Xamkin täydennyskoulutuksissa on mistä valita


Osaava henkilöstö
on kaikkien yritysten ja organisaatioiden tärkein asia. Hanki Xamkista täydennyskoulutusta, joka varmistaa, että sinun tai yrityksesi osaaminen on ajan tasalla.

 • Täydennyskoulutusta ajankohtaisiin teemoihin
 • Erikoistumiskoulutukset
 • Palvelupaketit, jotka ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti
 • Yhteishankintakoulutukset
 • Pienyrityskeskuksen koulutukset ja seminaarit

Jos tarvitset räätälöityä koulutusta tai asiantuntijapalveluita, voit jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä!

Täydennyskoulutuksen yleiset peruutusehdot.

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN
YHTEYDENOTTOLOMAKE

Kouluttaudu, pysyt ajan hermolla!

Tarvitsetko täsmätäydennystä nykyisen osaamiseesi?
Kaipaako organisaatiosi valmennusta tai koulutusta?
Mietitkö uran vaihtoa?

 

 

Erikoistumis-koulutukset

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

SIIRRY

Tulevaa täydennyskoulutusta

Koulutuksia, jotka toteutetaan määrättynä aikana, ja joihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa.

SIIRRY

Palvelupaketit

Koulutuksia, jotka organisaationne voi ostaa sellaisenaan, tai joita voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaiseksi. Palvelupakettien sisältö on muokattavissa siten, että koulutuksen ajankohta, toteutuspaikka, koulutuksen sisältö, sekä toteutustapa voidaan sopia yhdessä.

SIIRRY

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä tehtyä työvoimakoulutusta.

SIIRRY

TULEVAA TÄYDENNYSKOULUTUSTA

Katso koko tarjonta!

Koulutuskalenteriin

HYVÄ ELÄMÄ – OSA 1: ELÄMÄN MERKITYKSELLISYYS. FRANK MARTELA, FT

Mitä on hyvä elämä? Millaisia keinoja voit löytää innostuksen, tahdonvoiman, merkityksen ja sisäisen motivaation vahvistamiseksi? Inhimillisen hyvinvoinnin ja kokemusmaailman tutkija Frank Martela johdattelee näihin aiheisiin Xamkin Kouvolan kampuksella 19.9.2019 klo 13-15. Tilaisuuden osallistumismaksu 50 euroa.

Ilmoittaudu 19.9. mennessä

SAVONLINNAN FYSIOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN 35-VUOTISJUHLASEMINAARI

Kaikille avoin Juhlaseminaari järjestetään perjantaina 27.9.2019 klo 9.00-16.00 Xamkin Savonlinnan kampuksella. Juhlagaala seminaaripäivän iltana klo 19.00.- 23.00.

Ilmoittaudu 1.9. mennessä

Soteuttamo Etelä-Savo 26.9.2019

Torstai 26.9.2019, 15:00–18:00 Xamkin Mikkelin kampuksella
Soteuttamot ovat avoimia, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyviä matalan kynnyksen tilaisuuksia, jotka on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Tervetuloa verkostoitumaan!

Ilmoittaudu 13.9. mennessä

Muistihoitaja, 10 op

5.9.-12.12.2019 Lähipäivät 5.9., 25.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 12.12.2019 klo 9-15. Xamk Mikkelin kampus

Ilmoittaudu

Lihaskalvo (FASCIA) käsittely -koulutuksia

Lihaskalvo (Fascia) käsittely -koulutukset:
30.11.-1.12.2019 klo 9-17, Kotka
21.-22.9.2019 klo 9-17, Savonlinna
Lihaskalvokäsittely Fascia 2 -koulutus:
5..-6.10.2019 klo 9-17, Savonlinna
Alaraajojen Fascia-käsittely ja terapeuttinen harjoittelu:
7.-8.12.2019 klo 9-17, Savonlinna

Laboratoriotutkimus ja näytteenotto hoitotyöntekijöille

27.9.-1.11.2019 Lähiopetuspäivät perjantait 27.9. ja 1.11. klo 9-15
Xamkin Mikkelin kampuksella
Ilmoittautuminen 8.9.2019 mennessä

Ventrogluteaalinen IM-injektio

Xamk Mikkelin kampus, 23.9.2019 klo 12-16
Ilmoittautuminen 8.9.2019 mennessä

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

Järjestämme täydennyskoulutusta tekniikan alan insinööreille painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Merenkulun täydennyskoulutukset

Kotka Maritime Centre on Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Xamkin yhteinen koulutuskeskus. Tarjoamme merenkulun koulutusta monipuolisesti ja nykyaikaisesti.

Erikoistumiskoulutukset

TUTUSTU ERIKOISTUMISKOULUTUKSIIN

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille työelämään siirtyneille henkilöille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen edistämiseen. Erikoistumiskoulutusten laajuus on aina vähintään 30 opintopistettä.

Tutustu tästä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja kestävät vuoden. Haku koulutukseen syyskuussa 2019.

Lue lisää

 

 

 

 

Haku syksyllä 2019!

DIGITEKIJÄ-ERIKOISTUMISkoulutus

Hakuaika: aukeaa syyskuussa 2019 ja päättyy 17.11.2019
Toteutus: Tammikuu 2020 – joulukuu 2020, monimuoto-opinnot (2-3 lähipäivää opintojaksossa + verkko-opinnot, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista)
Laajuus: 30 op
Sisällöt: Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä (5 op), Markkinointi digitaalisissa kanavissa (5 op), Asiakashankinta ja myynti (5 op), Asiakaskokemus (5 op), Sisältömarkkinointi (5 op), Digiportfolio (5 op)
Kohderyhmä: pk-yritysten ja suuryritysten henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaisen digimarkkinoinnin osaamisen
Soveltuva taustakoulutus: tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava
Aloituspaikkoja: 35
Hinta: 950 euroa (alv 0 %)

Haku syksyllä 2019!

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Hakuaika: 1.-31.10.2019
Aloitus: tammikuussa 2020
Laajuus: 30 op
Hinta: Maksuton
– Toteutetaan usean korkeakoulun yhteistyönä

Palvelupaketit - sisällöt sovittavissa yksilöllisesti

Reflektoiva esimiestyön koulutus

Esimiehet ja muut aiheesta kiinnostuneet

Asiakas- ja palveluohjaus

Sosiaali – ja terveydenhuoltoalan työntekijät

Matkailualan monialainen kokonaisuus

Yritykset ja yhteisöt

Tilaa
Xamkin täydennyskoulutukselta
räätälöityä
ensiapukoulutusta

 • Yrityksen tai yhteisön omissa tiloissa, tai Xamkin kampuksella Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa tai Kotkassa. 
 • Laajuus sekä kesto tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
 • Koulutuksen esimerkit koskien toimintaympäristön riskejä ja toimialaa.

Kysy lisää
ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija piia.poysa@xamk.fi
Täydennyskoulutuksen lehtori elina.jouppila-kupiainen@xamk.fi

www.xamk.fi/taydennyskoulutus

Tulevaisuuden hyvinvoiva yritys - voidaan paremmin (TYHY-päivä)

GREEN CARE TÄYDENNYSKOULUTUSTA TARPEIDESI MUKAAN

Green care, eli tavoitteellinen luontolähtöinen toiminta, perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Green care -toiminnassa luontoympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erityisesti hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja kasvatustyössä, kun ihmisten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

Tarjoamme valmista Green Care -koulutuskokonaisuutta:

 • kolme lähiopetuspäivää (á 6 h)
 • harjoitteita
 • pienryhmätyöskentelyä
 • tutustumiskäynti

Koulutuksessa syvennytään mm. siihen miten luontoa on hyödynnetty sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiakastyössä, mitä Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ja mitkä ovat Green Care -toiminnan toimintaympäristöt. Lisäksi perehdytään luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja opitaan tunnistamaan oman luontosuhteen merkitys ammatillisessa kasvatus- ja ohjaustyössä.

Täydennyskoulutus voidaan myös räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Koulutuksen sisältö, toteutustapa, ajankohta ja koulutuspaikka ovat sovittavissa asiakaskohtaisesti.

Kysy lisää
ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija piia.poysa@xamk.fi
Yliopettaja Johanna Hirvonen johanna.hirvonen@xamk.fi

Ambulanssisimulaattori ensihoidon täydennyskoulutuksessa

Koulutusorganisaatiot, joilla ensihoidon opetusta
Ensihoidon toimintayksiköt

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä tehtyä työvoimakoulutusta.  Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 – 75 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

 • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös Monialakoulutuksena  toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
 • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.
 • MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

 

Ota yhteyttä! taydennyskoulutus@xamk.fi

Peruutusehdot

Täydennyskoulutuksen yleiset peruutusehdot

Koulutuksen voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen toteutusta. Mikäli tilaus peruutetaan 14-30 vrk ennen toteuttamisajankohtaa, peritään 25 % koulutuspäivän sovitusta kustannuksesta. Mikäli peruutus tapahtuu 7-13 vrk ennen toteutusta, peritään 50 % koulutuspäivän sovitusta kustannuksesta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, koulutuspäivän kustannus peritään kokonaisuudessaan.

 

Pienyrityskeskuksen koulutukset

Yrittäjyyttä ja pk-yritysten kilpailukykyä vahvistava koulutus

Xamkin pienyrityskeskus on yrittäjän ystävä, joka tukee yrittäjyyttä ja vahvistaa pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Xamkin täydennyskoulutuksesta.

Yhteystietoihin

Etsitkö avoimen ammattikorkeakoulun koulutuksia?

Avoimen AMK:n ovet ovat auki kaikille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Laaja kattaus opintoja liiketaloudessa, tekniikassa, kulttuurissa, logistiikassa, sosiaali- ja terveysalalla, sekä metsä- ja ympäristöalalla.

Koulutuskalenteriin

Tilaa avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen uutiskirje

Opintotarjontaa ja ajankohtaisia kuulumisia sähköpostiisi 1-2 kertaa vuodessa!

Tilaa tästä

Täydennyskoulutuksen yhteydenotto

Jaa sivu