Xamk on osa Eurooppa-yliopisto INGENIUMia, joka on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama kampus.

Yhteiset opinnot ja tutkinnot, tutkimusyhteistyö, tiedon ja kokemusten jakaminen, opiskelijavaihto, henkilökunnan liikkuvuus – nämä kaikki tuovat tietoa ja osaamista alueelle.

INGENIUM tuo alueelle uusia, kansainvälisiä mahdollisuuksia.

INGENIUMia rakennetaan yhdessä

Eurooppa-yliopisto INGENIUMiin kuuluu kahdeksan yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua. Xamk on ainoana suomalaisena korkeakouluna mukana INGENIUMissa.

Verkosto aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. INGENIUMia rakennetaan Euroopan komission nelivuotisella rahoituksella.

INGENIUMissa mukana olevat korkeakoulut ovat:

 

 

INGENIUM-korkeakouluissa on yhteensä yli 172 000 tutkinto-opiskelijaa ja yli 12 000 työntekijää.

 

 

Connect – Share – Learn

INGENIUMin tunnuslause kiteyttää Eurooppa-yliopistojen tarkoituksen. Kumppanuuskorkeakoulut kehittävät yhdessä huipputasoista koulutusta, yhteisiä opintoja ja tutkimusta.

Opiskelijavaihto on rakennettu sisään opintoihin, joten opiskelijoille tarjoutuu ainutlaatuisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen kumppanuusverkoston korkeakouluissa.

Opetuskäytännöissä painottuvat opiskelijakeskeisyys, pedagogiset menetelmät sekä tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen.

Opetus-, tutkimus- ja muun henkilökunnan sujuva liikkuvuus takaa puolestaan sen, että tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan avoimesti. Korkeakoulujen virtuaalisia ja fyysisiä tutkimus- ja kehittämistiloja avataan verkoston käyttöön. 

Lue lisää Eurooppa-yliopisto INGENIUMin verkkosivuilta (englanniksi).

 

Mitä Eurooppa-yliopistot ovat?

Eurooppa-yliopistot ovat kansainvälisiä korkeakoulujen verkostoja. Ne ovat osa Euroopan komission strategiaa, jonka mukaan Eurooppaan rakentuu vuoteen 2024 mennessä 60 korkeakouluverkostoa.

Verkostoissa lisätään korkeakoulujen yhteisiä tutkintoja, jotta opiskelijat voivat jatkossa suorittaa opintojaan joustavasti missä tahansa verkoston korkeakoulussa.

Kansainvälisellä tutkimusyhteistyöllä haetaan ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tällä hetkellä Eurooppa-yliopistojen muodostamissa verkostoissa on mukana 14 suomalaista korkeakoulua.

Eurooppa-yliopistot yhdistävät koulutuksen ja tutkimuksen.

 

Eurooppa-yliopistot ovat korkeakoulutuksen lippulaivoja.

Lisätiedot

Kiinnostuitko Xamkin yhteistyöstä Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa? Lisätietoja voit kysyä osoitteesta ingenium@xamk.fi.