Korkeakoulujen opiskelijavalinta muuttuu. Vuodesta 2020 alkaen opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä toteuttaneet verkkosivun, josta löytyy laaja tietopaketti ammattikorkeakouluun hakemisesta, niissä opiskelusta ja opiskelijavalinnan muutoksesta.

Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivustoon, jos kaipaat lisää tietoa!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin: todistusvalinnasta, AMK-valintakokeesta sekä niistä Xamkin koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassa jotain muuta valintatapaa.

Kevään 2020 AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020.

 

 

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

  • ylioppilastutkinnon (suomalaisen tai kansainvälisen) tai
  • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalinnassa yhteisiä pisteytysmalleja. Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään ilmoittamistasi tutkinnoista erikseen. Näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Haussa oleville koulutuksille voidaan määrittää todistusvalinnan vähimmäispisteraja ja/tai kynnysehtoja. Löydät Xamkissa käytettävät pisterajat ja kynnysehdot sekä todistusvalintaan varatut aloituspaikkamäärät Opintopolku.fi:stä, hakukohteen tiedoista (Hakeminen-välilehti > Valintaperusteet).

Ammattikorkeakoulujen yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ja kaikki todistusvalintaa käyttävät kevään 2020 toisen yhteishaun hakukohteet löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Sinun ei tarvitse itse valita tai ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoittamiesi tietojen ja tutkintojen perusteella. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, saat tiedon valinnastasi jo ennen AMK-valintakoetta.

Todistusvalinnan yhteydessä erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään Xamkissa vain merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa. Soveltuvuuskoe järjestetään ennen todistusvalintaa ja vain kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi opiskelemaan.

 

 

Valintakokeet

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet ovat uudistuneet. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa.

Ilmoittaudut valintakokeeseen täyttäessäsi hakulomaketta. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa.

Xamkissa AMK-valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoita kaikkiin suomenkielisiin päivätoteutuksiin ja suureen osaan monimuoto- ja verkkototeutuksista. 

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:

  • englanninkieliset koulutukset
  • kulttuurialan koulutukset
  • merenkulun ja ympäristöteknologian monimuotokoulutukset
  • liiketalouden ja tietojenkäsittelyn verkkokoulutukset
  • ylemmät amk-tutkinnot

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi valintakurssin tai ennakkotehtävän perusteella.

Ei koske lisähakua

Uusittu valintakoe ei myöskään koske lisähaussa olevia koulutuksia. Näiden koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkastelu on mahdollista 14 vuorokauden ajan siitä, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika on alkanut.

Xamkissa syksyn 2019 valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella (max. 45 min) Kouvolan tai Mikkelin kampuksella seuraavina päivinä: 3.-5.12., 9.-11.12. sekä 13.12. klo 9-11 ja klo 13-15. Ajanvaraus on tehtävä vähintään kaksi arkipäivää ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 9-15).

Tietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätökseen löydät täältä.

Yhteinen AMK-valintakoe

Tietoa digitaalisesta AMK-valintakokeesta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai muu valintatapa

Game Design, Digital International Business, Environmental Engineering, Information Technology, graafinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, restaurointi, liiketalous ja tietojenkäsittely (verkko), merenkulku ja ympäristöteknologia (monimuoto)

Lue lisää valintatavoista

Kampustietoa valintakokesiin saapuvalle

Miten kampukselle saavutaan? Onko siellä pysäköintipaikkoja? Entä ravintolaa?

Tutustu kampuksiin

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu