Tavoitteena on alentaa rakentamisen tuotteita valmistavien yritysten toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälkeä, edistäen kilpailukykyä.

 

KOHDERYHMÄ
Hankkeen kohderyhmänä ovat rakentamisen tuotteita valmistavat yritykset. Tavoitteena on alentaa näiden yritysten toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälkeä, sekä alhaisen hiilijalanjäljen käyttöä kilpailukyvyn edistämisessä.

 

HANKKEEN TAUSTAA
Uusi rakentamisen laki astuu voimaan 1.1.2025, jolloin uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi. Sillä on vaikutuksensa myös tuotetoimittajiin ja tuotteiden käyttäjiin, koska uusi laki edellyttää koneluettavan materiaali- ja ilmastoselvityksen. Ilmastoselvitys sisältää tiedon rakennuksen hiilijalanjäljestä, joka sisältää koko rakennuksen elinkaaren aiheuttamien kasvihuonepäästöjen määrän. Päästöt saadaan määritettyä rakennustuotteiden ympäristöselosteista, jotka ovat laadittu standardin 15804 mukaisesti. Ympäristöseloste verifioidaan kolmannen osapuolen toimesta ja verifiointi on voimassa aina 5 vuotta. Mikäli tuotteelle ei ole laadittu ympäristöselostetta, niin rakennuksen hiilijalanjälkilaskennassa käytetään oletusarvoja, joihin lisätään 20 % lisävarmuuskerroin.

 

HANKKEEN TAVOITTEET
• Tuottaa yrityksille valmius tuotekohtaisiin ympäristöselosteisiin, joissa konsultteina käytetään Granlund Oy:tä ja A-Insinöörit Oy:tä.
• Kehittää lähtötietojen laadintaprosessia toimivampaan suuntaan.
• Parantaa yrityksen kilpailukykyä voimassa olevalla ympäristö (EPD)- selosteella.
• Lisätä yritysten kykyä hallita ja ylläpitää ympäristöselostetta.
• Auttaa yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan.
• Tuoda tuotteet suunnittelijoille BIM-objekteina, joissa hiilidioksidipäästöt ovat sisällytetty tuotteisiin > helpottaa ja automatisoi rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa.

 

HANKKEEN TOIMENPITEET
TP 1. Osallistuvien yritysten kehityssuunnitelmat
TP 2. Työpajat – Hiilijalanjäljen kehittämisprosessit
TP 3. Ympäristöselosteen luontiprosessi
TP 4. Toiminnan hiilijalanjäljen hallintajärjestelmä yrityksissä
TP 5. Tuotetiedon ja ympäristöselosteen tuottaminen tietoalustoille
TP 6. Viestintä, hankinnat ja raportointi

 

BIMEYES – Ympäristöselosteet tietomalleihin Etelä-Savon rakennustuotteista -hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Xamkin budjetti hankkeessa on 448 018 €, josta EU-tuen määrä on 336 014 €.

Lisätietoja

Timo Pennanen
projektipäällikkö
p. 050 330 1849
timo.pennanen(at)xamk.fi

Olli Käyhkö
tutkimusinsinööri
p. 050 593 0999
olli.kayhko(at)xamk.fi

Inka Muukkonen
tutkimusinsinööri
p. 050 524 5763
inka.muukkonen(at)xamk.fi

Pasi Eskelinen
tutkimusinsinööri
p. 050 435 2482
pasi.eskelinen(at)xamk.fi

Faktat

BIMEYES - Ympäristöselosteet tietomalleihin Etelä-Savon rakennustuotteista

01.06.2023 – 31.05.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 448 018 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 448 018 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama