Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, profiloituu vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi.

Koulutamme osaajia, luomme hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa ratkaisukeskeisesti.   

Erityisosaamistamme ovat puu- ja metsätalouden koko arvoketju ja logistiikka, digitaalisen talouden uudet arvonluontimallit sekä hyvinvoinnin lisääminen älykkäiden teknisten ratkaisujen avulla.  

Tähtäämme kaikessa korkeaan laatuun ja vaikuttavuuteen toiminta-alueellamme.

Visio 2030

Xamk on uudistanut Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden.  Xamk kasvaa ja kehittyy, tuo alueelle opiskelijoita ja osaamista sekä luo uutta yrittäjyyttä.
Teemme vastuullisia valintoja.

Tavoitteet 2025

Yhdessä elinkeinoelämän, korkeakoulukumppaneidemme ja omistajakaupunkiemme kanssa olemme luoneet Kaakkois-Suomeen uutta työtä, osaamista ja näin vaikuttaneet positiivisesti väestökehitykseen.

Osaavalla henkilöstöllämme on kyky jatkuvaan uudistumiseen, herkkyyttä kuunnella elinkeinoelämää sekä kykyä nähdä globaalin kehittymisen suuntaa.

 

Arvot

Toimimme vastuullisesti.

 • Teemme kestäviä valintoja päivittäin. 
 • Kannamme vastuun työmme tuloksista.
 • Kehitämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa uusia kestävän kehityksen ratkaisuja. 

Pidämme huolta.

 • Huolehdimme siitä, että opiskelussa ja työssä on hyvä olla.
 • Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 

Teemme työtä huomisen hyväksi.

 • Olemme rohkeita ja kiinnostuneita uusista asioista ja maailmasta.
 • Luomme uutta tietoa ja osaamista paikallisesti ja kansainvälisesti. 

Strategiset kärjet

Tulevaisuussuuntautunut koulutus 

Mahdollistamme tulevaisuuden uusien ammattien kehittymisen ja varmistamme osaamisen jatkuvan uudistumisen. Tunnistamme opiskelijoissamme olevan potentiaalin ja tarjoamme yksilöllisiä oppimisväyliä.

Valmennamme ja innostamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen, yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen.   Olemme opiskelija- ja osaamislähtöinen ammattikorkeakoulu.

Hyödynnämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä ja uusia oppimisteknologisia ratkaisuja – Kampuksenamme on koko maailma!

 

 

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Kansainvälinen toimintamme tuo alueelle osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Olemme osa eurooppalaista korkeakouluyhteisöä ja pyrimme vahvistamaan näitä siteitä toimimalla eurooppalaisissa yliopistoverkostoissa.

Vahvistamme toimintaamme kansainvälisillä verkkokoulutusmarkkinoilla ja teemme koulutusviennistä merkittävän osan liiketoimintaamme.

Vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 

Kansainvälinen ja korkeatasoinen TKI-toiminta on keskeinen osa korkeakoulumme alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sen avulla tuotetaan ratkaisuja yritysten ja työelämän tarpeisiin.  Jäsennämme tutkimustoiminnan neljän vahvuusalan kautta.

 • Metsä, ympäristö ja energia
 • Kestävä hyvinvointi
 • Digitaalinen talous
 • Logistiikka ja merenkulku

Kehitämme vahvuusaloilla innovaatiota tuottavia ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimusta, koulutusta ja yritystoimintaa. Seulomme systemaattisesti TKI-toiminnan tuloksena syntyvät yritysaihiot. Kansainväliselle huipulle tähtääviä keskittymiä ovat: puukuitututkimus, dataperusteiset hyvinvointipalvelut, digitaalinen- ja luova liiketoiminta, satama- ja rautatielogistiikka.

Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.

 

 

Kumppanit

Strategiset korkeakoulukumppanit

 • Aalto-yliopisto | Lue lisää yhteistyöstä.
 • Hämeen Ammattikorkeakoulu
 • Anglia-Ruskin University, GB
 • Henan University, Kiina
 • Pekingin teknillinen yliopisto, Kiina

Alueelliset korkeakoulukumppanit

 • Helsingin yliopisto
 • UEF-yliopisto
 • LUT-konserni

 

Toisen asteen kumppanit

 • Ekami, Kotka
 • Esedu, Mikkeli
 • KSAO, Kouvola
 • SAMIedu, Savonlinna

Tutkimuslaitoskumppanit

 • Luonnonvarakeskus, Luke
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Merikotka-tutkimuskeskus

Tutustu strategiaan

Voit lukea strategian myös pdf-muotoisena esitteenä.

Lataa strategiaesite tästä