Tarkoitus ja keskeiset periaatteet    

Vahvistamme Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja kansainvälistymistä yhdessä työelämän ja kumppaneidemme kanssa.

Vastaamme työelämän osaamistarpeisiin ja tuotamme uusia innovaatioita.

Profiloidumme metsäbiotalouteen, hyvinvointiin ja digitaalisen tietoon.

Avoimen korkeakoulumme ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme avulla vastaamme kansallisiin jatkuvan oppimisen ja tutkimusintensiteetin kasvattamisen tavoitteisiin.

Vastaamme koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tavoitteisiin.

Olemme hyvä, vastuullinen ja haluttu työ- ja opiskelupaikka.

Olemme monialainen korkeakoulu ja tarjoamme koulutusta niin hyvinvoinnin, tekniikan, talouden kuin kulttuurin aloilla.

Nousevat alamme ovat kestävät energiajärjestelmät ja kyberturvallisuus.

Teemme vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

Tutkimukselliset vahvuusalamme ovat:

  • metsä, ympäristö- ja energia
  • logistiikka ja merenkulku
  • digitaalinen talous
  • kestävä hyvinvointi

Teemme työtä paremman huomisen hyväksi vastuullisesti.

Olemme Suomen paras korkeakoulu.

Yhteisömme 

Toimimme vastuullisesti ja teemme kestäviä päätöksiä,  jotka perustuvat tietoon. Kannamme vastuun työmme tuloksista ja työskentelemme kehittääksemme kestäviä ratkaisuja.

Henkilöstömme osaamisen kehittäminen on meille tärkeää. Tavoitteenamme on jatkuva uudistuminen. Tulevina vuosina panostamme johtamisosaamiseen, sidosryhmä- ja kumppaniyhteistyön kehittämiseen sekä kasvatamme kansainvälisyysosaamistamme.

Olemme rohkeita, kiinnostuneita uusista asioista ja maailmasta. Uskallamme kokeilla ja luomme
uutta tietoa sekä osaamista niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Pidämme huolta siitä, että opiskelussa ja työssä on hyvä olla. Tavoitteenamme on korkea laatu ja vaikuttavuus kaikessa toiminnassamme. Kasvatamme kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden määrää. Strategiset kumppanimme ovat Aalto-yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Strategiset ydintehtävät 

Tulevaisuuskestävä koulutus 

 

Uudistamme pedagogiikkaamme ja koulutustarjontaamme integroimalla uusinta tutkimustietoa opetukseen.

Kannustamme opiskelijoitamme yrittäjyyteen.

Opiskelijakeskeisyys mahdollistaa erilaisia tapoja opiskella sekä saada monipuolista tukea ja ohjausta. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja panostamme myös lähiopetukseen.

Mahdollistamme tulevaisuuden työelämän uusien ammattien kehittymisen ja varmistamme osaamisen jatkuvan uudistumisen.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän sekä keskeisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa.

Uudistamme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja saavutettavuutta. Tuomme työpaikoille osaamista uudistavia ja TKI-työlle rakentuvia oppimisen toteutuksia.

Kehitämme osaamiskokonaisuuksia, jotka tunnustetaan työmarkkinoilla.

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Kansainvälinen toimintamme tuo alueellemme osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Ingenium Eurooppa-yliopistoon kuuluvana korkeakouluna olemme osa eurooppalaista korkeakouluyhteisöä. Rakennamme laajan opetuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistyön keskeisten eurooppalaisten kumppanikorkeakoulujemme kanssa. Lisäämme kansainvälistä tutkimusrahoitusta.

Tuemme koulutusperäistä maahanmuuttoa alueellemme. Lisäämme englanninkielistä koulutusta. Tuemme työllistymistä Suomeen riittävillä suomen kielen opinnoilla ja työelämäyhteistyöllä.

Vahvistamme toimintaamme kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla, ja teemme koulutusviennistä merkittävän osan liiketoimintaamme.

Vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 

Tuemme erityisesti PK-yritysten uudistumista ja etsimme ratkaisuja datatalouden, vihreän siirtymän ja kestävän hyvinvoinnin haasteisiin.

Vahvistamme strategisia kumppanuuksia, tutkimus- ja kehittämisympäristöjä ja innovaatiota tuottavia ekosysteemejä.

Mahdollistamme kaikille opiskelijoillemme osallistumisen TKI-toimintaamme.

Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria ja lisäämme vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen määrää.

Tutkimukselliset vahvuusalamme ovat:

  • Metsä, ympäristö ja energia
  • Digitaalinen talous
  • Kestävä hyvinvointi
  • Logistiikka ja merenkulku