Kaipaatko uusia näköaloja työelämään?

Hae Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun – Xamkiin – ja hanki ylempi AMK-tutkinto.

Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Seuraava hakuaika 6.-20.9.2017.

Ylempi AMK-tutkinto opiskellaan Master Schoolissa

Master Schoolista tukea urapolkuun

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on yhteensä 23 koulutusta, jotka johtavat ylempään AMK-tutkintoon. Kaikki Xamkin ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset toteutetaan Master Schoolissa.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tule kouluttautumaan oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankkimaan itsellesi ammatillinen yhteistyöverkosto ja saamaan tukea urapolkusi rakentamiseen.

Ylemmät ammattikorkekoulututkinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Xamkissa työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Tämä työkokemus voi olla alalta, jolle ollaan hakemassa tai alalta, jolta opistoasteen tutkinto on.

Syvennä oman alan asiantuntijuuttasi ja kehitä johtamistaitojasi

Opinnot antavat valmiuksia oman työn tutkivaan kehittämiseen ja johtamiseen työyhteisössä sekä toimialan uudistamiseen.

Opintojen aikana laajennat yhteistyöverkostoasi Master Schoolissa opiskelevien sekä oman alasi että muiden alojen ammattilaisiin. Opinnoissa on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Rakenna oma urapolkusi

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Tarjolla on tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Voit valita näistä kaikille yhteisistä opinnoista itseäsi kiinnostavia opintojaksoja 10 – 30 opintopisteen verran.

Ylempi AMK-tutkinto = ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään amk-tutkintoon opiskelemaan voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Opiskelu töiden ohessa ei tuottanut ongelmia!

Ympäristöteknologia kuulosti mielenkiintoiselta ja Xamkin ohjelma oli sellainen, että se tuntui parhaiten minua ja nykyistä työnkuvaani hyödyttävältä. Halusin oppia energiatehokuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviä seikkoja.

Olen tottunut opiskelemaan töiden ohessa, joten se ei tuottanut ongelmia. Useimmat harjoitustyöt ja opinnäytetyön pystyin tekemään niin, että saatoin hyödyntää työaikaa niiden tekemisessä ja harjoitustöiden tuloksia voin käyttää työssäni. Harjoitustöitä ei ollut liikaa ja ne olivat mielenkiintoisia.

Elina Hienonen, ympäristöteknologian YAMK-opiskelija

Lue lisää Elinan opiskelusta.

Kevään 2017 yhteishaku

Hakuaikataulu

 • haku on päättynyt 5.4.2017
 • sosiaali- ja terveysalan sähköinen esivalintakoe 27.4.
 • mahdolliset valintakokeet järjestetään touko-kesäkuussa
 • valintakokeet -sivulta löydät tiedon valintakoekutsujen lähettämisestä
 • valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.
 • mahdolliset lisähaut vapaaksi jääneille paikoille järjestetään 3.7. – 30.8.
 • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7. klo 15
 • varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.8. klo 15
 • opiskelu alkaa elokuussa 2017

Lisätietoja hakemisesta

Hakuun liittyvää tietoa löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Opintopolussa on tärkeää tietoa valintaperusteista, hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintakokeista. Siellä täytät myös hakemuksesi hakuaikana.

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat myös Xamkin hakijapalvelut. Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut@xamk.fi tai puhelimitse 044 702 8891 tai 040 585 6610.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutta soveltaa opiskelussa oppimiasi tietoja ja taitoja työelämälähtöisen, oman ammattialan ongelman raitkaisussa ja osoitat myös valmiutta toimia asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämähtöinien kehittämistyö, joka liittyy useimmiten oman työyhteisön kehittämiseen.

Opiskele työn ohessa

Master Schoolin opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö. Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Voit keskittyä uuden oppimiseen

Opinnoissasi voit keskittyä oppimaan niitä asioita, jotka vielä vaativat kehittämistä. Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla:

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä tai
 • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Omat päätelaitteet käyttöön

Syksyllä 2017 aloittavilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Tutustu kampuksiin

Kotka, Kouvola, Mikkeli, Savonlinna

Katso tästä

Xamk sosiaalisessa mediassa

Xamk SOMESSA

Seuraa sosiaalisen median kanaviamme niin tiedät, millaista opiskelu Xamkissa oikeasti on. Kanaviemme päivittäjinä on paljon opiskelijoita eri koulutuksista.

Esimerkiksi Snapchatissa ja Instagramin omassa tarinassa opiskelijamme päivittävät viikon kerrallaan omasta opiskelustaan. Lähes puolet päivityksistä tulee opiskelijavaihdosta ja harjoittelusta ulkomailta. Myös Facebookissa ja Instagramin ”perinteisellä puolella” on paljon opiskelijoiden tuottamaa sisältöä.

Tässä vielä suorat linkit myös Twitteriin, LinkedIniin ja YouTubeen.

Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää ammattikorkeakoulussa opiskelusta!

Share This