Vaikuttavaa monialaista tutkimusta ja kehitystyötä

Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuusalat ovat digitaalinen talous, kestävä hyvinvointi, merenkulku ja logistiikka sekä metsä, ympäristö ja energia.

Toimimme vastuullisesti ja vaikutamme suoraan Kaakkois-Suomen menestykseen ja elinvoimaan.

Vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat ympäristö ja kestävyys, ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä yrittäjyys ja korkea lisäarvo.

Tietoa, asiantuntemusta ja innovaatioita Kaakkois-Suomeen ja kansainvälisesti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tähtää etenkin Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinvoiman vahvistamiseen. Tavoitteenamme on tukea yrityksiä menestymään sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä.

Hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. Ne palvelevat elinvoimaa, yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluja tai tekevät tutkimusta yritysten ja työelämän tarpeisiin.

Tuomme alueelle kansainvälistä osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia. Jatkuvasti vahvistuva kansainvälinen TKI-toimintamme keskittyy pääasiassa Eurooppaan ja Itämeren alueelle. Ratkomme kansainvälisten kumppaneidemme kanssa yhteisiä tulevaisuuden haasteita.

Neljän vahvuusalamme kansallinen ja kansainvälinen huippuosaaminen palvelee mm. Suomen suurimpia yrityksiä ja vientiteollisuutta.

Tutkimusyhteistyössä kumppaneitamme ovat muun muassa yritykset, järjestöt ja julkisyhteisöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä tutkimuslaitokset.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan päärahoittajia ovat EU:n rakennerahastot, muut EU:n ja kansainväliset tutkimusohjelmat, Business Finland, Suomen Akatemia, säätiöt, yritykset ja muut organisaatiot.

Toimimme neljällä kampuksellaKouvolan kampuksella kehitämme esimerkiksi rautatielogistiikkaa, pelillisyyttä ja käyttäjälähtöistä muotoilua.

Kotkan kampuksella keskitymme esimerkiksi hallittavaan, turvalliseen ja käyttäjäystävälliseen kyberturvallisuuteen.

Mikkelin kampuksella edistämme mitattuun tietoon perustuvia hyvinvointipalveluja. Teemme myös yhdenvertaisuuteen tähtäävää nuorisotutkimusta sekä ympäristöturvallisuuden ja kiertotalouden kehitystä.

Savonlinnan kuitulaboratoriossa panostamme muun muassa metsäbiomassan ja puukuidun käsittelyn prosesseihin sekä jatkojalostamiseen uusiksi kuitutuotteiksi.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Ota yhteyttä tutkimusjohtajiimme! Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

  • Digitaalinen talous:
   tutkimusjohtaja Noora Talsi, 040 648 5020
  • Kestävä hyvinvointi:
   kehitysjohtaja Kalevi Niemi, 040 569 8901
  • Logistiikka ja merenkulku:
   tutkimusjohtaja Ville Henttu, 044 702 8522
  • Metsä, ympäristö ja energia:
   tutkimusjohtaja Petteri Jernström, 050 345 9540 (Kymenlaakso)
   tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, 044 571 5861 (Etelä-Savo)

Tutkimusyksikkömme palvelevat

Xamkin 11 tutkimusyksikköä palvelevat erilaisissa tuotekehitys-, mittaus- ja analysointipalveluissa ja tuottavat asiantuntijapalveluita työelämän ja yrityskentän tarpeisiin.

Tutustu tutkimusyksiköihin tästä.

Vaikuttavaa yritysyhteistyötä

Asiantuntijamme tekevät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa aktiivista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa yritysten ja työelämän tarpeisiin vastaten.

Sellu- ja paperiteollisuuden teknologiatoimittaja Andritzilla on jo vuosien kokemus yhteistyöstä kanssamme. Yhteistyössä on tehty projekteja, tuotekehitystä ja tutkimusta. Yritys tarjoaa xamkilaisille harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.

 

TKI-toimintamme vuonna 2023

Tutkimus- ja kehitystoiminnan infografiikka

Vaikuttavaa TKI-toimintaa lähes 250 hankkeessa

Tutustu tästä

Toimimme 4 vahvuusalalla

Metsä, ympäristö ja energia

Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia
Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen
Kestävät energiajärjestelmät
Bio- ja kiertotalous

Lue lisää

Logistiikka ja merenkulku

Logistiikan vihreä siirtymä
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Älykäs ilmaliikenne
Rautatielogistiikka
Merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta

Lue lisää

Digitaalinen talous

Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi
Digitaalinen liiketoiminta
Yrittäjyys ja innovaatiot
Peliteknologiat ja kyberturvallisuus
Luova talous

Lue lisää

Kestävä hyvinvointi

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut
Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruuus
Vastuulliset ruokapalvelut
Uudistuva työelämä

Lue lisää

TKI-toimintamme esite

Lataa tästä uusin esite

Lehdet, julkaisut, avoin tiede ja tutkimus

Xamk Read

READ-verkkolehti

READ kertoo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ajankohtaisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta.

Tutustu Readiin!

Tutkimus- ja kehitystoiminnan blogi

Lue blogikirjoituksia tästä

Julkaisut

Tutustu Xamkin julkaisuihin, joita tehdään kaikilla aloilla - niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistyössä. Julkaisusarjoja on yhteensä viisi.

Xamk Tutkii - sarja tutkimus- ja tiedeyhteisölle
Xamk Kehittää - sarja ammatilliselle yhteisölle
Xamk Oppimateriaalit - sarja julkaisun aiheesta kiinnostuneille
Xamk Beyond - sarja kansainväliselle tutkimus- ja tiedeyhteisölle
Xamk Inspiroi - sarja suurelle yleisölle

Tutustu Xamkin julkaisuihin

Avoin tiede ja tutkimus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Tutustu tästä

Tiedotteet

TKI-blogi

Yhteistyötä alueen ihmisten hyväksi

EcoSairila on esimerkki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemistä, joka yhdistää tutkimuksen, kehittämisen, yritykset ja yhteisöt.

Xamkin Mikkelin kampuksen vahva vesialan tutkimus-, kehitys- ja koulutusosaaminen on mukana yhteistyössä, jolla alueen vesistöt ja pohjavedet pidetään kunnossa.

Mikkelin kaupungin tutkimuskumppaneina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja LUT-yliopisto.

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Hanne Soininen, hanne.soininen@xamk.fi

EcoSairilan alueen koordinaattori Panu Jouhkimo, panu.jouhkimo@mikseimikkeli.fi

Stipendit

Tietoa stipendien lahjoittajille ja saajille.

Lue lisää stipendilahjoituksesta