Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä toteuttaneet verkkosivun, josta löytyy laaja tietopaketti ammattikorkeakouluun hakemisesta ja niissä opiskelusta. Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivustoon, jos kaipaat lisää tietoa!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin: todistusvalinnasta, AMK-valintakokeesta sekä niistä Xamkin koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassa jotain muuta valintatapaa. Voit tutustua täällä myös opiskelijavalinnan tulosten julkaisun aikatauluun ja opiskelupaikan vastaanottamisen ohjeisiin.

Osa aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB- tai IB- tutkinnon suorittaneet sekä RP/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneet) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen, ei kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Todistusvalinnassa käytetään ammattikorkeakoulujen yhteisiä pisteytysmalleja.

Xamkissa todistusvalintaa käytetään kaikkien yhteishaun suomenkielisten päivätoteutusten (paitsi kulttuurialalla) ja myös joidenkin monimuoto- tai verkkototeutusten sekä joidenkin englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnassa. Valintatavat vahvistetaan erikseen jokaiseen hakuun.

Lue lisää todistusvalinnasta

Valintakokeet

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa.

Ilmoittaudut valintakokeeseen täyttäessäsi hakulomaketta. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa.

Xamkissa AMK-valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoita lähes kaikkiin suomenkielisiin päivätoteutuksiin ja suureen osaan monimuoto- ja verkkototeutuksista. Valintatavat vahvistetaan erikseen jokaiseen hakuun.

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:
 • englanninkieliset koulutukset
 • kulttuurialan koulutukset
 • metsätalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutukset
 • liiketalouden ja logistiikan tradenomikoulutusten verkkototeutukset
 • ylempi amk -tutkinnot

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi ennakkotehtävän perusteella.

Ei koske lisähakua

AMK-valintakoetta ei käytetä mahdollisten lisähakujen opiskelijavalinnassa. Lisähaussa olevien koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta. Tietoa lisähaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista päivitetään sivulle viimeistään yhteishaun kaikkien tulosten julkaisun jälkeen.

Soveltuvuuskoe,  Merikapteeni (AMK)

Merikapteenikoulutukseen järjestetään merenkulkualan erillinen soveltuvuuskoe 4.5.2023 Kotkan kampuksella, os. Pääskysentie 1, Kotka. Ilmoittautuminen klo 8.45 – 9.15. Koeaika 9.30 – 12.30. Vain soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi todistusvalinnassa tai AMK-valintakokeen perusteella. Lähetämme hakukelpoisille hakijoille tiedotteen soveltuvuuskokeesta sähköpostitse 11.4.

 

International UAS Exam

Englanninkielisissä amk-koulutuksissa kulttuurialaa (Game Design) lukuun ottamatta käytetään ammattikorkeakoulujen yhteistä International UAS Exam -valintakoetta.

Tietoa International UAS Exam -valintakokeesta löydät UASinfo.fi-sivustolta.

Yhteinen AMK-valintakoe

Tietoa digitaalisesta AMK-valintakokeesta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai muu valintatapa

Englanninkieliset koulutukset, kulttuurialan koulutukset, liiketalouden ja logistiikkatradenomin verkkototeutukset sekä metsätalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutukset

Lue lisää valintatavoista

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Syksyn 2023 yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti lokakuun puolivälistä alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023.

Kevään 2023 toinen yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti (touko-kesäkuusta lähtien) sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

Kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku

 • Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 2.6.2023.
 • Korkeakoulut julkaisevat tuloksia vaiheittain omien aikataulujensa mukaan. Valintakokeiden tulokset julkaistaan maaliskuun lopussa ja todistusvalinnan toukokuun lopussa.

Voit seurata valinnan tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelusta. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Kun valtakunnallisesti kaikki yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu, saat lisäksi sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien hakutoiveidesi osalta. Nämä tiedot näet myös Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen.

Kun otat opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa.

Syksyn yhteishaku ja kevään toinen yhteishaku

Suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaussa keväällä ja kaikkien koulutusten yhteishaussa syksyllä asetat hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeisiin
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.

Koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia voidaan julkaista jo ennen kuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan (syksyn 2023 yhteishaussa 24.11. ja kevään 2023 2. yhteishaussa 7.7.).

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 24.11./7.7., voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 24.11./7.7., voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.

Yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan:

 • Syksyn 2023 yhteishaku: 1.12.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Kevään 2023 toinen yhteishaku: 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Korkeakoulut julkaisevat kevään ensimmäisessä yhteishaussa englanninkielisten koulutusten tuloksia eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2023 alkavasta koulutuksesta. Jos haet myös kevään toisessa yhteishaussa, voit odottaa myös niiden tulosten julkaisua (7.7.2023) ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on kuitenkin otettava vastaan 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakeminen-pääsivulle

Siirry hakeminen-pääsivulle

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet