Tarvitseeko henkilöstösi osaaminen päivitystä? Puuttuuko henkilöstöltä ensiapu- tai työyhteisötaitoja? Pitäisikö osa henkilöstöstä kouluttaa uusiin tehtäviin?

Xamkin täydennyskoulutus tarjoaa markkinahintaista koulutusta eri alojen ammattilaisille. Tarjoamme mm. valmiita koulutuksia, jotka sisältävät verkko-opintoja ja joitakin päiviä lähiopetusta. Jos tarvitset räätälöityä koulutusta tai asiantuntijapalveluita, voit jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä.

Osaava henkilöstö on kaikkien yritysten ja organisaatioiden tärkein asia. Varmista, että sinun tai yrityksesi osaaminen on ajan tasalla!

Koronatiedotus

Lähiopetuksena järjestettäviä koulutuksia voidaan joutua siirtämään verkkoon koronatilanteen takia. Tiedotamme opiskelijoita mahdollisista muutoksista. Koulutusten järjestämisessä huomioimme voimassa olevan ohjeistuksen.

Avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen henkilökunta on etätyössä toistaiseksi, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät täältä!

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN AMMATTILAISILLE

Lue lisää

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA TEKNISTEN ALOJEN JA MERENKULUN AMMATTILAISILLE

Lue lisää

ERIKOISTUMIS- KOULUTUKSET

Lue lisää

työvoima- ja yhteis- hankintakoulutus

Lue lisää

TILAA KOULUTUSTA TARPEIDESI MUKAAN

Lue lisää

Tutustu avoimen amk:n tarjontaan

Lue lisää

Koulutuskalenteri

Kaikki täydennyskoulutukset löydät Xamkin koulutuskalenterista.

Puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten ne voi suorittaa työn ohella.

Lue lisää opinnoista ja ilmoittautumisesta.

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN AMMATTILAISILLE

Avannehoitaja

Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt
Edeltävä osaaminen: Edeltävyysehtona perustietoa avanteista

Laajuus: 30 opintopistettä

Ajankohta: 21.1.2022 - 10.12.2022
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2022 (koulutus on toteutumassa, ilmoittautumisaikaa jatkettu) Sitova ilmoittautuminen!

Teippauskoulutus

Koulutus soveltuu kaikille, jotka käyttävät teippausta työn, harrastuksen tai oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Ajankohta: 17.-18.9.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022

Yläraajan tuki- ja liikuntaelinvaivojen kliininen tutkiminen ja kuntoutus

Valitse sinulle sopivin osallistumistapa ja ilmoittaudu webinaarikoulutukseen tai Kotkassa järjestettävään koulutukseen.

Webinaarin ajankohta: 29.9.2022 klo 9-17
Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2022

Lähiopetuksen ajankohta: 14.-15.5.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Kotkan kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 24.4.2022

Oireena huimaus: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito

Valitse sinulle sopivin osallistumistapa ja ilmoittaudu webinaarikoulutukseen tai Kotkassa järjestettävään koulutukseen.

Webinaarin ajankohta: 28.4.2022 klo 9-12
Ilmoittautuminen päättyy: 27.3.2022

Lähiopetuksen ajankohta: 8.10.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Kotkan kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 4.9.2022

Laboratoriotutkimukset ja näytteenotto hoitotyöntekijöille

Ajankohta: 11.-18.3.2022, lähipäivät pe 11.3. ja pe 18.3.2022 klo 9-15
Paikka: Mikkelin kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 6.2.2022

Ajankohta: 29.4.-6.5.2022, lähipäivät pe 29.4. ja pe 6.5.2022 klo 9-15
Paikka: Savonlinnan kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 27.3.2022

Lihaskalvokäsittely (Fascia)

Lihaskalvokäsittely Fascia 2 -koulutus Savonlinnassa
Ajankohta: 21.-25.5.2022 klo 9-17
Ilmoittautuminen päättyy: 17.4.2022

Lihaskalvo (Fascia) käsittely -koulutus Kotkassa ja Savonlinnassa
Kotkan koulutuksen ajankohta: 27.-28.8.2022 klo 9-17
Ilmoittautuminen päättyy: 27.7.2022

Savonlinnan koulutuksen ajankohta: 24.-25.9.2022 klo 9-17
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2022

Taloudellisia asioita koskevan edunvalvonnan koulutus

Omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevien tilanteiden edunvalvonnan koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti omaisuuden ja taloudellisten tilanteiden edunvalvontaan. Koulutuksessa syvennytään tilanteisiin, kun edunvalvonta kohdistuu lasten ja aikuisten omaisuuteen holhoustoimilain vaatimalla tavalla.
Ajankohta 4.4.-2.5.2022

Lapsen edunvalvojan koulutus

Olisitko kiinnostunut kouluttautumaan ja toimimaan lapsen edunvalvojana lastensuojelu- ja/tai rikosprosesseissa? Keväällä järjestettävä lapsen edunvalvojan koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.
Ajankohta 5.4.-1.6.22.

Kaksi ensihoitajaa harjoittelevat nuken avulla.

Ambulanssi- simulaattori ensihoidon täydennys- koulutuksessa

Toteutus: ympäri vuoden tilaajan tarpeen mukaan
Paikka: Kotkan kampus

Asiakas- ja palveluohjaus

Toteutus: sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti
Paikka: Kouvolan kampus tai tilaajan toivoma paikka, tai verkko-opintoina

Voi hyvin hoiva- ja hoitotyössä

Toteutus: kolme tapaamista, joiden kesto 2 tuntia.
Paikka: voidaan sopia tilaajan toiveen ja tarpeen mukaan, joko tilaajan tai Xamkin tilat.

Reflektoiva esimiestyön koulutus

Toteutus: ajankohta sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti
Paikka: Kouvolan kampus tai tilaajan tarpeen mukaan

Tulevaisuuden hyvinvoiva yritys - voidaan paremmin (TYHY-päivä)

Toteutus: TYHY-päivän suunnittelu ja toteutus asiakkaan toivoman sisällön mukaisena

Matkailualan monialainen koulutuskokonaisuus

Toteutus: asiantuntijaluennot, työpajat, toiminnalliset toteutusmuodot asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Green Care täydennyskoulutus

Tarjoamme valmista Green Care -koulutuskokonaisuutta

  • kolme lähiopetuspäivää (á 6 h)
  • harjoitteita
  • pienryhmätyöskentelyä
  • tutustumiskäynti

Koulutuksessa syvennytään mm. siihen miten luontoa on hyödynnetty sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiakastyössä, mitä Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ja mitkä ovat Green Care -toiminnan toimintaympäristöt. Lisäksi perehdytään luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja opitaan tunnistamaan oman luontosuhteen merkitys ammatillisessa kasvatus- ja ohjaustyössä.

Täydennyskoulutus voidaan myös räätälöidä toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Koulutuksen sisältö, toteutustapa, ajankohta ja koulutuspaikka ovat sovittavissa asiakaskohtaisesti.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija Sanna Tähkäpää, sanna.tahkapaa@xamk.fi
Yliopettaja Johanna Hirvonen, johanna.hirvonen@xamk.fi

Green care, eli tavoitteellinen luontolähtöinen toiminta, perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.

Green care -toiminnassa luontoympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erityisesti hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja kasvatustyössä, kun ihmisten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA TEKNISTEN ALOJEN JA MERENKULUN AMMATTILAISILLE

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

Järjestämme täydennyskoulutusta tekniikan alan insinööreille painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Merenkulun täydennyskoulutukset

Kotka Maritime Centre on Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteinen koulutuskeskus. Tarjoamme merenkulun koulutusta monipuolisesti ja nykyaikaisesti.

Öljyntorjunnan täydennyskoulutus

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksessa pääsee kokemaan torjuntatyön monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Simulaatiokoulutus tuo hyvän lisän vesillä tapahtuvaan harjoitteluun.

Erikoistumiskoulutukset

TUTUSTU ERIKOISTUMISKOULUTUKSIIN

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämään siirtyneille henkilöille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen edistämiseen. Erikoistumiskoulutusten laajuus on aina vähintään 30 opintopistettä.

Lue lisää erikoistumiskoulutuksista

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta. Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 50 – 80 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

  • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös Monialakoulutuksena toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
  • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.
  • MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Ota yhteyttä! Koulutussuunittelija Piia Pöysä, piia.poysa@xamk.fi tai taydennyskoulutus@xamk.fi

Tilaa koulutusta tarpeidesi mukaan

räätälöityä ensiapukoulutusta

Tilaa Xamkin täydennyskoulutukselta yrityksellesi tai yhteisöllesi räätälöityä ensiapukoulutusta.

  • Yrityksen tai yhteisön omissa tiloissa, tai Xamkin kampuksella Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa tai Kotkassa. 
  • Laajuus sekä kesto tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
  • Koulutuksen esimerkit koskien toimintaympäristön riskejä ja toimialaa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

taydennyskoulutus@xamk.fi
Koulutussuunnittelija sanna.tahkapaa@xamk.fi
Täydennyskoulutuksen lehtori elina.jouppila-kupiainen@xamk.fi

xamk.fi/taydennyskoulutus

Ehdota uutta koulutusta

Lähetä ehdotuksesi täällä

Avoimen AMK:n koulutukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaikkia aloja, joita Xamk tarjoaa myös tutkinto-opintoina.

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Xamkin täydennyskoulutuksesta.

Siirry yhteystietoihin

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA

Valikoituja paloja koulutustarjonnasta ja ajankohtaisia uutisia, tule kuulolle.

Siirry Facebookiin

Tilaa uutiskirje

Lähetämme koulutusvinkkejä ja kuulumisia sähköpostiisi kuukausittain.

Tilaa uutiskirje