Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat.  Uusi digitaalinen valintakoe otetaan käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019.

Todistusvalinta laajenee keväällä 2020.

 

Tavoitteena on tehdä opiskelijavalinnasta hakijaystävällisempi ja hyödyntää enemmän digitaalisuutta.

Opiskelijavalintauudistuksessa kehitetään todistusvalintoja, valintakokeita sekä muita, uusia, osaamisperustaisia valintatapoja.

 

Valintakokeet

Vaikka uudistuksen myötä todistusvalinta on pääväylä korkeakouluopintoihin, valitaan opiskelijoita myös valintakokeella vuoden 2020 jälkeen. Nykyisestä yhteispistevalinnasta, jossa pisteitä saa sekä valintakokeesta että todistuksesta, luovutaan.

Valintakokeet ovat tulevaisuudessa sellaisia, että niihin ei tarvitse valmentautua etukäteen.

Digitaalinen valintakoe = AMK-valintakoe

 • Käytössä ensimmäistä kertaa syksyn 2019 yhteishaussa kun haetaan tammikuussa 2020 alkaviin koulutuksiin.
 • Käytössä niissä koulutuksissa, joissa on aiemmin käytetty alakohtaista valtakunnallista valintakoetta.
 • AMK-valintakoe ei ole käytössä
  • kulttuurialalla
  • vieraskielisessä koulutuksessa
  • joissakin monimuotokoulutuksissa
  • YAMK-koulutuksissa.

 

Kokeen sisältö

 • Kaikki hakijat tekevät kokeen yhteiset osiot (päätöksentekotaidot, kieli- ja viestintätaidot).
 • Lisäksi hakija tekee ne osiot, jotka koskevat koulutuksia, joihin hän on hakemassa.
 • Jos hakija hakee useaan eri alan koulutukseen, hän suorittaa kaikkien niiden osiot saman koekerran aikana (ja kokeen yhteisen osion vain yhteen kertaan).

Käytännön järjestelyt

 • Hakija tekee kokeen omalla kannettavalla tietokoneellaan korkeakoulun tiloissa, valvotuissa oloissa.
 • Hakija voi valita, missä korkeakoulussa osallistuu valintakokeeseen (ei tarvitse olla sama korkeakoulu, johon hakee).
 • Kokeita järjestetään useana päivänä (3-4 koepäivää), hakija voi itse valita vaihtoehdoista itselleen sopivan ajankohdan.
 • Koe kestää korkeintaan 4 tuntia.

Todistusvalinnat

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.

Todistusvalinnan rinnalla ammattikorkeakouluissa säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät.

Lisätietoa uudistuksesta

Opintopolku

Lue lisää

Opiskelijavalintojen kehittämishanke

Lue lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Hakijapalvelut 
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu