Tavoitteena on lisätä joustavia opintopolkuja ja edistää innovaatioiden syntyä.

Aalto-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyötä tehdään koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. 

Koulutuksen osalta tärkeimpiä tavoitteita on joustavoittaa opiskelijoiden siirtymistä Aalto-yliopiston ja Xamkin välillä ja tarjota rajat ylittäviä oppimisen mahdollisuuksia. Yhteistyötä lisätään myös verkko-opiskelun ja koulutusvientiin liittyvien mahdollisuuksien kehittämisessä sekä opetushenkilökunnan osaamisen jakamisessa.

Mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan

Kun suorittaa Xamkissa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syventää erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Koulutukset

 

 

 

Tämä siirto on Xamkin strateginen tavoite ja asemoi meitä Suomen korkeakoulukentän rakennemuutoksessa.  Olen tyytyväinen, että juuri Aalto, vahvasti elinkeinoelämään suuntautunut huippuyliopisto, on strateginen kumppanimme.

Xamkin hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko

Työelämän uudistamista tutkimuksen ja innnovaatioiden avulla.

Aalto ja Xamk ovat kumpikin sitoutuneet vahvistamaan kansallista kilpailukykyä ja rakentamaan kestävää yhteiskuntaa edesauttamalla uusien innovaatioiden syntyä ja vahvistamalla yrittäjyyttä. Tätä halutaan entisestään parantaa yhteistyöllä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.

Lisäksi tavoitteena on edistää molempien osapuolten tutkimusinfrastruktuurien ja tilojen tehokasta ja joustavaa käyttöä.

Aalto-yliopisto haluaa tehdä yhteistyötä kotimaisten korkeakoulujen ja yritysten kanssa – yhdessä olemme vahvempia kansainvälisessä kilpailussa. Olen vakuuttunut, että Aallon innovaatioekosysteemin ja Kaakkois-Suomen toimijoiden tiivistyvä yhteistyö tekniikan, taiteen ja talouden aloilla luo uutta osaamista, uudistumiskykyä, elinvoimaa ja työpaikkoja.

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä 

 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, 12 000 opiskelijaa ja 400 professoria.

Lue lisää
Jaa sivu