Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan.

Karvin auditiontilogoParannamme jatkuvasti koulutuksen, TKI- ja palvelutoiminnan sekä tukipalvelujen laatua, erityisesti opiskelijoilta ja asiakkailta kerättyyn palautteeseen perustuen.

Palautteen lisäksi kehitämme toimintamme laatua itsearviointien avulla. Osallistumme myös erilaisiin valtakunnallisiin ammattikorkeakoulutoiminnan arviointeihin.

 

LAADUKAS MENESTYY!

 

Laatujärjestelmämme noudattaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia eli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Laatujärjestelmämme auditoidaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Xamkiin vuoden 2017 alussa fuusioituneet Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat molemmat saaneet Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin laatuleiman ja korkeakoulut on lisätty Karvin verkkosivuilla ylläpidettävään auditointirekisteriin. Lue lisää Ulkoinen arviointi –sivuilta.

 

Strategisena tavoitteenamme on erottua muista erityisesti koulutuksemme laadulla ja ajanmukaisuudella sekä TKI-toiminnallamme ja kansainvälisyydellämme.

 

Xamkin laadunhallinnan kuvaus löytyy tästä: Xamk_Laadunhallinnan_kuvaus_2019

Xamkin laadunhallinta ppt-esitys löytyy tästä:  Xamkin laadunhallinta

 

LAATUPOLITIIKKA JA LAATUKULTTUURI

Lue lisää

LAATUJÄRJESTELMÄ

Lue lisää

ARVIOINTI JA PALAUTTEET

Lue lisää

OPISKELIJAT JA LAATU

Lue lisää

ULKOINEN ARVIOINTI

Lue lisää

Ajankohtaista

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää Xamkin laadusta ja arvioinnista:

Marjaana Kivelä
laatupäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 40 826 6070
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3
PL 68 50101 Mikkeli

Susanna Voutila
laatuasiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 40 717 9998
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3D
PL 68 50101 Mikkeli