Tämä ohjeisto linjaa Xamkin viestintää ja markkinointia sekä ohjaa yhtenäisen ja tunnistettavan brändin rakennusta. Se kiteyttää Xamkin identiteetin ja määrittelee brändin perustan: arvomaailman, näkemyksen siitä mitä olemme ja mihin olemme menossa.

Ohjeistossa on käytännönläheisiä ohjeita: miten visuaalisia elementtejä käytetään, mitkä ovat pääviestit ja miten Xamkista voi kertoa lyhyesti ja kiteytetysti. Ohjeista on linkkejä erilaisiin materiaaleihin, joita voit hyödyntää päivittäisessä viestinnässä ja markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjeisto helpottaa xamkilaisten työtä ja innostaa kaikkia viestimään. Se on myös työkalu yhteistyökumppaneille Xamkiin liittyvien aineistojen tuottamiseen. Tämän ohjeen rinnalla noudatetaan tarvittaessa esimerkiksi hankkeiden rahoittajien ohjeita tai muita viestintä- ja markkinointiohjeita.

Etsitkö logotiedostoja?

Xamkin logotiedostot digi- ja painokäyttöön löydät aineistopankistamme. 

Ohjeistoa päivitetty 23.1.2024.

Sisältö

Brändin persoona

Brändin äänensävy

Brändin lupaus

Brändin tarina

Brändin pääviestit

Hissipuhe

Graafinen ohjeisto

Graafisen ohjeiston avulla muotoilemme visuaalisesti viestintäämme. Ohjeistosta löydät ohjenuorat ilmeen johdonmukaiseen käyttöön.

Xamkin kuvakonsepti

Tutustu Xamkin kuvamaailmaan

Lisätietoja

Kysy lisätietoja

Xamk Pulse -brändiohjeisto

Lue lisää Pulse-brändiohjeistosta

Xamkin persoona

Brändin persoonan määrittely auttaa viestinnän suunnittelussa, teemoittamisessa ja sisällön tuottamisessa.

Xamkin arvot

Toimimme vastuullisesti.
Pidämme huolta.
Teemme työtä huomisen hyväksi.

Verbit

Olemme. Välitämme. Uskallamme. Teemme. Tunnemme. Luomme.

Xamkin äänensävy

Xamkin viestinnällinen äänensävy on innostava ja selkeä. Viestit muodostetaan rohkean, uteliaan ja avoimen asenteen kautta.

Asiaa.

  • Xamk on selkeäsanainen, ymmärrettävä viestijä.

Ajattelua.

  • Xamk haastaa ajattelemaan itse. Xamk ei anna valmiita vastauksia.

Aktiivisuutta.

  • Xamk kysyy oikeat kysymykset. Xamk kuuntelee.

Asennetta.

  • Xamkin asenne on määrätietoinen, aktiivinen ja tekevä.

Miten äänensävy saavutetaan?

Innostava ja selkeä äänensävy saavutetaan selkeillä lauserakenteilla, asiallisella mutta rennolla puhetavalla sekä kirjakielisellä mutta maanläheisellä, loogisella ja yhtenäisellä kerrontatyylillä.

Mikä brändin äänensävy on?

Yhtenäinen brändin äänensävy, kerrontatyyli, tekee brändistä erottuvan ja tunnistettavan jopa ilman visuaalisia elementtejä.  Suunnitelmallinen äänensävy varmistaa, että kokemus brändistä on yhtenäinen verkkosivuista koulutusvideoihin ja sosiaaliseen mediaan.

Brändilupaus

Brändilupaus kiteyttää brändin ytimen: arvot, merkityksen sekä hyödyn asiakkaalle ja kumppanille.

Xamkin brändilupaus on Tunne huominen.

Tulevaisuuden työelämää luovassa Xamkissa innostetaan tutkimiseen, uuden oppimiseen ja edelläkävijyyteen. Xamk on näiden asioiden mahdollistaja ja asiantuntija. Siksi Xamkin lupaus sekä kehottaa, kannustaa että innostaa tuntemaan huomisen.

Pääsääntöisesti Tunne huominen allekirjoittaa kaiken Xamkin viestinnän, mutta bränditasolla otsikkona toimiessaan allekirjoituksena voidaan käyttää myös pelkkää Xamk-logoa tai englanninkielistä All for the future -käännöstä.

Bränditason viesti

Tunne huominen. Rohkeus ja uteliaisuus. Tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia. Halu laittaa kaikki likoon huomisen puolesta. Xamkilaisuus on asenne, joka yhdistää. Tehtävänämme on palvella sinua, joka rakennat uuden ajan työelämää. Paras tapa tuntea huominen on luoda se itse.

All for the future

Courage and curiosity. The will to discover, understand and learn, and to go all in for a better future. We at South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk – share an attitude and a mindset. We work to support you when you define a new era of professionals. Because the best way to know tomorrow is to create it yourself.

Xamkin bränditarina

Bränditarina vahvistaa brändiin liittyviä mielikuvia ja herättää tunteita. Tarinan avulla kerrotaan strategisista valinnoista, yrityksen suunnasta ja arvoista sekä tavasta toimia.

Rohkeus ja uteliaisuus. Tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia. Halu laittaa kaikki likoon huomisen puolesta. Xamkilaisuus on asenne, joka yhdistää.

Työskentelemme paremman huomisen eteen neljällä kampuksella, yhteistyökumppaneidemme kanssa ja maailmanlaajuisen verkoston tukemana. Luomme elinvoimaa omaan ympäristöömme ja jätämme kädenjälkemme sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Olemme sinua varten, joka rakennat uuden ajan työelämää. Paras tapa tuntea huominen on luoda se itse.

Xamk – Tunne huominen.

Pääviestit

Xamkin pääviestinä toimii Xamkin brändilupaus Tunne huominen.

Tulevaisuuden työelämää luovassa Xamkissa innostetaan tutkimiseen, uuden oppimiseen ja edelläkävijyyteen. Xamk on näiden asioiden mahdollistaja ja asiantuntija. Siksi Xamkin lupaus sekä kehottaa, kannustaa että innostaa tuntemaan huomisen.

Pääsääntöisesti Tunne huominen allekirjoittaa kaiken Xamkin viestinnän, mutta bränditasolla otsikkona toimiessaan allekirjoituksena voidaan käyttää joko pelkkää Xamk-logoa tai englanninkielistä All for the future -käännöstä.

Miten huominen tunnetaan?

Tukiviesti Paras tapa tuntea huominen on luoda se itse avaa Tunne huominen -lupausta, Xamkin ajatusmaailmaa ja toimintatapaa. Xamkilainen ei arvaile, mitä tulevaisuus pitää sisällään – xamkilainen tietää, sillä hän luo huomisen itse.

Tukiviestiä ei käytetä otsikkona eikä allekirjoituksena, vaan osana leipätekstiä.

Hissipuhe

Yleisen tason hissipuhe esittelee koko Xamkin aina koulutuksista tutkimus- ja kehitystyöhön ja kansainvälisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Hissipuhe kiinnittää huomion kiinnostavalla avauksella ja kolmella avausta tukevalla kärjellä. Se kertoo Xamkin tarkoituksen, strategiset painopisteet ja erottavat tekijät. Alta löydät Xamkin hissipuheen jaoteltuna yleiseen, paikalliseen ja henkilökohtaiseen tasoon.

Yleinen hissipuhe

Xamkissa tiedetään, että paras tapa tuntea huominen on luoda se itse. Kerronko, miten teemme sen?

  1. Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä. Innostamme itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tuemme opiskelijayrittäjyyttä ja mahdollistamme vahvan verkostoitumisen.
  2. Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja kehitystyötä. Erityisosaamistamme ovat metsä, ympäristö ja energia, merenkulku ja logistiikka, digitaalinen talous sekä kestävä hyvinvointi.
  3. Tunnemme kotikenttämme ja teemme siitä kansainvälisemmän. Vaikutamme suoraan Kaakkois-Suomen menestykseen ja elinvoimaan. Tuomme alueelle kansainvälistä osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia.

Paikallinen hissipuhe

Hissipuhe on muotoiltavissa kaupunkikohtaiseksi, painottaen joko yhdessä tai useammassa hissipuheen kolmesta pääkohdasta jotain kaupunkikohtaista faktaa. Tässä kaupunkikohtaisia esimerkkejä tutkintokoulutuksia ja TKI-toimintaa painottaen.

Tutkintokoulutukset: Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä. Kotkan kampuksellamme opiskelee noin 3100 tekniikan, sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaajaa ja tradenomia. Kotkan kantasatamaan valmistuu uusi kampus vuonna 2024. Uuden kampuksen tilat on suunniteltu muunneltaviksi, ja niillä pääsemme hyödyntämään entistä paremmin erilaisia simulaatioympäristöjä ja laboratorioita.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehitystoimintamme on monialaista ja vaikuttavaa. Kotkan kampuksella keskitymme esimerkiksi hallittavaan, turvalliseen ja käyttäjäystävälliseen kyberturvallisuuteen. Olemme kouluttava edelläkävijä myös öljyntorjunnassa.

Tutkintokoulutukset: Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä. Kouvolan kampukselta valmistuu vuosittain muotoilijoita, artenomeja, hyvinvointialojen, liiketalouden ja tekniikan osaajia suoraan työelämän tarpeeseen. Kampuksella opiskelee noin 2300 opiskelijaa. Pysymme aina ajan hermolla, ja vuonna 2021 Kouvolan kampuksella alkoi myös robotiikan ja tekoälyn insinöörikoulutus.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehitystoimintamme on monialaista ja vaikuttavaa. Jo pelkästään Kouvolan kampuksella teemme esimerkiksi rautatielogistiikkaa, pelillisyyttä ja käyttäjälähtöistä muotoilua.

Tutkintokoulutukset: Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä, ja Mikkelin kampuksella toimimme erityisen laaja-alaisesti. Opiskelijoita on reilu 4300, tulevia insinöörejä, metsätalousinsinöörejä, restonomeja sekä hyvinvointialojen ja liiketalouden osaajia. Uutuutena Mikkelin kampuksella tarjoamme syksyllä 2021 startanneen ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehitystoimintamme on monialaista ja vaikuttavaa. Mikkelin kampuksella kehitämme mitattuun tietoon perustuvia hyvinvointipalveluja. Teemme myös yhdenvertaisuuteen tähtäävää nuorisotutkimusta sekä ympäristöturvallisuuden ja kiertotalouden kehitystä.

Tutkintokoulutukset: Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä. Savonlinnassa meillä opiskelee noin 1200 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, tekniikan ja turvallisuusalan osaajaa. Pienemmän kampuksen etuna on mahdollisuus panostaa yksilölliseen opintojen ohjaukseen ja yhteisöllisyyteen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehitystoimintamme on monialaista ja vaikuttavaa. Esimerkkinä mainitsen Savonlinnan kuitulaboratorion, jossa kehitämme metsäbiomassan ja puukuidun käsittelyn prosesseja sekä jatkojalostamista uusiksi kuitutuotteiksi.

Henkilökohtainen hissipuhe

Yleisen hissipuheen perusosat, jotka kannattaa painaa muistiin, ovat alku ja lihavoidut osat. Yleisen hissipuheen osia voidaan täydentää kertomalla lyhyesti joku konkreettinen esimerkki, joka liittyy juuri sinun osaamisalueeseesi, kampukseesi tai edustamaasi alaan, ja tukee viestiä huomisen tuntemisesta.

Esimerkki 1

Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä, ja vastuullisena ammattikorkeakouluna toimintamme on läpikotaisesti kestävää. Sitoudumme YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan ja yksi tavoitteistamme on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Pitkän linjan tavoitteiden lisäksi teemme vastuullisia valintoja päivittäin niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Esimerkki 2

Tutkimus- ja kehitystoimintamme on vaikuttavaa ja käsittää monialaisuudessaan kaikkea kyberturvallisuudesta kiertotalouteen. Esimerkiksi Savonlinnan kuitulaboratoriossa kehitämme metsäbiomassan ja puukuidun käsittelyn prosesseja sekä jatkojalostamista huomisen kuitutuotteiksi.

Esimerkki 3

Vaikutamme suoraan Kaakkois-Suomen menestykseen ja elinvoimaan sekä teemme jatkuvaa yhteistyötä muiden alueen vaikuttajien kanssa. Teemme paljon työtä esimerkiksi rautatie- ja satamalogistiikan parissa. Älykkäitä liikennejärjestelmiä kehittävät hankkeemme puolestaan vaikuttavat suoraan sekä Kymenlaakson ulkopuolisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin, että maakunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Kohderyhmäkohtaiset viestit

Kohderyhmäkohtaiset viestit muodostetaan kuten Tunne huominen -lupaus, eli kaksisanaisina käskylauseina, jotka innostavat ja aktivoivat. Näin viestejä voi varioida ja lisätä tarpeen mukaan, säilyttäen silti viestien yhtenäisyyden ja tunnistettavuuden. Kohderyhmäkohtaisilla viesteillä voidaan kohdentaa viestintää suoraan haluttuun kohderyhmään yleisen ydinviestin sijaan.

AMK-tutkinnot

Pääviesti: Erotu osaajana.
Tukiviesti: Kokeile, oivalla ja opi. Tulevaisuuden ammatit luodaan Xamkissa jo tänään. Valmistu osaajaksi ja työelämän uudistajaksi.

Pääviesti: Be the difference.
Tukiviesti: To make a difference, you have to be the difference. The professions of tomorrow are created today at South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk. Gain the skills, become an expert and define a new era of work.

YAMK-tutkinnot

Pääviesti: Tähtää korkeammalle.
Tukiviesti: Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Xamkin Master School on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi.

Pääviesti: Aim higher.
Tukiviesti: Take your career to new heights with master’s level studies. Join the Xamk Master School community. Expand your network and expertise for an even brighter tomorrow.

TKI- ja asiantuntijapalvelut

Pääviesti: Ajattele isommin.
Tukiviesti: Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kulmakivet ovat metsä, ympäristö ja energia, merenkulku ja logistiikka, digitaalinen talous sekä kestävä hyvinvointi. 250 vuosittaista käynnissä olevaa hanketta palvelevat elinvoimaa, yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Pääviesti: Think bigger.
Tukiviesti: The Forest, the Environment and Energy, Logistics and Seafaring, Digital Economy and Sustainable Wellbeing. These are the cornerstones of Xamk’s research, development and innovation activities. With 250 annually ongoing projects, we make an impact regionally, nationally and internationally.

Työnantajamielikuva ja yhteisöviestintä

Pääviesti: Jätä kädenjälkesi.
Tukiviesti: Paras tapa tuntea huominen on luoda se itse. Siksi Xamkissa rakennetaan, tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden työelämää neljän kampuksen ja maailmanlaajuisen verkoston voimin. Olemme yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen työyhteisö, jossa on hyvä olla. Välitämme toisistamme ja ympäristöstämme. Jätämme kädenjälkemme sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tahdotko sinä jättää omasi?

Pääviesti: Make your mark.
Tukiviesti: The best way to know tomorrow is to create it yourself. That is why South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk – builds, researches and develops the working life of tomorrow with the strength of four campuses in the South Savo and Kymenlaakso regions in Finland, and with the help of a global network of friends and partners. We at Xamk believe in equality, equal opportunities and fairness. We care for each other and we care for the environment. We make our mark where it’s needed the most. Do you?

Ravintola- ja kokouspalvelut

Pääviesti: Käy pöytään.
Tukiviesti: Meillä nautit mutkattomasti ja maukkaasti. Seitsemän ravintolaamme Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa tarjoavat Xamkin opiskelijoille, henkilökunnalle sekä muille asiakkaille lounas- ja kahvilapalveluita, tilaustarjoiluita ja -palveluita, lähialueen raaka-aineita ja luomutuotteita suosien. Tervetuloa!

Pääviesti: Take a seat.
Tukiviesti: Grab a chair and get ready for a tasty time in our seven cosy restaurants in Mikkeli, Kotka, Kouvola and Savonlinna. The lunch cafeterias of South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk – serve daily our students, staff and customers outside the Xamk organisation. In addition, we offer catering and meeting services. Great service is a matter of heart to us, and we favour the best organic produce of our own region. You are warmly welcome!

Yrityksille

Pääviesti: Tunnista muutos.
Tukiviesti: Tarvitseeko yrityksesi apua muuttuvassa työelämässä? Jotta tulevaisuus olisi ennakoitavampi, hallittavampi ja kannattavampi meille kaikille, Xamk tarjoaa osaamistaan myös yrityksille ja yhteisöille. Meidän kanssamme saat uutta näkökulmaa ja oikeat työkalut paremman huomisen rakentamiseen.

Pääviesti: See the difference.
Tukiviesti: Does your company need help navigating the constant changes of working life? South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk – is here for you. To make the future more foreseeable, manageable and profitable, we offer our expertise for companies and communities. Join us at Xamk and get the insight, tools and perspective you need to build a better future.

GRAAFINEN OHJEISTO

Graafinen ohjeisto ohjeistaa Xamkin brändi-identiteetin eri elementtien käyttöön. Ohjeiston avulla brändi-identiteetti esiintyy yhtenäisenä viestintävälineestä riippumatta. Ohjeistoon on koottu käyttöohjeita Xamkin tunnuksen, typografian ja värien käyttöä varten, joita ohjeistoon lisätyt käytännön esimerkit tukevat. Ohjeistosta löydät myös linkkejä valmiisiin visuaalisiin pohjiin, joita voit käyttää viestinnän tukena.

Tunnus

Tunnukset voit ladata Emmi-kuvapankista!

Xamkin tunnus muodostuu X:ästä, jonka visuaalisessa ilmentymässä neljä sakaraa kuvaavat sen neljää kampuspaikkakuntaa. X:n äänneasu taas muodostuu Kaakkois-Suomen KS-yhdistelmästä. Ammattikorkeakoulun virallinen nimi on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tunnuksessa käytetään markkinointinimeä Xamk.

Tunnuksen muodostavat merkkiosa (iso X taustalla) sekä logo (Xamk-teksti) Virallisissa yhteyksissä käytetään väritaustaa (sininen tai musta). Markkinointiviestinnässä ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnässä käytetään kehystunnusta tai väritaustallista tunnusta; keltaista kehystä mustalla pohjalla, mustaa kehystä tai mustataustaista tunnusta vaaleilla pohjilla tai valkotaustaista tunnusta tummilla pohjilla. Yhteydestä riippuen kumman tahansa tunnuksen kanssa voidaan käyttää eri alatekstiä, esim. slogania, ammattikorkeakoulun virallista nimeä tai tutkimuskeskuksen, ravintolan tai vastaavan alabrändin nimeä.

Xamk kirjoitusasun x-kirjain lausutaan KS [KSAMK].

Huomaathan, että ammattikorkeakoulun nimi kirjoitetaan muodossa ”Xamk”. Ei siis xamk tai XAMK.

EMMI

 

Kehystunnukset

Kehystunnus on suunniteltu erityisesti ulospäin suuntautuvaan viestintään. Sen pääversio on keltainen ja sitä tulee käyttää aina tummalla pohjalla. Mustavalkoisissa aineistoissa on mahdollista käyttää valkoista versiota. Kehystunnusta käytetään sekä koulutusmarkkinoinnissa että tutkimus- ja kehittämisviestinnässä verkkosivuilla, painotuotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kehystunnusta käytetään ravintola- ja kokouspalveluiden markkinoinnissa.

Kehystunnuksesta voi käyttää tilanteesta riippuen versiota, jossa alatunnisteena lukee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (tai engl. versiossa South-Eastern University of Applied Sciences) tai versiota, jossa alatunnisteena toimii slogan Tunne huominen (tai engl. versiossa All for the future.)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnässä käytetään ensisijaisesti vain tunnusta, jossa alatunnisteena lukee koulun nimi.

Alatunnisteen teksti tunnuksessa on aina samanvärinen kuin itse tunnus, keltainen kehystunnus keltaisen alatekstin kanssa, musta kehystunnus mustan alatekstin kanssa.

Musta ja sininen tunnus

Sininen tunnus mustalla alatunnistetekstillä on ammattikorkeakoulun tunnus, jota käytetään virallisemmissa yhteyksissä, kuten tutkintotodistuksissa, lomakkeistoissa ja käyntikorteissa. Näissä yhteyksissä tunnusta käytetään aina ammattikorkeakoulun virallisen nimen kanssa (suomeksi tai englanniksi). Mustavalkopainatuksessa käytetään mustaa tunnusta.

Suoja-alue

Tunnuksen ympärille on määritelty suoja-alue, jonka tehtävänä on taata tunnuksen erottuvuus muista sen ympärille sijoitetuista elementeistä. Suoja-alueen koon määrittämisessä käytetään mittayksikkönä tunnuksen M-kirjaimen leveysmittaa. M-kirjain esiintyy kaikissa tunnuksissa, joten kaikissa tunnusvaihtoehdoissa käytetään samaa suoja-aluetta.
X-tunnuksissa (Xamk Sports, Xamk Alumni, Xamk Lux) suoja-alue muodostuu tunnuksen ympärille pystysuorassa ja vaakasuorassa alueesta, joka on puolet X:n leveydestä ja korkeudesta.

Minimikoot

Tunnukselle on määritetty minimikoko, joka säilyttää logo-osan ja alatekstin lukukelpoisina. Vaakaversion minimileveys kaikissa toteutuksissa on 19mm. Jos tunnusta täytyy käyttää joissakin tapauksissa (esimerkiksi liikelahjoina jaettavat kuulakärkikynät) voidaan tunnuksesta käyttää versiota, jossa ei ole alatunnusta.

X-tunnus

Xamkin visuaalisissa aineistoissa ja palvelutunnuksissa käytetään myös neliökuviota, jonka jokainen sivu on lovitettu. Kuviolla voidaan elävöittää kuvamaailmaa, ja sitä voidaan käyttää yksinkertaisena allekirjoituksena erilaisissa visuaalisissa aineistoissa, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetyissä kuvissa tai Xamkin brändikuvissa. X-tunnus esiintyy Xamkin brändi-identiteetissä aina mahdollisuuksien mukaan keltaisena. Toisin kuin Xamkin tunnusta, X-tunnusta voi maltillisesti kääntää myös vinoon, ei kuitenkaan enempää kuin 30 astetta!

Tunnuksen sijoittelu

Xamkin tunnus sijoitetaan aina aineistojen alareunaan sopivan marginaalin päähän aineiston reunuksesta, jos se vaan on aineiston rajoitukset huomioonottaen mahdollista. Aineistosta riippuen tunnus voidaan sijoittaa joko oikeaan alareunaan tai poikkeustapauksissa (esimerkiksi aineiston koon aiheuttamat haasteet aineiston asettelulle) keskitettynä aineiston alareunaan.

Älä sijoita Xamkin tunnusta vasempaan yläreunaan tai esimerkiksi otsikoksi tekstin päälle. Yhtenäinen tunnuksen sijoittelu yhdistää Xamkin visuaaliset aineistot toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tunnuksen käyttö

Pääsääntönä on, että tunnuksen täytyy aina erottua selvästi taustastaan. Erityisesti jos tunnus sijoitetaan kuvan päälle, tähän on syytä kiinnittää huomiota. Tunnuksen ja kuvan välillä tulee olla riittävä kontrastiero, joten tunnusta ei saa käyttää kirjavien kuvien päällä. Valkoista tunnusta ei saa sijoittaa liian vaaleiden kuvien päälle, eikä mustaa versiota saa sijoittaa liian tummien kuvien päälle.

Tunnusta ei saa venyttää eikä vääristellä mitenkään vaan sen kuvasuhde tulee pysyä samana tilanteesta riippumatta. Tunnuksen värejä ei saa muokata itse, eikä sen muotoa saa muokata mistään syystä. Kuvassa on esimerkkejä kielletyistä tunnuksen käyttötavoista – huomioi aina riittävä kontrasti tunnuksen ja taustakuvan välillä, äläkä venytä tai käännä tunnusta.

Aina samanmuotoinen, korkealaatuinen tunnus allekirjoittaa Xamkin viestintää ja luo laatumielikuvaa brändille. Korkealaatuisella tunnuksella allekirjoitettu viestintä koetaan luotettavaksi ja laadukkaaksi.

Tunnushierarkia

Xamk-tunnus leimaa kaikki toiminnot

Xamkin brändihierarkia on monoliittinen – monoliittisessa brändihierarkiassa kaikki alabrändit viestivät Xamkin brändin alla, eikä niillä ole erikseen omia brändejään. Näin Xamk näyttäytyy monipuolisena toimijana ja sen eri toiminnoista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Xamkin kaikki toiminnot viestivät Xamk-brändillä. Esimerkiksi hankkeille ei luoda omia brändejä tai logoja, vaan hankkeet ovat osa Xamkin toimintaa ja niistä viestitään Xamkin visuaalisia aineistoja hyödyntäen. Poikkeuksen voivat muodostaa yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa vedetyt hankkeet.

Jos hankkeessa, tapahtumassa tai muussa yhteydessä on järjestäjinä useampia Xamkin yksiköitä, käytetään viestinnässä yhteistä Xamkin päätunnusta eikä jokaisen yksikön omaa tunnusta.

Xamkin alabrändien tunnukset on muodostettu käyttämällä Xamkin mustaa tunnusmerkkiä, jonka alle ladotaan Montserrat Bold -fontilla yksikön tai palvelun nimi.

Xamkin palveluiden tunnukset on muodostettu keltaisesta X-kuviosta ja sen alle Montserrat Bold -fontilla ladotusta palvelun nimestä (esim. Xamk Alumni, Xamk Sports tai Xamk Lux). Viestintä- ja markkinointipalvelut muodostavat palvelutunnuksia tarkkaan harkituille palveluille.

Sininen tunnus mustalla alatunnistetekstillä on ammattikorkeakoulun tunnus, jota käytetään ainoastaan virallisemmissa yhteyksissä, kuten tutkintotodistuksissa, lomakkeistoissa ja käyntikorteissa. Näissä yhteyksissä tunnusta käytetään aina ammattikorkeakoulun virallisen nimen kanssa (suomeksi tai englanniksi). Mustavalkopainatuksessa käytetään mustaa tunnusta. Koulutusmarkkinoinnissa ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnässä käytetään mustaa tai keltaista Xamk-tunnusta.

Värit

Väreille on määritelty väriarvot eri käyttötarkoituksia varten, jotta ne toistuisivat kaikissa medioissa mahdollisimman samankaltaisina. Nämä väriarvot noudattavat yleisesti käytössä olevia väriprofiileja.

Päävärien käyttö on määritelty siten, että konsernitason viestinnässä käytetään päävärinä sinistä. Muissa tapauksissa käytetään mustan ja keltaisen yhdistelmää.

Lisävärien tarkoituksena on rikastaa esimerkiksi taittojen ja infografiikan ulkoasua. Ne antavat suunnittelijalle enemmän työkaluja visuaalisesti mielenkiintoisemman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Keltainen:
RGB: 251, 186, 24
HEX: #fdb92a
CMYK:
0 30 93 0
Pantone: 123 CMusta: 
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000
CMYK:
0, 0, 0, 100
Pantone: BlackSininen: 
RGB: 0, 125, 170
HEX: #1281aa
CMYK:
85, 40, 20, 0

Siniharmaa: RGB: 56, 66, 76
HEX: #35424a
CMYK:
78, 62, 53, 42

Pinkki:
RGB: 237, 11, 111
HEX: #ed0b6f
CMYK:
0, 99, 29, 0
Pantone: 213 CVioletti: 
RGB: 112, 48, 144
HEX: #703090
CMYK:
69, 97, 2, 0Vihreä:
RGB: 77, 145, 60
HEX: #4d913c
CMYK:
74, 22, 100, 6

Typografia

Typografia on tärkeä osa visuaalista identiteettiä. Xamkin sovelluksissa käytetään seuraavia kirjainperheitä käyttötarkoituksesta riippuen.

GOOGLE FONTS

Voit ladata Montserrat-fontin Google Fontsista ilmaiseksi.

Verkkosivujen typografia

Xamkin verkkosivuilla ja verkkopohjaisissa aineistoissa (mm. sosiaalisen median kanavat) käytetään otsikkotekstinä Montserrat Bold -fonttia ja leipätekstinä Montserrat Regular -fonttia.

Office-tuotteiden typografia

Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmistoissa (esim. Microsoft Word) käytetään otsikkotasolla Arial Bold -fonttia ja leipäteksteissä Arial Regular -fonttia.

Valokuvat

Brändikuvat

Xamkin brändikuvat ovat tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä kuvia, joiden keskiössä on ihminen inspiroivan ympäristön tai maiseman äärellä. Kuvat eivät esitä Xamkissa konkreettisesti tapahtuvaa toimintaa, kuten opiskelua, tutkimusta tai yritysyhteistyötä. Sen sijaan kuvat ilmentävät Xamkin arvoja, bränditarinaa, persoonaa ja lupausta – ajatusta huomisen tuntemisesta, rohkeudesta ja tulevaisuuden työelämän rakentamisesta.

Brändikuvissa esiintyvä henkilö on selkä kameraan päin, sillä hän suuntaa katseensa kohti maisemaa, joka symboloi tulevaisuutta ja edessä siintäviä mahdollisuuksia. Kuvissa esiintyy lähtökohtaisesti yksi ihminen, mutta uusia brändikuvia suunnitellessa useampaa henkilöä voi käyttää harkinnanvaraisesti, jos se tukee kuvan tarkoitusta ja tarinankerrontaa paremmin kuin yksi ihminen. Kuvassa on hyvä olla yksityiskohtana jokin keltainen objekti, kuten esimerkiksi vaate, esine tai rakennus, joka toistaa Xamkin brändiväriä.

Yleiskuvat

Yleiskuvissa näkyy yksi tai useampia ihmisiä. He eivät poseeraa kohti kameraa eikä heitä asetella poseeraamaan kuvaan, vaan he ovat kuvissa mahdollisimman luonnollisesti. Osa ihmisistä voi olla kohti kameraa, osa selin kameraan. Valokuvat pyritään ottamaan aina aidoissa tilanteissa, jotka kuvastavat Xamkin tekemisen monipuolisuutta ja laajuutta, sekä Xamkissa opiskelevien ja työskentelevien ihmisten monimuotoisuutta.

Kuvien tulee olla tarkkoja ja laadukkaita, mutta valaistuksen ei tarvitse olla täydellinen mainoskuvan valaistus. Kuvaa suunnitellessa ja käyttökohdetta miettiessä on syytä aina kysyä, mitä kuvassa tapahtuu ja mistä kuva kertoo. Mitä selkeämpi vastaus ja asiayhteys on, sitä paremmin kuva vastaa Xamkin yleiskuvalinjaa.

EMMI

Voit ladata kuvia Emmi-kuvapankista!

Painotuotteet

Kaikissa painotuotteissa esitteistä julisteisiin ja oppaisiin sovelletaan Xamkin visuaalista ilmettä. Painotuotteisiin on saatavilla valmiita pohjia, joita voit käyttää apuna painotuotteita suunnitellessa. Ilmeen yhtenäisyyden vuoksi suosittelemme pohjien käyttöä – ne myös nopeuttavat painotuotteen työstämistä ja voit myös varmistua siitä, että aineisto on teknisesti painokelpoinen!

Hakijan oppaat

Hakijan opas, Master School -opas ja kansainvälisille hakijoille suunnattu opas ovat vuosittain päivitettäviä Xamkin koulutustarjonnan kokoavia oppaita. Tekstisisällön lisäksi taitossa nostetaan esiin mielenkiintoisia faktoja koulutuksista, työllistymisestä ja kampuspaikkakunnista. Oppaissa myös esitellään kattavasti Xamkin toimintaa.

Esitteet

Painettaville esitteille on luotu omat pohjat, joita voi hyödyntää kaikissa Xamkin esitteissä, aina koulutusesitteistä yleisesitteisiin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan esitteisiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan esitteille on luotu oma esitepohjansa, jossa on otettu huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarvittavat tekstialueet ja elementit.

Julisteet

Xamkin markkinointijulisteissa pyritään käyttämään isoja ja näyttäviä kuvia. Myös X-kuvion käyttö on suotavaa. Tekstin osuus julisteissa pyritään jättämään pieneksi, jotta näyttävät ja huomiota herättävät kuvat pääsevät oikeuksiinsa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan julisteissa käytetään omia tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten kehitettyä julistepohjaa, jonka tekstialueissa on huomioitu hanke-esittelyiden tarvittava tila sekä erillinen tila yhteistyökumppaneiden tunnuksille.

Sosiaalinen media

Xamkin sosiaalisen median kanavat

Xamkilla on tällä hetkellä noin 40 000 seuraajaa eri sosiaalisen median kanavissa.
Sosiaalisen median kautta tavoitamme useita eri kohderyhmiä: potentiaalisia ja nykyisiä opiskelijoita, työntekijöitä, asiakkaita, alumneja, yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä, muita korkeakouluja ja tiedeyhteisöjä sekä median edustajia. Viestintä- ja markkinointipalvelut (VMP) hallinnoi Xamkin sometilejä, koordinoi sisällöntuotantoa, vastaa sisältökonsepteista ja niiden kehittämisestä sekä tuottamisesta. Osan viestintäsisällöstä tuottaa opiskelijat ja Xamkin asiantuntijat.

Visuaalinen ilme

Xamkin sosiaalisen median sisältö tukee Xamkin brändiä ja rakentaa  mainetta. Xamkin visuaalinen ilme, värimaailma ja graafiset elementit näkyvät myös eri somekanavissa ja noudattavat Xamkin graafista ohjeistoa.

Hashtagit

FI #xamk #tunnehuominen
EN #xamk #allforthefuture #learningunlimited

Vastuullisuusteemoissa: #xamkvastuu
Emma Gaala: #xamkgoesemma

Sisältöresepti – mitä tuomme esille Xamkin some-kanavissa?

Xamkin sosiaalisen median sisällöt ovat hyödyllisiä, informatiivisia, innostavia ja visuaalisia.

Asioista kerromme esimerkein, kuvin ja tarinoiden kautta. Haluamme viestiä, että teemme töitä huomisen hyväksi ja rakennamme tulevaisuuden työelämää yhdessä tämän päivän osaajien kanssa. Haluamme jättää muistijäljen! Erotumme joukosta ja teemme brändin eläväksi hyvillä sisällöillä.

Sosiaalisessa mediassa haluamme välittää tunnelmaa, kerromme ihmiseltä ihmiselle monimutkaisista asioistakin yksinkertaisesti ja näytämme taustoja tapahtumien takaa. Yhteisössämme opiskelee 9500 tutkinto-opiskelijaa ja 20 000 avoimen amk opiskelijaa sekä työskentelee lähes 900 työntekijää. Tarinoita riittää kerrottavaksi!

Ja tarinathan kiinnostavat ja aidot kokemukset. Tarinan voi kertoa millä vain alustalla ja valinnanvaraa riittää myös Xamkin kanavissa. Tervetulleita ovat monenlaiset kiinnostavat sisällöt niin koulutuksesta kuin tuktimus- ja kehittämistyöstä. Xamkin asiantuntijat pääsevät ääneen kanavillamme. Äänensävymme on jokaisessa kanavassa rento. Olemme helposti lähestyttävä! Mutta myös haastamme ajattelemaan.

Suosimme konsepteja ja sisältöjä, jotka ohjaavat strategisia tavoitteitamme, innostavat ja huomioivat kanavakohtaiset ominaispiirteet. Tuomme uudella tavalla esille sisältöjä niin koulutuksista kuin TKI-toiminnasta.

Kanavat

Instagram – @xamkfi
Facebook (FI) – @xamkfi
Facebook (EN) @xamk
TikTok – @xamkfi
Youtube
Podcast @xamkpodcast
LinkedIn
Viestipalvelu X

 

Hyödynnä Xamkin kanavia – lupa somettaa

Parhaan hyödyn sosiaalisen median kanavista näkyvyyden kannalta saat kun käytät Xamkin virallisia tilejä viestintään. Xamkin henkilökunta ja opiskelijat voivat tuottaa sisältöä Xamkin kanaviin. Ole yhteydessä yhteisömanagereihin – sisällöt kannattaa suunnitella yhdessä ennakkoon hyvissä ajoin.

Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa

Omasta työstä kertominen kannattaa. Omaa innokkuutta ei kannata peitellä, päinvastoin. Sisällön arvo määräytyy sisällön lisäksi sen leviämisen mukaan. Hyvä sisältö ei ole päätepiste, vaan välietappi tai lähtöpiste. ​Samoin kuin hyvä tapahtuma ei ole mitään ilman yleisöä. Omaa LinkedIn-profiilia kannattaa hyödyntää asiantuntija-viestintään. Xamkissa opiskelevat ja työskentelevät voivat halutessaan lisätä someprofiiliinsa Xamkin virallisen kansikuvan! Kuvat LinkedIniin ja viestipalvelu X:ään löydät Emmi-kuvapankista!

Esimerkkejä somepostauksista

#xamktutkii – mitä Xamkissa tehdään tutkimuksen saralla? Story-konsepti uudella kulmalla.
#xamkvastuu – kestävä kehitys Xamkissa, vastuullisuustoimenpiteitä ja Green Office-toiminnan esittelyä.

#työelämätarinat – työelämäyhteistyö Xamkissa on monipuolista.

Pidä ilme yhtenäisenä

Vältä käyttämästä sosiaalisen median kuvissa venytettyjä kuvia, Xamkin logoa väärissä mittasuhteissa tai vääristettyinä, kuvia joihin sinulla ei ole tekijänoikeuksia ja esimerkiksi liian isoja tekstiseiniä – kuvien sijasta isommat tekstikappaleet kannattaa aina sijoittaa kuvapäivityksen yhteyteen, ei kuvaan itsessään. Xamkin sosiaalisen median päivityksissä käytetään aina Xamkin brändi-identiteetin virallisia värejä ja tunnuksia. Näin sosiaalisen median kanavien ilme pysyy yhtenäisenä ja vahvistaa ulkoasullaan Xamkin laatumielikuvaa.

Verkkosivut

Xamkin verkkosivun viestit, värimaailma, bannerit, typografia ja graafiset elementit välittävät brändiä ja sen visuaalista ilmettä.

Videot

Xamkissa tuotetut videot ovat informatiivisia ja noudattavat ilmeeltään Xamkin brändi-identiteettiä. Xamkissa luodaan vuosittain uusia videoita koulutusmarkkinoinnin käyttöön omalla koulutusvideokonseptilla.

Koulutusvideoiden runkona toimivat kysymykset: mitä, miksi, kenelle ja miten? Jokaisen osion kesto on noin 10-15 sekuntia, jolloin kokonaiskesto on noin 1 minuutti. Sisältö voi olla liikkuvaa kuvaa tai still-kuvaa, joka on spiikattu ja tekstitetty. Se voi olla myös ns. spontaaneja kommentteja koulutuksesta. Videon formaatti on neliö (1:1).

Koulutusvideoista voidaan muodostaa myös erillisiä 10-15 sekunnin mittaisia teaser-videoita, joita voidaan käyttää mm. sosiaalisen median markkinoinnissa.

Lisäksi Xamkissa tuotetaan myös niinsanottuja testimonial-videoita, jotka kertovat yrityslähtöisesti potentiaalisia opiskelijoita ja yrityksiä kiinnostavasta näkökulmasta Xamkin ja työelämän yhteistyöstä. Videot painottavat niin yrityksen kuin opiskelijan hyötyjä enemmän kuin opiskelun mahdollisuuksia.

Testimonials-videot ovat oma sarjansa, jotka noudattavat kerronnaltaan samaa kaavaa, jotta videokonsepti on myöhemmin laajennettavissa käytännössä rajattomasti uusiin testimonials-videoihin. Videoiden keskiössä on yrityksen edustaja, joka haastatellen ja ohjaten kertoo omin sanoin vapaasti yrityksestä, alan tulevaisuuden haasteista sekä yhteistyöstä Xamkin kanssa.

Lisäksi Xamkin videotarjontaan kuuluvat myös livestriimit, joita lähetetään Youtubessa esimerkiksi etänä pidettävistä tapahtumista.

Kuvakkeet

Xamkin käyttöön on kerätty kuvakepaketti, jota voi käyttää elävöittämään mm. infografiikkaa, verkkosivuja tai esitteitä.

EMMI

Voit ladata kuvakepaketin käyttöösi Emmi-kuvapankista!

Infografiikka

Infografiikkaa käytetään muun muassa esitteissä, Powerpointeissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla kiteyttämään ja havainnollistamaan tietoa. Infografiikan käyttö on suositeltavaa silloin, kun se auttaa kiteyttämään tai selventämään sisältöä, tekee siitä helpommin ymmärrettävää tai nopeammin havaittavaa. Selkeät ja hyvin jäsennellyt infografiikat sopivat hyvin Xamkin informatiiviseen, ytimekkääseen ja selkeään viestintätyyliin. Koulutusmarkkinoinnin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteydessä infografiikka on aina mustakeltaista. Brändi-identiteetin lisävärejä voidaan käyttää infografiikassa lisäväreinä.

Ajankohtaisia esimerkkejä Xamkin infografiikoista löydät Xamkin avainluvut -verkkosivuilta!

Esimerkki Xamkin brändi-identiteetin mukaisesta infografiikasta.

Liike- ja mainoslahjat

​​

Liike- ja mainoslahjat ovat osa Xamkin markkinointiviestintää ja brändin rakentamista ja niillä lisätään Xamkin näkyvyyttä ja vahvistetaan identiteettiä. Designiltaan tavarat ovat pelkistettyjä ja mustakeltaisia.

Lehti-ilmoitukset

Lehti-ilmoituksissa noudatetaan Xamkin visuaalista ilmettä. Lehti-ilmoituksia varten on luotu omat pohjansa, jotka helpottavat lehti-ilmoituksen suunnittelua. Rekryilmoituksissa käytetään Xamkin ”Jätä kädenjälkesi” -lehti-ilmoituspohjaa, tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnässä käytetään siihen tarkoitettua omaa pohjaansa.

 

Powerpoint-pohjat

Xamkin yleisesittelyt ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Voit ladata ne Emmistä:

EMMI

Muokattavat Powerpoint-pohjat voit ladata Emmi-kuvapankista!

Lomakkeisto

Xamkin brändi-identiteetti näkyy kaikessa Xamkin toiminnassa tavalla tai toisella. Sitä varten Xamkilla on viralliset asiakirjapohjat, käyntikorttipohjat, tutkintotodistuspohjat ja kirjekuoret, jotka kaikki tukevat Xamkin brändiä ja sen näkyvyyttä päivittäisessä toiminnassamme.

Käyntikortit

Xamkin käyntikorteista on kolme eri versiota: suomenkielinen, englanninkielinen ja suomi-englanti -versio. Jokainen valitsee itse tarpeisiinsa sopivan käyntikortin. Mikä mahdollista, kortista käytetään muotoon leikattua muotoa, joka tekee siitä erottuvan ja Xamkin visuaalista linjaa tukevan.

Voit tilata käyntikortit suoraan omilla tiedoillasi Xamkin MyGrano-tilausjärjestelmästä!’

Asiakirjapohjat

Yhtenäinen ilme on tärkeää kaikessa viestinnässä, siksi ulospäin lähtevät kirjeet, asiakirjat ja saatteet kirjoitetaan virallisille esipainetuille lomakkeille. Tunnus esiintyy vasemmassa yläkulmassa.

Sähköinen asiakirja on esitäytetty ja se tulostetaan tyhjälle paperille. Logot ja osoitetiedot löytyvät valmiista pohjasta. Asiakirjapohjan fonttina käytetään Arialia (kirjasinkoko 10pt, riviväli 17pt tai 1,5 riviä.)

Saate on painettu A6-kokoiselle Post-it -lapulle, jota on helppo käyttää eri asiayhteyksissä. Tekstit on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi.

Kirjekuoret

Kirjekuoria on neljä eri kokoista: C5 ja C4 ikkunallisina ja ikkunattomina, E4 ikkunallisena ja kutsukorttikokoinen C65 ikkunattomana. Osoitetiedot on kirjoitettu kirjekuoren läppään. Pohjavärinä käytetään koulun omaa väriä. Tunnus sijoittuu aina vasempaan yläkulmaan.

Tutkintotodistukset

Tutkintotodistuksen formaatti on taitettu A3.

Tutkintotodistusfolderin koko on 220x310mm. Kannen tunnukset ovat arvokkuuden lisäämiseksi kullattuja. Tutkintotodistusfolder on painettu mattalaminoituna. Kannessa on lovet, joihin tulee erillinen nimikortti, johon vastaanottajan nimi on painettu.

Opasteet ja muu näkyvyys

Kampukset

Kampuksillamme Xamkin logo näkyy hillitysti ja tyylikkäästi. Visuaalista identiteettiä rakennetaan kampuksilla erillisillä Xamk-kylteillä, lipuilla, banderolleilla, mutta tunnusta ei tuoda esimerkiksi rakennusten maalipintoihin tai kiinteisiin kalusteisiin.

Kampusopasteet koostuvat sisä- ja ulko-opasteista, joissa myös toistuvat Xamkin värimaailman mukaiset värit. Kokonaisuuteen sisältyvät lähestymisopasteet, rakennusten tunnus- sekä ulkoseinäkyltit, opastekartat ja muut ulko-opasteet, ovitarrat, kerrosopasteet, käytävä- ja
huone-opasteet sekä erilaiset tilaopasteet.

Opasteista on laadittu oma ohjeistonsa. Voit ladata ohjeiston tästä linkistä.

 

 

 

Autot

Xamkin käytössä olevissa autoissa brändi näkyy autojen teippauksissa. Teippauksissa käytetään yksinkertaista X-kuviota ja autosta riippuen siihen sopivaa tekstiä, kuten esimerkkikuvan sähköautossa.

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Sähköinen allekirjoitus on myös osa organisaatiomme näkyvyyttä. Visuaalista identiteettiä vahvistetaan yhtenäisellä sähköisellä allekirjoituksella, jossa käytämme Xamkin mustavalkoista tunnusta. Fonttina käytämme allekirjoituksessa aina Calibria ja fontin koko on 11. Sähköiseen allekirjoitukseen voit sisällyttää halutessasi omia tai Xamkin sosiaalisen median kanavia. Tarkemmat ohjeet sähköpostin allekirjoituksen luomiseen löydät Lux-intrasta.

Sähköinen allekirjoitus

Graafisen suunnittelun työtilauslomake

Tarvitsetko Xamkin brändiin liittyvää graafista suunnittelua? Tilaa työ tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja

Lisätietoja brändistä ja brändi-identiteetistä antavat (etunimi.sukunimi@xamk.fi):

Tiivi Pukkila-Nupponen
viestintä- ja markkinointipäällikkö

Jukka Turunen
graafinen suunnittelija