Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus tunnetaan nimellä Xamk Pulse.  Xamk Pulse on tarkoitettu kaikille tiedonhaluisille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Xamk Pulsen täydennyskoulutus tarjoaa markkinahintaista koulutusta eri alojen ammattilaisille. Monipuolisesta tarjonnastamme löydät valmiita täydennyskoulutuksia osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen. Jos tarvitset räätälöityä koulutusta tai asiantuntijapalveluita, suunnittelemme ja toteutamme tarpeitasi vastaavan koulutuksen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Yhteystiedot löydät täältä.

Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja kilpailukyvyn tekijä. Osaamisen kehittämisestä kannattaa tehdä suunnitelmallista toimintaa ja kannustaa henkilöstöä uudistamaan osaamistaan.

Yrityksesi voi olla oikeutettu työnantajan koulutusvähennykseen verotuksessa. Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu laadittuun koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin yrityksesi palveluksessa.

Koulutusvähennys on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Sen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

 

Elämä vie meidät yllättäville poluille.
Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

Koulutuskalenteri

Kaikki täydennyskoulutukset löydät Xamkin koulutuskalenterista.

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA TEKNISTEN ALOJEN JA MERENKULUN AMMATTILAISILLE

Lue lisää

ERIKOISTUMIS- KOULUTUKSET

Lue lisää

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta. TE-hallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 50 – 80 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

  • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös monialakoulutuksena toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
  • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.
  • MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Ota yhteyttä! Koulutussuunittelija Piia Pöysä, piia.poysa@xamk.fi tai taydennyskoulutus@xamk.fi

työvoima- ja yhteis- hankintakoulutus

Lue lisää

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OLKAPÄÄN TUKI- JA LIIKUNTAELINVAIVOJEN KLIININEN TUTKIMINEN JA KUNTOUTUS, WEBINAARIKOULUTUS

Ajankohta 11.5.2023, klo 9-12
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2023

Muistihoitajakoulutus, 10 op

Ajankohta 9.3.-21.9.2023
Paikka: Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen päättyy 19.2.2023

Tarkista tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Lapsen edunvalvojan koulutus

Ajankohta 28.3.-6.6.2023
Ilmoittautuminen päättyy 26.2.2023

Ajankohta 5.9.-7.11.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 6.8.2023

Hätäensiapu

Ajankohta: Nonstop-aloitus, jossa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen
Paikka: Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023

Lihaskalvokäsittely Fascia 2 -koulutus

Ajankohta: 21.-22.1.2023 klo 9-17
Paikka: Kotkan kampus

Tarkista tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Laboratoriotutkimukset ja näytteenotto hoitotyöntekijöille

Ajankohta: 21.-28.4.2023
Paikka: Kouvolan kampus

Ajankohta: 5.-12.5.2023
Paikka: Mikkelin kampus

Tarkista lähiopetuspäivät koulutuskalenterista.

Oireena huimaus sekä Migreeni: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito, webinaarikoulutukset

Oireena huimaus: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito
Ajankohta: to 9.2.2023 klo 9-12

Migreeni: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito
Ajankohta: to 12.10.2023 klo 9-12

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa

Xamk_Pulse_koulutuskalenteri_banneri

Katso kaikki webinaari-tallennekoulutukset

Aiheina:
* Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa
* LinkedIn sosiaalinen myyminen (Social selling)
* Miten onnistua palvelubisneksessä?
* Hyvinvointiteknologian yleisimmät mittaustavat
* Urheilufysioterapia käytännössä
* Voimaharjoittelun ja lihasten merkitys terveyteen ja toimintakykyyn
* Menestyvä elämäntapamuutosprosessi
* Yritysvalmennuksen toteuttaminen hyvinvointialalla

á Hinta 19,90 (sis. alv 24 %)

Tutustu ja ilmoittaudu

Xamk_Pulse_koulutuskalenteri_banneri

Katso kaikki hyvinvoinnin täydennyskoulutukset

Tutustu ja ilmoittaudu

TEKNISET ALAT JA MERENKULKU

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

Järjestämme täydennyskoulutusta tekniikan alan insinööreille painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Merenkulun täydennyskoulutukset

Kotka Maritime Centre on Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteinen koulutuskeskus. Tarjoamme merenkulun koulutusta monipuolisesti ja nykyaikaisesti.

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksella voidaan lisätä sekä teknistä että taktista öljyntorjuntaosaamista. Simulaatiokoulutus tuo hyvän lisän vesillä tapahtuvaan harjoitteluun.

Ympäristönäytteenotto: Maaperä- ja jäteympäristöt

Ajankohta: 3.5.-5.5.2023
Koulutuspaikka: Xamkin Mikkelin kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 9.4.2023

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Ympäristönäytteenotto: Melun mittaaminen ja arvioiminen

Ajankohta: 24.5.-26.5.2023
Koulutuspaikka: Xamkin Mikkelin kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 16.4.2023

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Katso kaikki ympäristöteknologian täydennyskoulutukset

Tarkista täydennyskoulutusten tarkemmat tiedot koulutuskalenterista

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Se on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva
- kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
- syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
- kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
- asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Lue lisää erikoistumiskoulutuksista koulutuskalenterista

MONIKULTTUURISEN VARHAISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJA, 30 OP

Koulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka toimivat varhaiskasvatuksen tehtävissä (lastentarhanopettaja).

Ajankohta: 13.9.2023 - 16.5.2024
Hakuaika: 13.2.2023 klo 8:00 - 16.4.2023

Lue lisää koulutuskalenterista!

PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA, 30 OP

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen toteuttaa Xamk.

Ajankohta: 1.9.2023-12.11.2024
Hakuaika: 27.2.-15.5.2023

Lue lisää koulutuskalenterista!

Ehdota uutta koulutusta

Lähetä ehdotuksesi täällä

Avoimen AMK:n koulutukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaikkia aloja, joita Xamk tarjoaa myös tutkinto-opintoina.

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

Ota yhteyttä

Xamk_Pulse_ota_yhteyttä_banneri

Ota yhteyttä

yhteystietoihin
Xamk_Pulse_seuraa_meitä_facebookissa_banneri

Seuraa meitä Facebookissa

Facebookiin
Xamk_Pulse_tilaa_uutiskirje_banneri

Tilaa avoimen AMK:n uutiskirje

Tilaa uutiskirje täältä