Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla.

 

 

Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla.

Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa sekä pilotointi- ja analyysipalveluissa.

Lue lisää toiminnastamme vuonna 2019

http://www.theseus.fi/handle/10024/139463

Osaamiskärjet

Uudet kuitutuotteet ja prosessit

Lue lisää

Ympäristöturvallisuus ja kiertotalous

Lue lisää

Uusiutuvat ja tehokkaat energiajärjestelmät

Lue lisää

Metsätalous ja puurakentaminen

Lue lisää

Elektroniikka ja materiaalit

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Mikpolis

TKI-osaamista puu- ja materiaalitekniikassa

Tutustu tästä

KymiLabs

Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut

tutustu tästä

BioSampo

Energia-alan koulutusta ja soveltavaa tutkimusta

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Lasse Pulkkinen

Tutkimusjohtaja, FT

Metsä, ympäristö ja energia, Etelä-Savo

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 571 5861

Ota yhteyttä

Hanna-Kaisa Koponen

Tutkimusjohtaja, FT

Metsä, ympäristö ja energia, Kymenlaakso

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 736 8651

Ota yhteyttä

Yrjö Hiltunen

Tutkimuspäällikkö, FT, dosentti

Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kuitulaboratoriossa kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puukuidun jalostamista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 707 1180

Ota yhteyttä

Elina Havia

Tutkimuspäällikkö, DI

Elektroniikan 3K-tehtaalla on osaaminen elektroniikan liitostekniikoista, materiaaleista ja valmistusmenetelmistä. Sensori- ja mittalaitesovelluksia kehitetään erityisesti prosessi-, ympäristö- ja energiatekniikan teknologiaratkaisuihin. Kokemusalaan kuuluvat säädettävät erikoisvalaistusratkaisut, optiset ratkaisut ja konenäköjärjestelmät myös vaativiin olosuhteisiin. Käytettävissä on myös monipuoliset elektroniikan ympäristösietoisuuden testausympäristöt.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 461 5572

Ota yhteyttä

Hanne Soininen

Tutkimuspäällikkö, TkT

Ympäristöturvallisuuden TKI-toiminta keskittyy ympäristöteknologian kehitykseen, yrityksiä ja kuntasektoria palvelevaan soveltavaan tutki-
mukseen ja palveluliiketoimintaan. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristö-
turvallisuus- ja -terveysriskien hallinta.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
0400 869 952

Ota yhteyttä

Tutkimusyksiköiden johto

Tapio Tirri

Laboratorion johtaja, Kuitulaboratorio

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 582 8468

Ota yhteyttä

Hannu Leinonen

Tehtaanjohtaja, Elektroniikan 3K-tehdas

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 309 8207

Ota yhteyttä

Elmar Bernhardt

Testaus- ja suunnittelupäällikkö, Elektroniikan 3K-tehdas

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 370 7671

Ota yhteyttä

Aapo Nylen

johtaja, Mikpolis

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 534 5127

Ota yhteyttä

Juha Solio

Laitosvastaava, BioSampo

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8294

Ota yhteyttä

Uusimmat blogikirjoitukset

Tervetuloa Tuhka kiertotaloudessa –seminaariin Kotkan kampukselle 25.4.2018!

Tervetuloa kuulemaan näkemyksiä energiantuotannon kiertotalouden ja erityisesti tuhkan...

Turvemaiden kesäkorjuu ”hanke” 2016-2017

Kiitoksia kaikille korjuunäytöksiin osallistuneille yhteistyökumppaneille ja turvemaiden puunkorjuusta...

”MOMET” hanke 2016-2017

Kiitoksia kaikille ”Monimuotoiset metsät” hankkeen luennoitsijoille, yhteistyökumppaneille sekä...

Mini ”METKO” Haukivuorella

Haukivuorella järjestettiin torstaina 21.9.2017 syksyn suurin metsätyönäytös. Tilaisuuden...

Uusimmat tki-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Olemme Twitterissä

Ota yhteyttä

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja
p. 044 571 5861
lasse.pulkkinen@xamk.fi

Jaa sivu