Opiskele YAMK-tutkinto ja nouse maisteritasolle

 • Ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.
 • Xamkissa ylempiin AMK-tutkintoihin on koulutettu jo 15 vuotta, yhteensä koulutuksia on tällä hetkellä 30.
 • Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.
 • YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Kevään 2023 yhteishaku

 • kevään 2. yhteishaku, hakuaika 15.-30.3.2023
 • suomenkieliset amk- ja ylempi amk -koulutukset
 • haku Opintopolussa 30.3. klo 15.00 mennessä
 • valintojen tulokset ilmoitetaan viim. 7.7.
 • opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023

Maisteritason tutkinto omien tavoitteidesi mukaan. Rakenna oma urapolkusi mielenkiintosi mukaan.

 

YAMK avasi polun asiantuntijatehtäviin

Mieli paloi tekemään jotain ihmisten hyväksi ja halusin asiantuntijaksi julkiselle puolelle. Haave toteutui YAMK-tutkinnon valmistuttua.

Pauliina Frouin, nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK)

YAMK-opinnoista suuri hyöty omaan työhöni

YAMK-opintoihin liittyvissä tehtävissä olen tarkastellut yrityksen toimintaa uusien silmien läpi.

Annukka Säkkinen, tradenomi (ylempi AMK), digimarkkinoinnin johtaminen

Kaikesta tiedosta paras mahdollinen hyöty irti

YAMK-tutkinnosta lisäarvoa osaamiseen.

Veikko Peltonen, tradenomi (ylempi AMK), tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi

Koulutukset kevään 2023 2. yhteishaussa

Kaipaatko uusia näköaloja työelämään?

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta.

Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Lisätietoa hakemisesta

Hakuun liittyvää tietoa löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Opintopolussa on tärkeää tietoa valintaperusteista, hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintakokeista. Siellä täytät myös hakemuksesi hakuaikana.

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat myös Xamkin hakijapalvelut. Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut@xamk.fi tai puhelimitse 044 702 8891 tai 040 585 6610.

Verkostot mukaan työelämään

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 250.

Opiskelu on joustavaa ja yksilöllistä

Aiempi osaaminen huomioidaan

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Vinkkejä korkeakouluopiskeluun

Opintojen aikana voi tulla eteen erilaisia kysymyksiä liittyen itse opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi pohdinnat opinnoissa jaksamisesta, opiskelumotivaatiosta, opiskelutekniikoista, stressin käsittelysttä, tavoitteiden asettamisesta tai aikatauluttamisesta. Näiden asioiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, ja on luonnollista pysähtyä miettimään niitä opintojen edetessä.

Ota rohkeasti yhteyttä oman kampuksesi toimijoihisi!

Omat sosiaaliset verkostot ovat hyvä pinta peilata asioita, mutta joskus saatat tarvita ulkopuolistakin keskustelukumppania. Tällöin voit ottaa yhteyttä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (kuraattori) tai opintopsykologiin. Lisäksi opiskeluhyvinvoinnin palveluihin kuuluu harrastus- ja liikuntapalvelut, joka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tasapaino oman elämän ja opintojen välillä on kaiken a ja o!

Perheenäidin opiskelijaelämää

”Olen huomannut, että kotona yhden opiskelupäivän aikana ei ehdi paljoa, vaikka lapset ovat päivähoidossa. Olin päättänyt, että kotityöt saivat odottaa ja minun täytyi istua tiiviisti koneen äärellä opiskeluja tehden.

Iltaisin ja viikonloppuisin olen antanut aikaa perheelle ja antanut opiskelujen olla. Se on sopinut minulle ja meidän perheelle hyvin. Opiskeluaika on ollut kiinnostava matka omaan itseeni, ja olen oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiani ja kehittämisen kohteita.

Koulu on tukenut ja joustanut aikuisopiskeljiaa todella hyvin, samoin työnantajani. Unohtamatta tietenkään rakasta perhettäni, joka on ymmärtänyt villakoiria nurkissa ja koulukirjoja levällään pitkin pöytiä. Odotan innolla valmistumistani ja uusia haasteita työelämän puolella.”

Kirsi Nousianen, Kliininen asiantuntija (ylempi AMK)

Opiskele oppimista ja verkostoidu

Päivitä opiskeluidentiteettisi 2020-luvulle. Alakoulun aikaiset käsityksesi itsestäsi oppijana eivät välttämättä päde tänä päivänä. Tietosi ja taitosi ovat karttuneet, päivitä vahvuutesi.

Oppimaan voi oppia. Tarkastele omia tekniikoitasi, internet on pullollaan oppimiseen liittyviä sivustoja, tutustu niihin.

Hallitse kalenteria: Tee selkeä ero opiskeluajan ja vapaa-ajan välillä. Luovu jostain vanhasta, kun uutta eli opiskelut tulevat tilalle.

Verkostoidu. Hyödynnä opiskeluaikasi ja tutustu uusiin ihmisiin. Muodostakaa opintopiirejä ja ammatillisia verkostoja.

Etsi aidastasi matalin kohta ja ylitä se siitä. Kaikki ei voi täydellistä, riität kyllä!

Itsetuntokin kasvoi!

Opin ajattelemaan asioita suunnitelmallisemmin ja keskittymään olennaisiin asioihin. Opinnot auttoivat näkemään oman alan paljon laajemmin ja kehittämään ajatuksia sellaiseen suuntaan, mitä aikaisemmin ei osannut ottaa huomioon. Opinnot myös lisäsivät omaa itsetuntoa työntekijänä ja vahvana osaajana.

Tutustuin opintojen aikana eri alan ammattilaisiin, joihin on vielä osaan edelleenkin yhteydet. Heiltä sain myös eri näkemyksiä asioihin. Verkostoitumisenkin kannalta suosittelen opintoja lämpimästi.”

Riikka Hyvönen, tradenomi (ylempi AMK)

Kuva: Antti Pitkäjärvi

Ikuisen opiskelijan ruuhkavuodet

”Jäin kahdeksi kuukaudeksi opintovapaalle tammikuun lopulla 2018. Olin löytänyt kadottamani ajan takaisin ja koulutehtävät valmistuivat taas hyvää vauhtia. Kaksi kuukautta on kuitenkin lyhyt aika, mutta tuo aika oli kuitenkin parasta, mitä minulle oli pitkään aikaan tapahtunut.

Vietin aikaa ystävien kanssa ja nautin kiireettömistä aamuista ja päivistä ja etenkin ajasta perheen kanssa. Samalla kertaa päätin, että jään opintovapaalle uudestaan, kun siihen on seuraavan kerran mahdollisuus.”

Miia Sorjonen, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

YAMK-opiskelijalle löytyy tukea

YAMK-tutkinto kirittää osaajia uusiin tehtäviin ja alanvaihtoon.

Opiskelu sujuu joustavasti työn ohessa, opintotuella, aikuiskoulutustuella ja omaehtoisen opiskelun tuella. Ehkä juuri nyt olisi sopiva hetki aloit­taa oman osaamisen päivitys.

TE-TOIMISTO VAUHDITTAA TYÖLLISTYMISTÄ

TE-toimisto voi myöntää YAMK-opin­toihin omaehtoisen opiskelun tukea, jos tutkinnon arvioidaan parantavan työl­listymismahdollisuuksia. Kun opis­kelupaikka on totta, Xamk täyttää TEM621-lomakkeen tuen hakua var­ten. Opintopisteitä pitää kertyä vähin­tään viisi kuukaudessa.

”YAMK-opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä eli tukea saa enintään 1,5 vuo­deksi. Ellei tukiaika riitä, voi saada opintotu­kea”, suunnittelija Sanna Autio Xamkista ker­too.

AIKUISOPISKELIJA SAA OPINTOTUKEA

Jos opiskelijalla on jäljellä opin­totukeen oikeuttavia kuukausia, hän voi saada noin 250 euroa opintorahaa kuukaudessa.

Lisäksi hän voi hakea opin­tolainaa noin 650 euroa kuukau­dessa.

AIKUISKOULUTUSTUKEA  KOKENEILLE OSAAJILLE

Jos takana on kahdeksan vuoden työhistoria ja ainakin yksi vuosi siitä nykyisessä työpaikassa, voi hakea Työllisyysrahastosta aikuiskoulutus­tukea. Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnai­nen etuus.

Opintovapaalla oleva voi saada kokonaisia tukikuukausia enintään 15. Opintoja tulee suorittaa vähintään 2 tai 4 opintopistettä kuukaudessa riippuen muista tuloista. Tulojen mukaan kuluu joko kokonainen tai puolikas tukikuukausi, Tulot tarkistetaan suoraan tulorekisteristä.

”Jos tukea hakee soviteltuna, voi käydä välillä töissä ja opiskella välillä vaikka lähiope­tusjaksoilla.”

OPISKELU SUJUU TYÖN OHESSA

Xamkissa ymmärretään, opiskelu voi tehdä välillä tiukkaa työn ohessa, vaikka opinnot nivoutuvat omaan työhön.

”Aikuiskoulutustuella voi vauhdittaa opin­tojaan myöhemmässäkin vaiheessa.”

Mikäli perheen tulorajat eivät ylity, YAMK-opiskelija on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Sitä voi saada, vaikkei saisikaan opintotukea. Asumistukea maksetaan myös kesällä. Asunto­lainaa maksavat taas voivat neuvotella pankin kanssa lyhennysvapaita kuukausia.

ETÄOPISKELU JOUSTAA

Lähiopetuspäiviä eri koulutuksiin sisältyy yleensä 2–3 kuukaudessa, ja niitä voi olla vii­konloppuisinkin.

”Monet arvostavat korkealle lähiopiskelua paikan päällä ja porukasta muodostuu oma yhteisö. Koska opinnot ovat teoriapainottei­sia, opiskelu onnistuu hyvin myös etänä.”

Tarvittaessa opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden ajaksi, jol­loin ohjeellinen valmistumisajankohta siirtyy.

OPISKELIJA-ALENNUKSIA TARJOLLA

YAMK-opiskelija saa Kelan ateriatukikortin. Opiskelijakunta Kaakon jäsenenä saa myös muita alennuksia. Matka-alennuksia antavat VR ja Matkahuolto kauko­matkoihin sekä HSL ja Mikkelin kaupunki lähi­liikenteeseen.

Teksti ja henkilökuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Lisätietoa verkossa

Kaikki YAMK-koulutukset

Opiskele avoimessa AMK:ssa

Avoimessa AMK:ssa voit täydentää ammatillista osaamistasi tai oppia uutta oppimisen ilosta. Avoin AMK voi olla myös polku tutkintokoulutukseen.

Osa koulutuksista on maksuttomia ja suurin osa verkossa.

Lue lisää avoimesta AMK:sta

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä opinto-oppaaseen

Oma tietokone opintoihin

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Katso ohjeet tietokoneista