Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.
–XAMK strategia 2018-2030

Avoin toimintakulttuuri

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä hallitusti halukkaiden käyttöön.

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista xamkilaista niin tutkijaa, hanketoimijaa, opettajaa, opiskelijaa kuin muuta henkilöstöäkin. Xamkissa avointa toimintakulttuurin kehittämistä edistää työryhmä, johon kuuluu edustajia tutkimus ja kehitys henkilöstöstä, kirjasto- ja tietopalveluista sekä koulutuksesta.

Xamkin avoimuuden periaatteet

MITEN?

 

 • Tietämys ja osaaminen näkyväksi
 • Aineistonhallinnan suunnittelu
 • Tutkimusprosessin järjestelmällinen hallinnointi ja  avaaminen
 • Tulosten hyödynnettävyyden huomioiminen sopimuksia laadittaessa
 • Datan säilyttäminen
 • Tutkimustiedon avoin julkaiseminen
 • Rinnakkaistallentaminen
 • Datan jatkokäytön avaaminen
 • Avoimien oppimateriaalien luominen ja jakaminen kaikkien saataville
 • Datan elinkaaren hallinta osana opinnäytetyöprosessia
 • Tiedeyhteisön yhteinen toiminta

 

 

 

MIKSI?

 

 • Toiminnan laatu, luotettavuus, näkyvyys ja saatavuus kasvavat
 • Parantaa tutkimuksen todennettavuutta, avointa arviointia ja laatua
 • Edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta alueellisesti ja koko yhteiskunnassa
 • Hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat hallitusti käytettävissä
 • Mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita
 • Tukee yhteistyömahdollisuuksia ja meritointumista
 • Edistää hyvää tiedonhallintatapaa
 • Tehostaa toimintaa
 • Mahdollistaa yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen
Avoimuuden muodot

Avoin julkaiseminen

Xamk on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa julkaisutoiminnassaan. Xamkin julkaisusarja on kaikkien luettavissa Theseuksessa ja Xamkin verkkolehdet Next ja Read toimivat open access –periaatteella.

Oppaat

 1. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) ja julkaisijan opas
 2. Aineistonhallinnan opas

Avoin data Xamkissa

 • Rajapinnat Xamk tarjoaa tietoaineistoja julkiseen käyttöön avoimen datan rajapintojen kautta. Rajapinnat ovat julkisia, mutta niiden käyttäminen vaatii rekisteröintiä ja sitä kautta saadun avaimen käyttöä tiedon hakemiseksi.
 • Tutkimusaineistot
  1. Aineistonhallintasuunnitelma: Xamkissa käytetään aineistonhallintasuunnitelman tekoon DMPTuuli-työkalua.
  2. Pitkäaikaissäilytys: ratkaisua tähän ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta sitä kehitetään parhaillaan.

 

Xamkin TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Yrityksille-sivulta löydät Xamkin palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

Tulevat koulutukset henkilöstölle ja opiskelijoille

6.3.2019 ATT Intro – Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalalle (Mikkeli)

25.3.2019 ATT Intro – Digitaalinen talous vahvuusalalle (Mikkeli)

15.4.2019 Avoin tiede Xamkissa – Ota perusteet haltuun! (Kouvola) Katso tarkempi ohjelma ja lmoittaudu iltapäivään tästä (myös etäosallistuminen mahdollista)!

 

Ulkoiset linkit

Jaa sivu