Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus tunnetaan nimellä Xamk Pulse.  Xamk Pulse on tarkoitettu kaikille tiedonhaluisille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Xamk Pulsen täydennyskoulutus tarjoaa markkinahintaista koulutusta eri alojen ammattilaisille. Monipuolisesta tarjonnastamme löydät valmiita täydennyskoulutuksia osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja kilpailukyvyn tekijä. Osaamisen kehittämisestä kannattaa tehdä suunnitelmallista toimintaa ja kannustaa henkilöstöä uudistamaan osaamistaan.

Yrityksesi voi olla oikeutettu työnantajan koulutusvähennykseen verotuksessa. Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu laadittuun koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin yrityksesi palveluksessa.

Koulutusvähennys on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Sen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

 

Elämä vie meidät yllättäville poluille.
Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

Koulutuskalenteri

Kaikki täydennyskoulutukset löydät Xamkin koulutuskalenterista.

LUE LISÄÄ

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA TEKNISTEN ALOJEN AMMATTILAISILLE

Lue lisää

ERIKOISTUMIS- KOULUTUKSET

Lue lisää

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta. TE-hallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 50 – 80 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

  • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös monialakoulutuksena toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
  • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.
  • MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Ota yhteyttä! Koulutuskoordinaattori Piia Pöysä, piia.poysa@xamk.fi tai taydennyskoulutus@xamk.fi

työvoima- ja yhteis- hankintakoulutus

Lue lisää

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Lapsen edunvalvojan koulutus

Ajankohta: 26.3.-4.6.2024
Paikka: Verkkokoulutus

Ilmoittautuminen päättyy 25.2.2024

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

LIHASKALVO (FASCIA) KÄSITTELY -KOULUTUS

Ajankohta: 20.-21.1.2024, klo 9-17
Paikka: Kotkan kampus

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

Eri päänsärkytyyppien fysioterapeuttinen tutkiminen ja kuntoutus, Webinaarikoulutus

Ajankohta: 8.2.2024, klo 9-12

Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2024

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!
Xamk_Pulse_koulutuskalenteri_banneri

Katso kaikki webinaari-tallennekoulutukset

Aiheina:
* Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa
* LinkedIn sosiaalinen myyminen (Social selling)
* Miten onnistua palvelubisneksessä?
* Hyvinvointiteknologian yleisimmät mittaustavat
* Urheilufysioterapia käytännössä
* Voimaharjoittelun ja lihasten merkitys terveyteen ja toimintakykyyn
* Menestyvä elämäntapamuutosprosessi
* Yritysvalmennuksen toteuttaminen hyvinvointialalla

á Hinta 19,90 (sis. alv 24 %)

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

OIREENA HUIMAUS: FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN JA HOITO, WEBINAARIKOULUTUS

Ajankohta: 17.4.2024, klo 9-12

Ilmoittatuminen päättyy: 17.3.2024

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

Entä jos työpaikallasi sattuisikin huomenna jotain?

Varmista, että sinua autetaan ja sinäkin osaat auttaa. Kysy tarjous ja tilaa SPR:n ensiapukurssit Xamk Pulsesta!

Koulutukset järjestetään Xamkin kampuksilla tai tilaajan tiloissa, tarvittaessa myös osittain verkko-opintoina. Suorituksesta saat valtakunnallisesti hyväksytyn ensiaputodistuksen mobiili- tai muovikorttina. Todistus on voimassa kolme (3) vuotta.

Tarjoamme Ensiapukurssi EA 1©, EA 2© ja Hätäensiapukurssi 4 t tai 8 t©.

KYSY TARJOUS!
Xamk_Pulse_koulutuskalenteri_banneri

Katso kaikki hyvinvoinnin täydennyskoulutukset

Tutustu ja ilmoittaudu

LUE LISÄÄ!
Nuori nainen istuu sohvalla ja vastapäätä istuu selin kaksi miestä.

ÄÄREISLASKIMOKANYYLIN KÄYTTÖ JA HOITO

Ajankohta: Pääset aloittamaan koulutuksen muutaman arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2023.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

Terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle ja laivasairaanhoidosta vastaaville henkilöille (STCW A-VI/4-2)

28.-30.11.2023
Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2023
Tutustu ja ilmoittaudu Kotka Maritime Centren verkkosivuilla

LUE LISÄÄ!

Laboratoriotutkimukset ja näytteenotto hoitotyöntekijöille

Ajankohta: 8.-15.3.2024, lähipäivät pe 8.3. ja pe 15.3.2024 klo 9-15
Paikka: Mikkelin kampus

Ajankohta: 12.-19.4.2024, lähipäivät pe 12.4 ja pe 19.4.2024 klo 9-15
Paikka: Kouvolan kampus

LUE LISÄÄ!

TEKNISET ALAT JA MERENKULKU

Kattilalaitoksen käytönvalvoja

Järjestämme täydennyskoulutusta tekniikan alan insinööreille painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Merenkulun täydennyskoulutukset

Kotka Maritime Centre on Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteinen koulutuskeskus. Tarjoamme merenkulun koulutusta monipuolisesti ja nykyaikaisesti.

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksella voidaan lisätä sekä teknistä että taktista öljyntorjuntaosaamista. Simulaatiokoulutus tuo hyvän lisän vesillä tapahtuvaan harjoitteluun.

Ympäristönäytteenotto: Maaperä- ja jäteympäristöt

Ajankohta: 24.4.-26.4.2024
Koulutuspaikka: Xamkin Mikkelin kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 7.4.2024

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Ympäristönäytteenotto: Melun mittaaminen ja arvioiminen

Ajankohta: 22.5.-24.5.2024
Koulutuspaikka: Xamkin Mikkelin kampus
Ilmoittautuminen päättyy: 5.5.2024

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterista.

Katso kaikki ympäristöteknologian täydennyskoulutukset

Tarkista täydennyskoulutusten tarkemmat tiedot koulutuskalenterista

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Se on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva
- kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
- syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
- kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
- asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Lue lisää erikoistumiskoulutuksista koulutuskalenterista

Ehdota uutta koulutusta

Lähetä ehdotuksesi täällä

Avoimen AMK:n koulutukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaikkia aloja, joita Xamk tarjoaa myös tutkinto-opintoina.

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

Ollaan yhteydessä

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Siirry yhteystietoihin