Xamkin täydennyskoulutuksissa on mistä valita


Osaava henkilöstö
on kaikkien yritysten ja organisaatioiden tärkein asia. Hanki Xamkista täydennyskoulutusta, joka varmistaa, että sinun tai yrityksesi osaaminen on ajan tasalla.

 • Täydennyskoulutusta ajankohtaisiin teemoihin
 • Erikoistumiskoulutukset
 • Palvelupaketit, jotka ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti
 • Yhteishankintakoulutukset
 • Pienyrityskeskuksen koulutukset ja seminaarit

Jos tarvitset räätälöityä koulutusta tai asiantuntijapalveluita, voit jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä!

 

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN
YHTEYDENOTTOLOMAKE

Kouluttaudu, pysyt ajan hermolla!

Tarvitsetko täsmätäydennystä nykyisen osaamiseesi?
Kaipaako organisaatiosi valmennusta tai koulutusta?
Mietitkö uran vaihtoa?

 

 

Erikoistumis-koulutukset

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

SIIRRY

Tulevaa täydennyskoulutusta

Koulutuksia, jotka toteutetaan määrättynä aikana, ja joihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa.

SIIRRY

Palvelupaketit

Koulutuksia, jotka organisaationne voi ostaa sellaisenaan, tai joita voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaiseksi. Palvelupakettien sisältö on muokattavissa siten, että koulutuksen ajankohta, toteutuspaikka, koulutuksen sisältö, sekä toteutustapa voidaan sopia yhdessä.

SIIRRY

Osta meiltä tarpeisiisi räätälöityä koulutusta!

Tarjoamme mm. ensiapu- ja Green Care -koulutuksia tarpeidesi mukaan. Kysy myös muita teemoja!

SIIRRY

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä tehtyä työvoimakoulutusta.

SIIRRY

TULEVAA TÄYDENNYSKOULUTUSTA

Katso koko tarjonta!

Koulutuskalenteriin

Lapsen edunvalvojan koulutus

Kouvolassa 10.10.-28.11.2019 ja 21.11.2019-10.01.2020
Mikkelissä 2.4.-5.5.2020

Lue lisää ja ilmoittaudu

LABORATORIO- TUTKIMUKSET JA NÄYTTEENOTTO HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

Koulutus alkuvuonna 2020 Xamkin Mikkelin kampuksella! Ilmoittautuminen päättyy: 9.2.2020.

Lue lisää

VENTROGLUTEAALINEN IM-INJEKTIO

Ajankohta: keskiviikko 22.4.2020 klo 12-16
Ilmoittautuminen päättyy: 5.4.2020

Lue lisää

MUISTIKOORDINAATTORI, 10 OP

Ajankohta: 19.3.-12.11.2020, Lähipäivät: torstait 19.3., 23.4., 14.5., sekä 10.9., 8.10. ja 12.11.2020 klo 9-15
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Ilmoittautuminen päättyy: 1.3.2020

Lue lisää

Lihaskalvo (FASCIA) käsittely -koulutuksia

Lihaskalvo (Fascia) käsittely -koulutukset:
30.11.-1.12.2019 klo 9-17, Kotka
25.-26.1.2020 klo 9-17, Savonlinna
Alaraajojen Fascia-käsittely ja terapeuttinen harjoittelu:
7.-8.12.2019 klo 9-17, Savonlinna

Lue lisää

ALARAAJAKUNTOUTUKSEN PERUSTEET JA ORTOOSIT FYSIOTERAPEUTIN TYÖSSÄ

Koulutuspaikka: Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Ajankohta: 16.5.2020 klo 9-17.15 ja 17.5.2020 klo 8.30-16.00
Ilmoittautuminen päättyy: 26.4.2020

Lue lisää

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

Järjestämme täydennyskoulutusta tekniikan alan insinööreille painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Merenkulun täydennyskoulutukset

Kotka Maritime Centre on Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Xamkin yhteinen koulutuskeskus. Tarjoamme merenkulun koulutusta monipuolisesti ja nykyaikaisesti.

Öljyntorjunnan täydennyskoulutus

Erikoistumiskoulutukset

TUTUSTU ERIKOISTUMISKOULUTUKSIIN

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille työelämään siirtyneille henkilöille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen edistämiseen. Erikoistumiskoulutusten laajuus on aina vähintään 30 opintopistettä.

Tutustu tästä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja kestävät vuoden. Täydennyshaku koulutukseen 20.10.2019 saakka.

Lue lisää

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Digimarkkinoinnin erikoistumiskoulutusta yrityksissä markkinoinnin parissa työskenteleville henkilöille! Haku maaliskuussa 2020 alkavaan koulutukseen 1.12.2019-14.02.2020. Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Lue lisää

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Haku maksuttomaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun erikoistumiskoulutukseen 1.-31.10.2019. Koulutuksen lähiopetus järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Lue lisää

Palvelupaketit - sisällöt sovittavissa yksilöllisesti

Tarjolla olevia palvelupaketteja:

- AMBULANSSISIMULAATTORI ENSIHOIDON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA
- ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS SOSIAALI- JA TERVEYSALOILLA
- MATKAILUALAN MONIALAINEN KOULUTUSKOKONAISUUS
- REFLEKTOIVA ESIMIESTYÖN KOULUTUS
- TULEVAISUUDEN HYVINVOIVA YRITYS – VOIDAAN PAREMMIN (TYHY-PÄIVÄ)
- VOI HYVIN HOIVA- JA HOITOTYÖSSÄ

Tutustu palvelupakettivaihtoehtoihin

Tilaa koulutusta tarpeidesi mukaan!

Kysy myös muita aiheita: taydennyskoulutus@xamk.fi.

Tilaa
Xamkin täydennyskoulutukselta
räätälöityä
ensiapukoulutusta

 • Yrityksen tai yhteisön omissa tiloissa, tai Xamkin kampuksella Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa tai Kotkassa. 
 • Laajuus sekä kesto tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
 • Koulutuksen esimerkit koskien toimintaympäristön riskejä ja toimialaa.

Kysy lisää
ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija piia.poysa@xamk.fi
Täydennyskoulutuksen lehtori elina.jouppila-kupiainen@xamk.fi

www.xamk.fi/taydennyskoulutus

GREEN CARE TÄYDENNYSKOULUTUSTA TARPEIDESI MUKAAN

Green care, eli tavoitteellinen luontolähtöinen toiminta, perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Green care -toiminnassa luontoympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erityisesti hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja kasvatustyössä, kun ihmisten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

Tarjoamme valmista Green Care -koulutuskokonaisuutta:

 • kolme lähiopetuspäivää (á 6 h)
 • harjoitteita
 • pienryhmätyöskentelyä
 • tutustumiskäynti

Koulutuksessa syvennytään mm. siihen miten luontoa on hyödynnetty sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiakastyössä, mitä Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ja mitkä ovat Green Care -toiminnan toimintaympäristöt. Lisäksi perehdytään luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja opitaan tunnistamaan oman luontosuhteen merkitys ammatillisessa kasvatus- ja ohjaustyössä.

Täydennyskoulutus voidaan myös räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Koulutuksen sisältö, toteutustapa, ajankohta ja koulutuspaikka ovat sovittavissa asiakaskohtaisesti.

Kysy lisää
ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija piia.poysa@xamk.fi
Yliopettaja Johanna Hirvonen johanna.hirvonen@xamk.fi

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta.  Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 – 75 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

 • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös Monialakoulutuksena  toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
 • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.
 • MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

 

Ota yhteyttä! taydennyskoulutus@xamk.fi

Pienyrityskeskuksen koulutukset

Yrittäjyyttä ja pk-yritysten kilpailukykyä vahvistava koulutus

Xamkin pienyrityskeskus on yrittäjän ystävä, joka tukee yrittäjyyttä ja vahvistaa pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Xamkin täydennyskoulutuksesta.

Yhteystietoihin

Etsitkö avoimen ammattikorkeakoulun koulutuksia?

Avoimen AMK:n ovet ovat auki kaikille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Laaja kattaus opintoja liiketaloudessa, tekniikassa, kulttuurissa, logistiikassa, sosiaali- ja terveysalalla, sekä metsä- ja ympäristöalalla.

Koulutuskalenteriin

Tilaa avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen uutiskirje

Opintotarjontaa ja ajankohtaisia kuulumisia sähköpostiisi 1-2 kertaa vuodessa!

Tilaa tästä

Täydennyskoulutuksen yhteydenotto

Jaa sivu