Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan.

Parannamme jatkuvasti koulutuksen, TKI- ja palvelutoiminnan sekä tukipalvelujen laatua, erityisesti opiskelijoilta ja asiakkailta kerättyyn palautteeseen perustuen.

Palautteen lisäksi kehitämme toimintamme laatua itsearviointien avulla. Osallistumme myös erilaisiin valtakunnallisiin ammattikorkeakoulutoiminnan arviointeihin.

Laadukas menestyy!

Laatujärjestelmämme noudattaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia eli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Laatujärjestelmämme on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoima. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2027 asti ja olemme auditoitujen korkeakoulujen rekisterissä. Auditointi varmistaa, että laadunhallintamme täyttää kansalliset kriteerit ja eurooppalaiset suositukset. Saimme auditoinnissa erinomaisen arvion laatujärjestelmän hyödyntämisestä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Lue lisää Ulkoinen arviointi –sivuilta.

Strategisena tavoitteenamme on erottua muista erityisesti koulutuksemme laadulla ja ajanmukaisuudella sekä TKI-toiminnallamme ja kansainvälisyydellämme.

 

Xamkin laadunhallinnan kuvaus löytyy tästä: Laadunhallinta Xamkissa

Xamkin laadunhallinta pdf-esitys löytyy tästä: Laadunhallinta_ppt_suLaadunhallinta_ppt_su

 

LAATUPOLITIIKKA JA LAATUKULTTUURI

Lue lisää

LAADUNHALLINNAN KUVAUS

Lue lisää

ARVIOINTI JA PALAUTTEET

Lue lisää

OPISKELIJAT JA LAATU

Lue lisää

ULKOINEN ARVIOINTI

Lue lisää

VASTUULLISUUS

LUE LISÄÄ

VAIKUTTAVUUS

LUE LISÄÄ

AVOIN TOIMINTAKULTTUURI

LUE LISÄÄ

Ajankohtaista

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää Xamkin laadusta ja arvioinnista:

Tero Tallinen
Hallinto- ja talousjohtaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 447028220
Kouvolan kampus
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Susanna Voutila
laatuasiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 40 717 9998
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3D
PL 68 50101 Mikkeli