Opiskelijavalinta AMK-koulutuksiin tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Tutustu ammattikorkeakoulujen yhteiseen ammattikorkeakouluun.fi -sivustoon, jos kaipaat lisää tietoa!

Osa aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan

 • ylioppilastutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, kansainvälisen EB- tai IB- tutkinnon suorittaneet sekä RP/DIA-tutkinnon Suomessa suorittaneet) tai
 • ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen, ei kokonaan näyttönä suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

Xamkissa todistusvalintaa käytetään kaikkien yhteishaun suomenkielisten päivätoteutusten (paitsi kulttuurialalla) ja myös joidenkin monimuoto- tai verkkototeutusten sekä joidenkin englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnassa. Todistusvalinnassa käytetään ammattikorkeakoulujen yhteisiä pisteytysmalleja. Lue lisää todistusvalinnasta.

Valintakokeet

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. Ilmoittaudut valintakokeeseen täyttäessäsi hakulomaketta. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa.

Xamkissa AMK-valintakoetta käytetään lähes kaikkien yhteishaun suomenkielisten päivätoteutusten ja joidenkin monimuoto- tai verkkototeutusten opiskelijavalinnassa.

AMK-valintakoetta ei käytetä seuraavissa koulutuksissa:
 • englanninkieliset koulutukset
 • kulttuurialan koulutukset
 • metsätalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutukset
 • liiketalouden ja logistiikan tradenomikoulutusten verkkototeutukset
 • ylempi amk -tutkinnot

Näihin koulutuksiin järjestetään oma valintakoe tai opiskelijavalinta tehdään esimerkiksi ennakkotehtävän perusteella. Tietoa englanninkielisten koulutusten International UAS Exam -valintakokeesta löydät UASinfo.fi-sivustolta.

Ei koske lisähakua

AMK-valintakoetta ei käytetä mahdollisten lisähakujen opiskelijavalinnassa. Lisähaussa olevien koulutusten valintakokeista löydät tietoa lisähakusivulta.

 

Merikapteeni (AMK) -koulutukseen haettaessa järjestetään todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi erillinen soveltuvuuskoe to 2.5.2024.

Kaikki merikapteenikoulutuksen hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen korkeimman merikapteenihakutoiveen mukaisesti joko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Noviassa tai Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkan kampuksella järjestettävään soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumislinkki hakuajan päättymisen jälkeen.

 

 

AMK-koulutukset, joilla oma valintakoe tai muu valintatapa

Englanninkieliset koulutukset, kulttuurialan koulutukset ja liiketalouden ja logistiikkatradenomin verkkototeutukset

Lue lisää valintatavoista

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

 • AMK-valintakokeen perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet kirjautumalla Valintakoepisteet-palveluun.
 • Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti toukokuusta alkaen sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat. Kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024.

Voit seurata valinnan tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelusta. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin. Kun valtakunnallisesti kaikki yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu, saat lisäksi sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien hakutoiveidesi osalta.

AMK-valintakoetietojen tarkastelu

AMK-valintakokeeseen osallistuneella on oikeus tarkastella omia valintakoetietojaan 14 vrk:n muutoksenhakuaikana, joka alkaa valinnan tulosten julkaisemisesta. Hakija voi tarkastella omia koevastauksia, oikeita vastauksia ja koekysymyksiä valvotusti sen ammattikorkeakoulun tiloissa, johon hän on joko hakenut tai jossa hän on osallistunut valintakokeeseen.

Xamkissa valintakoetietoja voi tarkastella ajanvarauksella klo 9-15 (max. 30 min) Kouvolan kampuksella ke 17.7.2024 tai Mikkelin kampuksella ti 16.7.2024. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen haluttua ajankohtaa soittamalla Xamkin hakijapalveluihin: p. 044 702 8891 tai 040 585 6610 (ma-pe klo 10–13).

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet sekä korkeakoulujen yhteis- että erillishauissa. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen.

Kun otat opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa.

Yhteishaussa tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan:

 • Kevään 2024 yhteishaut: 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Korkeakoulut julkaisevat kevään ensimmäisessä yhteishaussa tuloksia eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2024 alkavasta koulutuksesta. Jos haet myös kevään toisessa yhteishaussa, voit odottaa myös niiden tulosten julkaisua ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Syksyn yhteishaku ja kevään toinen yhteishaku

Suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaussa keväällä ja kaikkien koulutusten yhteishaussa syksyllä asetat hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen ja sinulle voidaan tarjota korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Paikkaa tarjotaan hakutoivejärjestyksessä ylimmästä koulutuksesta, jossa pisteesi riittävät valintaan.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeiden järjestämistä.

 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseesi
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti
  • sinun ei tarvitse osallistua enää valintakokeisiin.
 • Jos tulet valituksi todistusvalinnassa johonkin alemmista hakutoiveistasi
  • jos haluat vielä olla mukana ylempien hakutoiveidesi opiskelijavalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeisiin
  • voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.

Koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen tuloksia voidaan julkaista jo ennen kuin kaikki yhteishaun tulokset julkaistaan.

 • Jos tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseesi ennen 4.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan heti.
 • Jos taas tulet valituksi valintakokeen tai muun valintatavan perusteella johonkin alemmista hakutoiveistasi ennen 4.7, voit ottaa opiskelupaikan vastaan vasta, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai sähköpostitse tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakeminen-pääsivulle

Siirry hakeminen-pääsivulle

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (suomenkieliset tutkintokoulutukset),
040 585 6610 (englanninkieliset tutkintokoulutukset)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet