Korkeakoulujen opiskelijavalinta muuttuu. Vuodesta 2020 alkaen opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä toteuttaneet verkkosivun, josta löytyy laaja tietopaketti ammattikorkeakouluun hakemisesta, niissä opiskelusta ja opiskelijavalinnan muutoksesta.

Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivustoon, jos kaipaat lisää tietoa!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin: todistusvalinnasta, AMK-valintakokeesta sekä niistä Xamkin koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassa jotain muuta valintatapaa. Voit tutustua täällä myös opiskelijavalinnan tulosten julkaisun aikatauluun ja opiskelupaikan vastaanottamisen ohjeisiin.

Tämän hetken tiedon mukaan kevään 2020 AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020. Tämä saattaa muuttua, koronaohjeistuksen mukaisesti.

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne vaikuttaa myös valintakokeisiin.

Löydät ajankohtaiset tiedot alempaa tältä sivulta, sivulla on bannerit AMK-valintakokeisiin, muihin valintakokeisiin ja YAMK-koulutusten valintakokeisiin.

 

 

 

 

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen tai kansainvälisen) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Todistusvalinta yo-tutkinnon perusteella

 • Suoritustiedot saadaan suoraan KOSKI-palvelusta.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

 • Keväällä 2020 valmistuvan on huolehdittava siitä, että ammatillisen perustutkinnon suoritustiedot ja tieto valmistumispäivästä (valmistuminen viimeistään 1.6.2020) on tallennettu KOSKI-palveluun viimeistään 15.5.2020.
 • Vuosina 2017 – 2020 valmistuneiden osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
 • 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana valmistuneet hakijat ilmoittavat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Hakijan on liitettävä myös todistuskopio hakemuksen liitteeksi (selkeä valokuva todistuksesta tai skannattu todistus).
 • Näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Hakija voi itse tarkistaa omat KOSKI-palvelussa olevat tietonsa osoitteessa opintopolku.fi/koski/omattiedot ja olla tarvittaessa yhteydessä omaan oppilaitokseensa.

Ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalinnassa yhteisiä pisteytysmalleja. Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään ilmoittamistasi tutkinnoista erikseen.

Sinun ei tarvitse itse valita tai ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoittamiesi tietojen ja tutkintojen perusteella. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, saat tiedon valinnastasi jo ennen AMK-valintakoetta.

Haussa oleville koulutuksille voidaan määrittää todistusvalinnan vähimmäispisteraja ja/tai kynnysehtoja. Löydät Xamkissa käytettävät pisterajat ja kynnysehdot sekä todistusvalintaan varatut aloituspaikkamäärät Opintopolku.fi:stä, hakukohteen tiedoista (Hakeminen-välilehti > Valintaperusteet).

Ammattikorkeakoulujen yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ja kaikki todistusvalintaa käyttävät kevään 2020 toisen yhteishaun hakukohteet löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Todistusvalinnan yhteydessä erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään Xamkissa vain merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa. Soveltuvuuskoe järjestetään ennen todistusvalintaa ja vain kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi opiskelemaan.

Valintakokeet

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet ovat uudistuneet. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa.

Ilmoittaudut valintakokeeseen täyttäessäsi hakulomaketta. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa.

Xamkissa AMK-valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoita lähes kaikkiin suomenkielisiin päivätoteutuksiin ja suureen osaan monimuoto- ja verkkototeutuksista. 

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:

 • englanninkieliset koulutukset
 • kulttuurialan koulutukset
 • merenkulun ja ympäristöteknologian monimuotokoulutukset
 • liiketalouden ja tietojenkäsittelyn verkkokoulutukset
 • ylemmät amk-tutkinnot

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi valintakurssin tai ennakkotehtävän perusteella.

Ei koske lisähakua

AMK-valintakoetta ei käytetä lisähakujen opiskelijavalinnassa. Lisähaussa olevien koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkastelu on mahdollista 14 vuorokauden ajan siitä, kun opiskelijavalintapäätökset on annettu ja muutoksenhakuaika on alkanut.

Xamkissa kevään 2020 valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella (max. 45 min) Kouvolan tai Mikkelin kampuksella 10.-14.7. klo 9-11 ja klo 13-15. Ajanvaraus on tehtävä vähintään kaksi arkipäivää ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 9-15).

Tietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätökseen löydät täältä.

Yhteinen AMK-valintakoe

Tietoa digitaalisesta AMK-valintakokeesta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai muu valintatapa

Game Design, Digital International Business, Environmental Engineering, Information Technology, graafinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, restaurointi, liiketalous ja tietojenkäsittely (verkko), merenkulku ja ympäristöteknologia (monimuoto)

Lue lisää valintatavoista

Kampustietoa valintakokesiin saapuvalle

Miten kampukselle saavutaan? Onko siellä pysäköintipaikkoja? Entä ravintolaa?

Tutustu kampuksiin

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku

 • Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020.
 • Korkeakoulut julkaisevat tuloksia vaiheittain omien aikataulujensa mukaan. Xamkissa kaikki ensimmäisen yhteishaun tulokset (englanninkieliset koulutukset) julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä.

Kevään 2020 toinen yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2020.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti kesäkuun puolivälistä alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan kuitenkin viimeistään 8.7.2020.

Voit seurata valinnan tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelusta. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu (5.6./8.7.), saat lisäksi sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien hakutoiveidesi osalta. Nämä tiedot näet myös Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa.

Kun otat opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa.

Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku

Korkeakoulut julkaisevat tuloksia kevään ensimmäisessä yhteishaussa eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta. Jos haet myös kevään toisessa yhteishaussa, voit odottaa myös niiden tulosten julkaisua (8.7.) ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on kuitenkin otettava vastaan 10.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Kevään 2020 toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa olet asettanut hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan toukokuun lopussa, ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeeseen
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia voidaan julkaista jo ennenkuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan 8.7.2020.

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 8.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 8.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Kevään toisessa yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu