Vastuullisuus on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strateginen valinta ja osa kaikkien xamkilaisten arkea. Profiloidumme hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi, joka kantaa kaikessa toiminnassaan vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Yhteiskunta ja vastuullisuuden vaatimukset muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Xamk kehittää vastuullisuuttaan ja seuraa sen tuloksia jatkuvasti. Vastuullisuuden tuloksista raportoidaan vuosittain. Kehitystyötä ohjaavat strategian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen lisäksi Xamkin oma vastuullisuusohjelma sekä ammattikorkeakoulujen marraskuussa 2020 julkaisema yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Xamkin vastuullisuuden kehittämistä koordinoi vastuullisuuden kehitysryhmä.

 

Mukana vastuullisuuden verkostoissa

Ammattikorkeakoulujen vastuullisuus

Ammattikorkeakoulujen yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman ytimessä ovat ammattikorkeakoulujen kädenjäljen vahvistaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Nämä on kuvattu 14 lupauksena ja konkreettisina toimenpiteinä, jotka käynnistetään vuoden 2021 alusta.

Xamk sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna Global Compactiin

Xamk haluaa olla mukana myös vastuullisuuden kansainvälisissä verkostoissa. Marraskuussa 2020 Xamk sitoutui ensimmmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Global Compactin tavoitteet päivitetään myös Xamkin omaan vastuullisuusohjelmaan.

Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana edistämässä YK:n tavoitteita, julistuksia ja sopimuksia. Global Compactiin sitoutuneet yritykset tekevät lupauksen vastuullisuudesta työntekijöille, asiakkaille ja omistajille sekä antavat esimerkkiä kanssatoimijoille ja koko yhteiskunnalle siitä, miltä tulevaisuuden liiketoiminta näyttää.

Global Compact on osa laajempaa YK:n systeemiä ja pohjautuu YK:n yleismaailmaallisiin periaatteisiin, kuten YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n Työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julstukseen ja YK:n Korruption vastaiseen yleissopimukseen. Keskeisimpiä YK:n tavoitteita on Agenda 2030.

Lisätiedot

Opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 044 702 8507

Vastuullisuuskoordinaattori Vappu Kunnaala-Hyrkki
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 044 702 8424