Tavoitteena on lisätä joustavia opintopolkuja ja edistää innovaatioiden syntyä.

Aalto-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyötä tehdään koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. 

Koulutuksen osalta tärkeimpiä tavoitteita on joustavoittaa opiskelijoiden siirtymistä Aalto-yliopiston ja Xamkin välillä ja tarjota rajat ylittäviä oppimisen mahdollisuuksia. Yhteistyötä lisätään myös verkko-opiskelun ja koulutusvientiin liittyvien mahdollisuuksien kehittämisessä sekä opetushenkilökunnan osaamisen jakamisessa.

 

Mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan

Kun suorittaa Xamkissa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syventää erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Koulutukset

 

Polku tohtoriopintoihin

Jatkotutkintoihin johtaviin opintoihin tohtoriohjelmissa yleisen hakukelpoisuuden antaa myös soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Jatko-opintoja edeltävän tutkinnon tulee antaa opiskelijalle riittävät valmiudet opintojen suorittamiseksi tohtoriohjelmassa. Yliopisto voi vaatia, että valituksi tullut henkilö suorittaa tarvittavat täydentävät opinnot täyttääkseen tämän vaatimuksen. Opiskelijan tulee myös täyttää jatko-opintoja varten edellytetyn kielitaidon vaatimukset.

Tohtorinkoulutukseen hakevien arviointiperusteisiin kuuluu hakijan opintomenestys ja jatko-opintoihin soveltuvuus, tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus sekä hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot tavoiteajassa. Arvioinnissa huomioidaan aiemman tutkinnon soveltuvuus tohtorin tutkinnon pohjaksi sekä tutkimussuunnitelman sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Ohjauksen saatavuus väitöstutkimukselle on erittäin tärkeä kriteeri jatko-opiskelijoita valittaessa.

Tarkemmat ohjeet Aalto-yliopiston tohtoriohjelmiin hakemisesta löydät tästä.

 

AMK-insinööristä diplomi-insinööriksi

"Jatko-opinnot Aalto-yliopistossa alkoivat kiinnostamaan minua pääasiassa siksi, että halusin täydentää teoriaosaamistani etenkin mallintamisen ja automatisoinnin osalta, sekä kehittyä projektien ohjauksessa ja suunnittelussa.

Lue lisää Konstan polusta Xamkista Aalto-yliopistoon

The study path from Xamk to Aalto University was really worthwhile

"I would strongly recommend that the students of Xamk tackle the two added years of master’s studies in a scientific university. This couple of years will really help them to understand in which area they would like to develop themselves.

Read more about Artems studies at Xamk and Aalto University

Työelämän uudistamista tutkimuksen ja innovaatioiden avulla.

Aalto ja Xamk ovat kumpikin sitoutuneet vahvistamaan kansallista kilpailukykyä ja rakentamaan kestävää yhteiskuntaa edesauttamalla uusien innovaatioiden syntyä ja vahvistamalla yrittäjyyttä. Tätä halutaan entisestään parantaa yhteistyöllä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.

Lisäksi tavoitteena on edistää molempien osapuolten tutkimusinfrastruktuurien ja tilojen tehokasta ja joustavaa käyttöä.

Aalto-yliopisto haluaa tehdä yhteistyötä kotimaisten korkeakoulujen ja yritysten kanssa – yhdessä olemme vahvempia kansainvälisessä kilpailussa. Olen vakuuttunut, että Aallon innovaatioekosysteemin ja Kaakkois-Suomen toimijoiden tiivistyvä yhteistyö tekniikan, taiteen ja talouden aloilla luo uutta osaamista, uudistumiskykyä, elinvoimaa ja työpaikkoja.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä 

 

Xamk mukana Aallon 5G-kesäkoulun järjestämisessä

5G-teknologia tarjoaa mahdollisuuksia talouskriisistä nousemiseen. Aalto-yliopisto yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa tarjoaa mahdollisuuden yrityksille kehittää 5G-osaamista.

Kesäkuussa järjestettävässä 5G-kesäkoulussa yritykset voivat teettää 5G-strategian tai antaa jonkun muun 5G-haasteen opiskelijaryhmän ratkaistavaksi. Kesäkoulun järjestävät Aallon kanssa Xamk, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, 12 000 opiskelijaa ja 400 professoria.

Lue lisää