Tähtää korkeammalle

Nouse paremmalle paikalle ja opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Xamkissa.

Tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Xamkissa ylempiin AMK-tutkintoihin on koulutettu jo 15 vuotta, yhteensä koulutuksia on tällä hetkellä 27.

Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Hae tammikuussa!

Kevään 1. haussa haetaan englanninkielisiin YAMK-koulutuksiin.

  • Hakuaika on 8.-22.1.2020. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 5.6.
  • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7. klo 15.00
  • Opinnot alkavat elokuussa 2020.

 

Tammikuussa Xamkissa on haussa englanninkielinen, ylempään AMK-tutkintoon johtava tradenomikoulutus: International Business Management (IBM).

Koulutuksessa opit kuinka liiketoimintatietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa: kuinka toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. Koulutuksessa keskityt yrityksen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Lue lisää IMB-koulutuksesta!

 

 

Kaipaatko uusia näköaloja työelämään?

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

 

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta.

Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

Opiskelijat äänessä

Don´t hesitate anymore, apply now!

MBA degree is highly respected proof of your professional skills and you will meet interesting people while studying and widen your network.

Katja Lassila-Hyypiä, Master of Business Administration student

Paremmaksi esimieheksi

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä.

Marja Vaitinen, terveyden edistäminen (YAMK)

Kaikki kehitystyö on tehty omaan työhöni

Kaikki kehitystyö on tehty työpaikalle, joten työnantaja on hyötynyt joka välissä. Työpaikalla on ollut jokin konkreettinen ongelma, johon haetaan vastausta.

Heikki Hytönen, matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija

Verkostot mukaan työelämään

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuosittain yli 150.

Syksyllä 2018 alkava uusi koulutus – Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen – toteutetaan täysin TKI-oppimisympäristössä, XAMK Active Life Labissä. Se sijaitsee keväällä 2018 avautuvassa Saimaa Stadiumissa ja antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.

Aiempi osaaminen huomioidaan

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

  • korvaamalla
  • sisällyttämällä
  • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

 

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Tukea opiskeluun

Xamkin Master Schoolin opetus on laadukasta ja koulutusta kehitetään koko ajan opiskelijoilta saadun palautteen mukaisesti. Opettajien osaamisesta pidetään huolta – usealla opettajalla tohtorin/lisensiaatin tutkinto ja kaikilla monipuolista työkokemusta.

Vaikka opiskelussa on paljon itsenäistä opiskelua – esimerkiksi verkossa – on tukea tarjolla läpi opintojen. Koulutuksessa jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty opiskelijavastaavana toimiva opettaja.  Hän tukee sekä opintojen suunnittelussa että toteutuksessa, jokaisen henkilökohtaisen polun mukaisesti.

OLETKO UUDEN EDESSÄ?

Master School hakijan oppaassa esitellään Xamkin YAMK-koulutustarjonta 2019-2020.

Lue myös muiden kokemuksia opiskelusta aikuisena ja tutustu opiskelijan tukipalveluihin. Tarjolla syksyn 2019 ja kevään 2020 yhteishaussa on yhteensä 18 koulutusvaihtoehtoa.

Master_School_opas_syksy2019-kevat2020_LOW

 

Ylemmän opintoja myös avoimessa

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa. Ne hyväksiluetaan tutkintoon, mikäli päätät jatkaa opintoja ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Myös avoimen AMK:n polkuopinnot ovat yksi väylä Master Schooliin.

Lisätietoa hakemisesta

Hakuun liittyvää tietoa löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Opintopolussa on tärkeää tietoa valintaperusteista, hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintakokeista. Siellä täytät myös hakemuksesi hakuaikana.

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat myös Xamkin hakijapalvelut. Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut@xamk.fi tai puhelimitse 044 702 8891 tai 040 585 6610.

Xamk sosiaalisessa mediassa

Xamk SOMESSA

Seuraa sosiaalisen median kanaviamme niin tiedät, millaista opiskelu Xamkissa oikeasti on. Kanaviemme päivittäjinä on paljon opiskelijoita eri koulutuksista.

Esimerkiksi Snapchatissa ja Instagramin omassa tarinassa opiskelijamme päivittävät viikon kerrallaan omasta opiskelustaan. Lähes puolet päivityksistä tulee opiskelijavaihdosta ja harjoittelusta ulkomailta. Myös Facebookissa ja Instagramin ”perinteisellä puolella” on paljon opiskelijoiden tuottamaa sisältöä.

Tässä vielä suorat linkit myös Twitteriin, LinkedIniin ja YouTubeen.

Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää ammattikorkeakoulussa opiskelusta!

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Oma tietokone opintoihin

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Opiskele työn ohessa

Opiskelu Master Schoolissa on joustavaa ja yksilöllistä. Voit suorittaa opinnot työn ohessa. Tutkinto on laajuudeltaan 60 – 90 opintopistettä, yleensä opiskelut kestävät noin 2 vuotta.

Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Lähiopetusta on pääosin 3 – 5 päivää kuukaudessa. Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Oman työn ja organisaation kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Oppimiseen liittyvät tehtävät ovat käytännön työelämän ongelmista lähteviä.

Mikäli et ole työelämässä, voit silti opiskella Master Schoolissa. Työelämälähtöisiä tehtäviä ja opinnäytetyön aiheita on tarjolla runsaasti Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, erilaisissa hankkeissa.

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.  Koulutus koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Xamkissa on yhteensä 27 YAMK-koulutusta

Katso tästä
Jaa sivu