Koulutus on avannut uusia näkökulmia työssä päivittäin kohdattaviin asioihin. Opinnoissa näitä ehtii käsitellä syvällisemmin, töissä aikaa tähän ei aina ole.

Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-opiskeliijat

Xamk sosiaalisessa mediassa

Xamk SOMESSA

Seuraa sosiaalisen median kanaviamme niin tiedät, millaista opiskelu Xamkissa oikeasti on. Kanaviemme päivittäjinä on paljon opiskelijoita eri koulutuksista.

Esimerkiksi Snapchatissa ja Instagramin omassa tarinassa opiskelijamme päivittävät viikon kerrallaan omasta opiskelustaan. Lähes puolet päivityksistä tulee opiskelijavaihdosta ja harjoittelusta ulkomailta. Myös Facebookissa ja Instagramin ”perinteisellä puolella” on paljon opiskelijoiden tuottamaa sisältöä.

Tässä vielä suorat linkit myös Twitteriin, LinkedIniin ja YouTubeen.

Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää ammattikorkeakoulussa opiskelusta!

Yhteishaku, kevät 2018

Hakuaikataulu

 • kevään yhteishaun toinen hakuaika 14.-28.3.2018
 • hakemus on tehtävä 28.3. klo 15.00 mennessä
 • valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.
 • opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7. klo 15.00
 • varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7. klo 15.00

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Omat päätelaitteet käyttöön

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Xamkissa on yhteensä 26 YAMK-koulutusta

Katso tästä

Tutustu kampuksiin

Kotka, Kouvola, Mikkeli, Savonlinna

Katso tästä
Share This