Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä toteuttaneet verkkosivun, josta löytyy laaja tietopaketti ammattikorkeakouluun hakemisesta, niissä opiskelusta ja opiskelijavalinnan muutoksesta.

Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivustoon, jos kaipaat lisää tietoa!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnasta Xamkin koulutuksiin: todistusvalinnasta, AMK-valintakokeesta sekä niistä Xamkin koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassa jotain muuta valintatapaa. Voit tutustua täällä myös opiskelijavalinnan tulosten julkaisun aikatauluun ja opiskelupaikan vastaanottamisen ohjeisiin.

Osa aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä.

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne vaikuttaa myös valintakokeisiin.

Löydät ajankohtaiset tiedot alempaa tältä sivulta, sivulla on bannerit AMK-valintakokeisiin, muihin valintakokeisiin ja YAMK-koulutusten valintakokeisiin.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen yo-tutkinnon tai kansainvälisen IB/EB-tutkinnon) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen, ei kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Todistusvalinta yo-tutkinnon perusteella

 • Suoritustiedot saadaan suoraan rekisteristä (YTL).
 • Syksyn abit eivät ole mukana syksyn todistusvalinnassa.
 • Ulkomailla suoritetut RP/DIA-tutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

 • Vuosina 2017 – 2020 suoritettujen tutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
 • 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana suoritetusta tutkinnosta ilmoitat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Myös kopio päättötodistuksesta on liitettävä hakulomakkeelle (selkeä valokuva todistuksesta tai skannattu todistus).
 • Näyttötutkintona suoritetut ammatilliset perustutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.
 • Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, sinun on huolehdittava siitä, että ammatillisen perustutkintosi suoritustiedot ja tieto valmistumispäivästä on tallennettu KOSKI-palveluun kevään 2021 yhteishakua varten viimeistään 18.5.2021 syksyn 2021 yhteishakua varten viimeistään 13.10.2021.

Voit itse tarkistaa omat KOSKI-palvelussa olevat tietosi osoitteessa opintopolku.fi/koski/omattiedot ja olla tarvittaessa yhteydessä omaan oppilaitokseesi.

Ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalinnassa yhteisiä pisteytysmalleja. Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään näistä tutkinnoista erikseen.

Sinun ei tarvitse itse valita tai ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoittamiesi tietojen ja KOSKI-palvelussa olevien tutkintotietojen perusteella. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, saat tiedon valinnastasi jo ennen AMK-valintakoetta.

Haussa oleville koulutuksille voidaan määrittää todistusvalinnan vähimmäispisteraja ja/tai kynnysehtoja. Löydät Xamkissa käytettävät pisterajat ja kynnysehdot sekä todistusvalintaan varatut aloituspaikkamäärät Opintopolku.fi:stä, hakukohteen tiedoista. Xamkin hakukohteet Opintopolussa:

 • kevään 2021 toinen yhteishaku (valitse koulutus > Hakeminen-välilehti > Valintaperusteet)
 • syksyn 2021 yhteishaku (valitse koulutus > oikea koulutusvaihtoehto otsikon ”Tutustu tarjontaan” alta > ”Lue valintaperusteet” otsikon ”Koulutuksen hakukohteet” alta)

Ammattikorkeakoulujen yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ja kaikki todistusvalintaa käyttävät hakukohteet löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta ennen hakuajan alkua.

Todistusvalinnan yhteydessä erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään Xamkissa vain Merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa. Soveltuvuuskoe järjestetään ennen todistusvalintaa ja vain kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi opiskelemaan.

Valintakokeet

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa.

Ilmoittaudut valintakokeeseen täyttäessäsi hakulomaketta. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa.

Xamkissa AMK-valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoita lähes kaikkiin suomenkielisiin päivätoteutuksiin ja suureen osaan monimuoto- ja verkkototeutuksista. Valintatavat vahvistetaan erikseen jokaiseen hakuun.

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:

 • englanninkieliset koulutukset
 • kulttuurialan koulutukset
 • metsätalouden monimuotototeutus
 • liiketalouden ja logistiikan tradenomikoulutusten verkkototeutukset
 • ylemmät amk-tutkinnot

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi ennakkotehtävän perusteella.

Soveltuvuuskoe,  Merikapteeni (AMK)

Merikapteenikoulutukseen järjestetään erillinen merenkulun alan soveltuvuuskoe. Vain soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneet voivat tulla valituksi todistusvalinnassa tai valintakokeen perusteella.

Ei koske lisähakua

AMK-valintakoetta ei käytetä mahdollisten lisähakujen opiskelijavalinnassa. Lisähaussa olevien koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta. Tietoa lisähaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista päivitetään sivulle viimeistään yhteishaun kaikkien tulosten julkaisun jälkeen.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan 14 vrk:n muutoksenhakuaikana, joka alkaa valinnan tulosten julkaisemisesta. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen.

Xamkissa kevään 2021 valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella (max. 30 min)

 • Kouvolan kampuksella keskiviikkona 14.7. klo 10-14
 • Mikkelin kampuksella keskiviikkona 21.7. klo 10-14.

Ajanvaraus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 10 – 13).

Tietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätökseen löydät tämän sivun alaosasta.

Yhteinen AMK-valintakoe

Tietoa digitaalisesta AMK-valintakokeesta.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai muu valintatapa

Englanninkieliset koulutukset, kulttuurialan koulutukset, liiketalouden ja logistiikkatradenomin verkkototeutukset sekä metsätalouden monimuotototeutus

Lue lisää valintatavoista

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku

 • Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.6.2021.
 • Korkeakoulut julkaisevat tuloksia vaiheittain omien aikataulujensa mukaan. Todistusvalinnan ja SAT-valinnan tulokset julkaistaan helmikuussa, valintakokeen perusteella tehtävät valinnat maalis-toukokuussa.

Kevään 2021 toinen yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti kesäkuun puolivälistä alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan kuitenkin viimeistään 9.7.2021.

Syksyn 2021 yhteishaku

 • Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 21.10.2021.
 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti lokakuun puolivälistä alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki tulokset julkaistaan kuitenkin viimeistään 26.11.2021.

Voit seurata valinnan tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelusta. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Kun valtakunnallisesti kaikki yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu, saat lisäksi sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien hakutoiveidesi osalta. Nämä tiedot näet myös Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa.

Kun otat opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa.

Kevään 2021 toinen yhteishaku ja syksyn 2021 yhteishaku

Suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaussa keväällä ja kaikkien koulutusten yhteishaussa syksyllä asetat hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeisiin
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä yamk-koulutusten tuloksia voidaan julkaista jo ennen kuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan 9.7.2021 (kevään haku) / 26.11.2021 (syksyn haku).

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 9.7. / 26.11, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 9.7. / 26.11, voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikkien hakutoiveidesi tulokset on julkaistu.

Yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan:

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku:  16.7.2021 klo 15.00 mennessä
 • Syksyn 2021 yhteishaku: 3.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku

Korkeakoulut julkaisevat kevään ensimmäisessä yhteishaussa englanninkielisten koulutusten tuloksia eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2021 alkavasta koulutuksesta. Jos haet myös kevään toisessa yhteishaussa, voit odottaa myös niiden tulosten julkaisua (9.7.) ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on kuitenkin otettava vastaan 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Kysy lisää

Hakijapalvelut 
puh. 040 585 6610 tai 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi