Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi.

Kaikessa toiminnassa kannamme vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Vahvistamme toiminta-alueellamme elinvoimaisuutta ja onnellisuutta, synnytämme innovaatioita, luomme uutta liiketoimintaa ja ratkaisemme ongelmia.

Olemme valmiita huomiseen: uudistamme toimintatapojamme ja koulutustarjontaamme ja meillä on rohkeutta myös luopua vanhasta.

Tehtävä

Xamk on Kaakkois-Suomea vahvasti kehittävä korkeakoulu. Xamk kouluttaa toiminta-alueensa ja yhteiskunnan tarvitsemia osaajia.

Tehtävässä korostuu alueen elinkeinorakennetta ja työelämää uudistava koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Xamk edistää elinikäistä oppimista ja yrittäjyyttä.

Visio

Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme merkittävä tutkimus- ja kehitysyhteisö.

 

Arvot

Olemme luotettava 

  • Toiminnassamme korostuvat luottamus ja arvostus.
  • Tapamme toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen.
  • Kannamme vastuun tehtävämme suorittamisesta.

Olemme yhteisöllinen 

  • Muodostamme toimivan korkeakouluyhteisön.
  • Opiskelijat ovat toimintamme keskiössä.

Olemme edelläkävijä 

  • Koulutamme tulevaisuuden osaajia.
  • Haluamme menestyä.
  • Luomme vaurautta myös ympäristöömme.

Tutustu strategiaan

Xamkin strategia 2018-2030 on hyväksytty Xamkin hallituksessa marraskuussa 2017.

Voit ladata pdf-muotoisen strategian tästä. 

Xamk 2022

Xamk on menestyvä ammattikorkeakoulu. Erotumme muista ammattikorkeakouluista erityisesti koulutuksemme laadulla ja ajanmukaisuudella sekä TKI-toimintamme ja kansainvälisyytemme kautta.

Kykenemme nostamaan toiminnastamme selkeitä kansainvälisiä kärkiä.  Olemme toiminnassamme ja rakenteissamme joustava ja kykenemme muuttumaan.

Olemme opetus- ja kulttuuriministeriön mittareilla jatkuvasti viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa etenkin opiskelijatyytyväisyydessä, opiskeluprosessin sujuvuudessa ja työllistymisessä.

Olemme vahva kansainvälinen toimija ja yhteistyömme valittujen Euroopan, Luoteis-Venäjän ja Kiinan korkeakoulujen kanssa tuottaa lisäarvoa Xamkille ja toimialueellemme.

 

Meillä on vahvat yhteistyösuhteet maamme yrityksiin ja julkiseen sektoriin sekä muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

TKI-toiminnassa ja avoimessa ammattikorkea-koulutuksessa olemme Suomen suurin.

Kampuksemme ovat turvallisia, yhteisöllisiä ja kansainvälisiä.  Meidät tunnetaan hyvin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus perustuvat laatujärjestelmän systemaattisesti tuottamaan tietoon.

Olemme vetovoimainen korkeakoulu niin henkilökunnalle, opiskelijoille kuin yhteistyö-kumppaneille.  Arvostamme henkilökuntaamme ja tarjoamme sille mahdollisuuden kehittyä.

Strategiset kärjet

Tulevaisuuslähtöinen oppiminen

Meitä ohjaa ajatus ajasta ja paikasta riippumattomasta opetuksesta ja tutkimuksesta. Mahdollistamme opiskelijalle tulevaisuuden uusien ammattien löytämisen ja siihen valmentautumisen. Tunnistamme opiskelijoissamme olevan potentiaalin.

Kehitämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä ja uusia opetusteknologisia ratkaisuja.  Tarjoamme opiskelijalle yksilöllisiä oppimisväyliä.

 

Kannustamme edelläkävijyyteen ja innostamme uteliaisuuteen, uuden oppimiseen ja tutkimiseen.

 

Kansainvälisyys

Kansainväliset kumppanuutemme tarjoavat laajan pohjan niin koulutukseen, TKI-yhteistyölle kuin opiskelijoiden ja henkilöstön vaihdolle. Vieraskieliset koulutuksemme ovat aidosti monikansallisia. Lisäämme vieraskielisten opintojen tarjontaa myös suomenkielisissä koulutuksissa. Vahvistamme koko henkilöstömme kansainvälistä osaamista.

Suuntaamme kansainvälistä toimintaamme palvelemaan myös alueemme kansainvälistymisen tarpeita. Panostamme vahvoihin strategisiin kumppanuuksiin. Olemme aktiivinen osa suomalaisten toimijoiden kansainvälisiä verkostoja.

 

Kansainvälisyys on luonteva osa opiskelijoidemme ja henkilöstömme toimintaa.

TKI-toiminta

TKI-toimintamme tukee työ- ja elinkeinoelämää. Luomme osaamista ja kilpailukykyä. Synnytämme uusia työpaikkoja ja säilytämme ja kehitämme entisiä. Tällä tuemme myös maakuntiemme kehittymistä.

TKI-toimintamme ja opetuksemme tukevat toisiaan kehittämällä niiden välistä yhteistyötä, tiedonsiirtoa ja toimintaedellytyksiä. Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.

Kansainvälisesti korkeatasoinen TKI-toiminta on keskeinen osa korkeakoulumme yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

TKI-toiminnan painoalat ja kärjet

Toiminnan poikkileikkaavat teemat

Digitalisaatio

Xamk on Suomen ammattikorkeakoulujen digitaalisaatio-osaamisen edelläkävijä.

Otamme toimintaamme ja koulutukseen vahvasti mukaan digitaaliset rakenteet, robotisaation ja tekoälyn vahvistamaan alueellista kehitystä ja kilpailukykyä.

 

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Tuemme yrittäjämäistä toimintaa sekä kannustamme ja valmistamme opiskelijoitamme yrittäjyyteen ja liiketaloudelliseen ajatteluun.

 

Venäjä-osaaminen

Ymmärrämme Venäjän kulttuuria ja osaamme hyödyntää toiminnassamme Venäjän läheisyyden.

Olemme korkeakoulukentän vahvin käytännön Venäjä-osaaja.

 

Jaa sivu