Ammattikorkeakoulu vahvistaa osaamista, kilpailukykyä ja yritystoimintaa.

Tutkimus- ja kehittämisorganisaationa Xamk tähtää etenkin Kouvolan, Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan seutujen kehittämiseen. Tavoitteena on yritystoiminnan, osaamisen ja kilpailukyvyn edistäminen sekä uudet kansalliset ja kansainväliset avaukset.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, lyhyemmin TKI-toiminta, on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää: ammattikorkeakoulu tuottaa uutta tutkimusta ja menetelmiä sekä kehittää tuotteita ja palveluita alueidensa tarpeita vastaavasti. Samalla työ palvelee ammattikorkeakouluopintoja ja niiden kehittämistä. Suuntaviivoja työlle antavat mm. maakuntien ja Euroopan unionin strategiset tavoitteet.

Xamkilla on neljä vahvuusaluetta

  • digitaalinen talous
  • metsä, ympäristö ja energia
  • kestävä hyvinvointi
  • logistiikka ja merenkulku

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki tutkimus- ja kehittämishankkeet sijoittuvat joko yhdelle tai useammalle vahvuusalueelle. Xamkissa toimii lisäksi luovien alojen yksikkö, joka hyödyntää hankkeissaan monialaisesti ammattikorkeakoulun muita vahvuusalueita.

Xamk aloittaa toiminnan 2017

Vuoden 2016 loppuun tutkimusta- ja kehittämistä tehdään Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Xamk on vahva TKI-toimija. Hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 150. Kaikissa niissä asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluja tai tekevät tutkimusta tulevaisuuden tarpeisiin.

Työtä tehdään sekä Euroopan unionin rahoituksella että kansallisella ja yksityisellä rahoituksella. Päärahoittajia ovat mm. Eu:n rakennerahastot, Tekes, Suomen akatemia ja eri säätiöt sekä yritykset ja muut organisaatiot.

Tutustu vahvuusalueisiin ja tutkimusyksikköihin

Tutustu alta Xamkin vahvuusalueisiin ja niiden yksiköihin.

Voit myös tarkastella parhaillaan käynnissä olevia hankkeita.

Xamkin vahvuusalueet

Metsä, ympäristö ja energia

Lue tästä

Logistiikka ja merenkulku

Lue tästä

Digitaalinen talous

Lue tästä

Kestävä hyvinvointi

Lue tästä

Luovat alat

Tutustu tästä

Tutustu Xamkin hankkeisiin

Vaikuttavaa TKI-toimintaa lähes 200 hankkeessa

Tutustu tästä

Tutkimusyksiköt

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

NELI

North European Logistics Institute

Tutustu tästä

Digitalia

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lue tästä

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lue tästä

Kymilabs

Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut

Lue tästä

Mikpolis

TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa

Lue tästä

Pienyrityskeskus

Yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäjäkumppani

Lue tästä

Tutkimus- ja kehitystoiminnan blogi

Lue blogikirjoituksia tästä
Share This