Vastuullisuusraportti 2019

Tutustu Xamkin vastuullisuuden tuloksiin!

Vastuullisuus on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strateginen valinta ja osa kaikkien xamkilaisten arkea. Profiloidumme hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi, joka kantaa kaikessa toiminnassaan vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Yhteiskunta ja vastuullisuuden vaatimukset muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Xamk kehittää vastuullisuuttaan ja seuraa sen tuloksia jatkuvasti. Vastuullisuuden tuloksista raportoidaan vuosittain. Kehitystyötä ohjaavat strategian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen lisäksi Xamkin oma vastuullisuusohjelma sekä ammattikorkeakoulujen marraskuussa 2020 julkaisema yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Xamkin vastuullisuuden kehittämistä koordinoi vastuullisuuden kehitysryhmä.

XAMK ENSIMMÄInen SUOMALAinen KORKEAKOULU gLOBAL cOMPACTIssa

Xamk haluaa olla mukana myös vastuullisuuden kansainvälisissä verkostoissa. Marraskuussa 2020 Xamk hyväksyttiin ensimmmäisenä suomalaisena korkeakouluna YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Global Compactin tavoitteet päivitetään myös Xamkin omaan vastuullisuusohjelmaan.

Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana edistämässä YK:n tavoitteita, julistuksia ja sopimuksia. Global Compactin jäsenet tekevät lupauksen vastuullisuudesta työntekijöille, asiakkaille ja omistajille sekä antavat esimerkkiä kanssatoimijoille ja koko yhteiskunnalle siitä, miltä tulevaisuuden liiketoiminta näyttää.

Global Compact on osa laajempaa YK:n systeemiä ja pohjautuu YK:n yleismaailmaallisiin periaatteisiin, kuten YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n Työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julstukseen ja YK:n Korruption vastaiseen yleissopimukseen. Keskeisimpiä YK:n tavoitteita on  Agenda 2030 ja siihen liittyvät 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Lue lisää Global Compactista!

ammattikorkeakoulujen yhteinen vastuullisuus

Ammattikorkeakoulujen yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman ytimessä ovat ammattikorkeakoulujen kädenjäljen vahvistaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Nämä on kuvattu 14 lupauksena ja konkreettisina toimenpiteinä, jotka käynnistetään vuoden 2021 alusta.

Lue lisää ammattikorkeakoulujen yhteisestä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmasta!

Xamk on hiilineutraali 2025

Xamk on sitoutunut hiilineutraaliuteen jo vuonna 2025 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan tulossopimuksessa 2021–2024. Hiilijalanjäljen laskemisessa käytetään apuna ammattikorkeakoulujen luomaa yhteistä mallia. Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat matkustamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja verkkokokousten suosiminen. Kaikki kampuksemme ovat mukana myös WWF Green Office -ympäristöohjelmassa, jonka avulla seurataan ravintoloidemme ja kampustemme kestävää kehitystä, esimerkiksi ruokahävikkiä sekä lämmön ja sähkön kulutusta.

Green Office -sertifikaatti kaikilla kampuksilla

Osa Xamkin vastuullisuutta on Green Office -ympäristöohjelma. Kaikki Xamkin kampukset − Kotka, Kouvola, Mikkelija ja Savonlinna − ovat saaneet WWF Green Office -sertifikaatin. Jokaiselle kampukselle on perustettu omat Green Office -tiiminsä, jotka ovat avoimia kaikille työtekijöille ja opiskelijoille.

Kaikille kampuksille yhteisenä tavoitteena on vähentää jätteen määrää sekä sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Kampuksilla innostetaan kierrätykseen ja tarjotaan siihen erilaisia mahdollisuuksia. Neljällä kampuksella toimivalla korkeakoululla kiinnitetään erityisesti huomiota kestävämpään työmatkaliikkumiseen. Lisäksi henkilökunnalle ja opiskelijoille on tarjolla tietoa, lyhytkoulutuksia ja tempauksia, jotka antavat ideoita ympäristöystävällisempien valintojen tekemiseen arjessa.

Lue lisää WWF Green Officesta!

Lisätiedot

Opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 044 702 8507