Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla.

 

 

Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla.

Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa sekä pilotointi- ja analyysipalveluissa.

Lue lisää toiminnastamme vuonna 2021

Tutustu vuosijulkaisuumme: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9 

Osaamiskärjet

Uudet kuitutuotteet ja prosessit

Lue lisää

Ympäristöturvallisuus ja kiertotalous

Lue lisää

Uusiutuvat ja tehokkaat energiajärjestelmät

Lue lisää

Metsätalous ja puurakentaminen

Lue lisää

Elektroniikka ja materiaalit

Lue lisää

Vahvuusalueen tutkimusyksiköt

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Mikpolis

TKI-osaamista puu- ja materiaalitekniikassa

Tutustu tästä

KymiLabs

Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut

tutustu tästä

BioSampo

Energia-alan koulutusta ja soveltavaa tutkimusta

Tutustu tästä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Lasse Pulkkinen

Tutkimusjohtaja, FT

Metsä, ympäristö ja energia, Etelä-Savo

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 571 5861

Ota yhteyttä

Petteri Jernström

Tutkimusjohtaja, TkT

Metsä, ympäristö ja energia, Kymenlaakso

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 345 9540

Ota yhteyttä

Yrjö Hiltunen

Tutkimuspäällikkö, FT, dosentti

Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kuitulaboratoriossa kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puukuidun jalostamista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 707 1180

Ota yhteyttä

Elina Havia

Tutkimuspäällikkö, DI

Elektroniikan 3K-tehtaalla on osaaminen elektroniikan liitostekniikoista, materiaaleista ja valmistusmenetelmistä. Sensori- ja mittalaitesovelluksia kehitetään erityisesti prosessi-, ympäristö- ja energiatekniikan teknologiaratkaisuihin. Kokemusalaan kuuluvat säädettävät erikoisvalaistusratkaisut, optiset ratkaisut ja konenäköjärjestelmät myös vaativiin olosuhteisiin. Käytettävissä on myös monipuoliset elektroniikan ympäristösietoisuuden testausympäristöt.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 461 5572

Ota yhteyttä

Hanne Soininen

Tutkimuspäällikkö, TkT

Ympäristöturvallisuuden TKI-toiminta keskittyy ympäristöteknologian kehitykseen, yrityksiä ja kuntasektoria palvelevaan soveltavaan tutki-
mukseen ja palveluliiketoimintaan. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristö-
turvallisuus- ja -terveysriskien hallinta.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
0400 869 952

Ota yhteyttä

Kirsi Tallinen

Tutkimuspäällikkö, DI

Kymenlaakson yksikön TKI- toiminta painottuu bio- ja kiertotalouteen, joissa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään erityisesti kuntia ja yrityksiä palvellen ja toimien verkostoituneena useiden aluetoimijoiden kanssa. Toimintana toteutetaan mm. eri materiaalien hienontamista (mikronisointia) sekä hiilien valmistusta ja aktivointia; pääpaino erilaisten sivuvirtojen hyötykäytön lisäämisessä. TKI-työtä tehdään myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi.

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ota yhteyttä

Tutkimusyksiköiden johto

Tapio Tirri

Laboratorion johtaja, Kuitulaboratorio

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 582 8468

Ota yhteyttä

Hannu Leinonen

Tehtaanjohtaja, Elektroniikan 3K-tehdas

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 309 8207

Ota yhteyttä

Elmar Bernhardt

Testaus- ja suunnittelupäällikkö, Elektroniikan 3K-tehdas

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 370 7671

Ota yhteyttä

Aapo Nylen

johtaja, Mikpolis

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 534 5127

Ota yhteyttä

Petteri Jernström

Johtaja, KymiLabs

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 309 8207

Ota yhteyttä

Juha Solio

Laitosvastaava, BioSampo

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8294

Ota yhteyttä

Uusimmat blogikirjoitukset

Uusimmat tki-tiedotteet

Vahvuusalueen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Olemme Twitterissä

    Ota yhteyttä

    Lasse Pulkkinen
    tutkimusjohtaja
    p. 044 571 5861
    lasse.pulkkinen@xamk.fi