Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.
–XAMK strategia 2018-2030

Avoin toimintakulttuuri

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä hallitusti halukkaiden käyttöön.

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista xamkilaista niin tutkijaa, hanketoimijaa, opettajaa, opiskelijaa kuin muuta henkilöstöäkin. Xamkissa avointa toimintakulttuurin kehittämistä edistää työryhmä, johon kuuluu edustajia tutkimus ja kehitys henkilöstöstä, kirjasto- ja tietopalveluista sekä koulutuksesta.

Xamkin avoimuuden periaatteet

MITEN?

 

 • Tietämys ja osaaminen näkyväksi
 • Aineistonhallinnan suunnittelu
 • Tutkimusprosessin järjestelmällinen hallinnointi ja  avaaminen
 • Tulosten hyödynnettävyyden huomioiminen sopimuksia laadittaessa
 • Datan säilyttäminen
 • Tutkimustiedon avoin julkaiseminen
 • Rinnakkaistallentaminen
 • Datan jatkokäytön avaaminen
 • Avoimien oppimateriaalien luominen ja jakaminen kaikkien saataville
 • Datan elinkaaren hallinta osana opinnäytetyöprosessia
 • Tiedeyhteisön yhteinen toiminta

 

 

 

MIKSI?

 

 • Toiminnan laatu, luotettavuus, näkyvyys ja saatavuus kasvavat
 • Parantaa tutkimuksen todennettavuutta, avointa arviointia ja laatua
 • Edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta alueellisesti ja koko yhteiskunnassa
 • Hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat hallitusti käytettävissä
 • Mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita
 • Tukee yhteistyömahdollisuuksia ja meritointumista
 • Edistää hyvää tiedonhallintatapaa
 • Tehostaa toimintaa
 • Mahdollistaa yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen
Avoimuuden muodot

Avoin julkaiseminen

Xamk on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa julkaisutoiminnassaan. Ohjeissa edellytämme avoimuuden periaatteita ja avoimuutta vaaditaan (ohjeet ja oppaat). Xamkin julkaisusarjat ovat kaikkien luettavissa Theseuksessa ja Xamkin verkkolehdet Next ja Read toimivat open access –periaatteella. Myös Xamkin verkkosivuilta löytyy lisää tietoa julkaisuista. Linkki julkaisusivulle.

Rinnakkaistallentamiseen käytämme Theseusta. Xamkissa rinnakkaistallentaminen on systemaattista. Theseukseen tallennetaan tieteellisiä artikkeleita niissä tapauksessa, kun ne eivät ole tekijäoikeussopimusten vastaisia.

Oppaat

 1. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) Xamkissa
 2. Avoimen TKI-toiminnan opas
 3. Julkaisijan opas

Avoin data Xamkissa

Rajapinnat Xamk tarjoaa tietoaineistoja julkiseen käyttöön avoimen datan rajapintojen kautta. Rajapinnat ovat julkisia, mutta niiden käyttäminen vaatii rekisteröintiä ja sitä kautta saadun avaimen käyttöä tiedon hakemiseksi.

Tutkimusaineistot

  • Aineistonhallintasuunnitelma. Xamkissa käytetään aineistonhallintasuunnitelman tekoon DMPTuuli-työkalua. Tutkimusaineistojen säilyttämiseen on tulossa uusi ohjeistus.
  • Pitkäaikaissäilytys. Xamkin pitkäaikaissäilytys ja arkistoinnin Yksa-järjestelmää kehitetään parhaillaan. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa aineistojen avaaminen. Xamkin datapolitiikka valmistuu vuonna 2020.
  • Avoimuuden seuranta. Xamkissa seurataan avoimen julkaisemisen määrää Juulin avulla. Opinnäytetöiden avoimuutta Yksa:n ja Theseuksen avulla. Nämä ovat kirjaston tekemää pysyvää tilastointia vuodesta 2020 eteenpäin. Tutkimuksen näkyvyyttä seuraamme mm. TKI-toimintaa koskevia mediaosumien sekä julkaisujen latausmäärien avulla.

Sopimusmallit. Sopimusmallit löytyvät Xamkin intrasta ja ovat henkilökunnalle avoimia. Sopimuksissa huomioidaan rahoitusehdot ja pyritään niin laajaan tulosten julkaisemiseen ja levittämiseen kuin on mahdollista.

Xamkin TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Olemme selkeyttämässä palveluperiaatteita samalla, kun infrastruktuuria avataan. Teemme tutkimus- ja kehitysyhteistyötä laborotorioiden ja infrojen puitteissa. Yrityksille-sivulta löydät Xamkin palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

Yhteistyön avoimuuden periaatteet. Jokaisen hankkeen sivuilta löytyy erikseen tieto kumppanuuksista. Yhteenvetosivu.

 

Tulevat koulutukset henkilöstölle ja opiskelijoille

 • 27.10.2020 TKI-roadshow Mikkelissä, mm. julkaisuasiat, tutkimusetiikka
 • 29.10.2020 TKI-roadshow Kouvolassa, mm. julkaisuasiat, tutkimusetiikka

Katso tulevat koulutukset täältä.

Katso myös Avoin tiede-sivuston tapahtumakalenterin kansalliset koulutukset.

 

Ulkoiset linkit

 

Ota yhteyttä

Lisätietoja saat ja kysymyksiä voit esittää tämän lomakkeen kautta.