Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla. Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla. Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa sekä pilotointi- ja analyysipalveluissa.

Lue lisää toiminnastamme:

http://www.theseus.fi/handle/10024/139463

Osaamiskärjet

Uudet kuitutuotteet ja prosessit

Lue lisää

Ympäristö-
turvallisuus

Lue lisää

Uusiutuvat ja tehokkaat energiajärjestelmät

Lue lisää

Metsätalous ja puurakentaminen

Lue lisää

Materiaalit ja kiertotalous

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Mikpolis

TKI-osaamista puu- ja materiaalitekniikassa

Tutustu tästä

KymiLabs

Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut

tutustu tästä

BioSampo

Energia-alan koulutusta ja soveltavaa tutkimusta

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Lasse Pulkkinen

Tutkimusjohtaja, FT

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 571 5861

Ota yhteyttä

Kirsi Tallinen

Tutkimuspäällikkö, DI

 
Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden aiheiden parissa toimiva TKI-yksikkö keskittyy erityisesti sivuvirtojen hyödyntämiseen energian-
tuotannossa, biohiilen ja tuhkan käytön hyödyntämisen tutkimuksiin sekä energiatehokkuuden kehittämiseen.
BioSampo on toiminnan laajentamisen tutkimusyksikkönä.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8420

Ota yhteyttä

Yrjö Hiltunen

Tutkimuspäällikkö, FT, dosentti

Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kuitulaboratoriossa kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puukuidun jalostamista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 707 1180

Ota yhteyttä

Elina Havia

Tutkimuspäällikkö, DI

Elektroniikan 3K-tehtaalla on osaaminen elektroniikan liitostekniikoista, materiaaleista ja valmistusmenetelmistä. Sensori- ja mittalaitesovelluksia kehitetään erityisesti prosessi-, ympäristö- ja energiatekniikan teknologiaratkaisuihin. Kokemusalaan kuuluvat säädettävät erikoisvalaistusratkaisut, optiset ratkaisut ja konenäköjärjestelmät myös vaativiin olosuhteisiin. Käytettävissä on myös monipuoliset elektroniikan ympäristösietoisuuden testausympäristöt.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 461 5572

Ota yhteyttä

Hanne Soininen

Tutkimuspäällikkö, TkT

Ympäristöturvallisuuden TKI-toiminta keskittyy ympäristöteknologian kehitykseen, yrityksiä ja kuntasektoria palvelevaan soveltavaan tutki-
mukseen ja palveluliiketoimintaan. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristö-
turvallisuus- ja -terveysriskien hallinta.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
0400 869 952

Ota yhteyttä

Juha Solio

Laitosvastaava, BioSampo

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8294

Ota yhteyttä

Tutkimusyksiköiden johtajat

Yhteystiedot

Uusimmat blogikirjoitukset

Tervetuloa Tuhka kiertotaloudessa –seminaariin Kotkan kampukselle 25.4.2018!

Tervetuloa kuulemaan näkemyksiä energiantuotannon kiertotalouden ja erityisesti tuhkan...

Turvemaiden kesäkorjuu ”hanke” 2016-2017

Kiitoksia kaikille korjuunäytöksiin osallistuneille yhteistyökumppaneille ja turvemaiden puunkorjuusta...

”MOMET” hanke 2016-2017

Kiitoksia kaikille ”Monimuotoiset metsät” hankkeen luennoitsijoille, yhteistyökumppaneille sekä...

Mini ”METKO” Haukivuorella

Haukivuorella järjestettiin torstaina 21.9.2017 syksyn suurin metsätyönäytös. Tilaisuuden...

Uusimmat tki-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Ota yhteyttä

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja
p. 044 571 5861
lasse.pulkkinen@xamk.fi

Jaa sivu