Luomme osaavaa työvoimaa

Xamk vahvistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta yhdessä alueen työelämän kanssa. Vastaamme osaamistarpeisiin ja tuotamme uusia innovaatioita. Profiloidumme erityisesti metsäbiotalouteen, hyvinvointiin sekä digitaalisen tietoon ja osaamiseen. 

Edistämme alue-elinvoimaa ja kestävää kehitystä.

Osaavaa työvoimaa Kaakkois-Suomen tarpeisiin 

Xamk kouluttaa osaavaa työvoimaa tulevaisuuden tarpeisiin, edistää yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä sekä kehittää elinkeinoelämää. Tekemällämme työllä on vaikutuksia alueen väestökehitykseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, elinkeinorakenteeseen, koulutustason nostamiseen ja uusien yritysten syntyyn. 

Ammattikorkeakoulu on tärkeä kampuskaupungeilleen Savonlinnalle, Mikkelille, Kouvolalle ja Kotkalle, vastaamme myös laajemmin Etelä-Savon, Kymenlaakson ja koko valtakunnan osaamistarpeisiin. Työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa tukemalla olemme mukana kansallisessa tavoitteessa houkuttelemassa osaavaa ja koulutettua työvoimaa Suomeen.  

Verotuloilla, investoinneilla ja ostoilla suorat vaikutukset 

Suoria elinvoimavaikutuksia alueella ovat Xamkin työllistävä vaikutus eli henkilöstön määrä, tuotetut verotulot, alueelle kohdistuvat investoinnit ja palveluiden osto. 

Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa. 

Opetus ja oppiminen Xamkissa vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tästä huolehdimme tekemällä jatkuvaa kehitysyhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa.  

Xamkista valmistuneet työllistyvät alueelle 

Xamkin olemassaolo on nostanut Etelä-Savon ja Kymenlaakson koulutustasoa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nousi alueella 4,5 % aikavälillä 2010-2022.  Tällä hetkellä korkeakoulututkinnon suorittaneita alueella on 27,2 %, kun valtakunnallinen keskiarvo maakunnissa on 33,3 %.  

Xamkista valmistuneiden osuus on merkittävä, kun tarkastellaan kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä maakuntiimme: Xamkista valmistuneiden osuus Etelä-Savoon työllistyneistä on 65 % ja Kymenlaaksoon työllistyneistä 70 %. 

Hakijoita eri puolilta Suomea 

Xamkissa opiskelee yhteensä reilut 12 000 opiskelijaa 86 koulutusohjelmassa, joista 36 johtaa ylempään AMK-tutkintoon. Suoritettuja AMK- ja YAMK-tutkintoja kertyy vuodessa lähes 2 000.  

Xamkin tutkintokoulutuksiin on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan lähes 11 000. Hakijoista noin 23 % on toiminta-alueeltamme ja 77 % sen ulkopuolelta. Eniten hakijoita on Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta. Tutkintokoulutukset tuovat kampuskaupunkeihin vuosittain yhteensä noin 2 900 uutta opiskelijaa, joista osa jää alueelle valmistumisen jälkeen. 

Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa englanninkielisten tutkintokoulutusten määrä. Vuonna 2023 kansainvälisiä opiskelijoita oli 609 ja he saapuivat noin 70 eri maasta.  

Jatkuva oppiminen 

Alueen kilpailukykyä ja osaamistasoa kasvattavat myös Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun Pulsen opinnot, jotka ovat avoimia kaikille. Avoimien opintojen laaja tarjonta mahdollistaa nopean reagoinnin työelämän muuttuviin tarpeisiin ja lisää sekä yksilöiden että yritysten potentiaalia. 

Vuonna 2023 Xamk Pulse oli jälleen Suomen suurin avoin korkeakoulu: suoritetuissa opintopistemäärissä Pulse on suurempi kuin Suomen avoimet yliopistot ja muut ammattikorkeakoulut. 

Pulsessa opiskeli vuonna 2023 yli 34 000 opiskelijaa ja suoritettujen opintopisteiden määrä oli lähes 130 500. Xamk Pulsessa on tarjolla 700 opintojaksoa.

Tutkimus ja kehitys

Xamkin asiantuntijaosaaminen suuntautuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta suoraan alueen elinkeinoelämän soveltavaan kehittämiseen, vastuullisuuden sekä vihreän siirtymän tukemiseen.

Vuonna 2023 käynnissä oli 223 TKI-hanketta, joista 31 oli kansainvälisiä hankkeita. Sidosryhmäkumppaneita oli 1129.

Xamkin TKI-toiminnan kautta aluekehitykseen suuntautui ulkoista rahoitusta 19,3 miljoonaa euroa, joka on suurudeltaan kansallista kärkeä. TKI-toiminnan menot olivat 32,1 miljoonaa euroa.

Vaikuttavuuteen Xamk pyrkii myös uutta tietoa jakavilla julkaisuillaan. Vuonna 2023 julkaisujen määrä oli 901.

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko kehittää innovaatioita, vahvistaa henkilöstösi osaamista tai tehdä yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? Me voimme auttaa! Täytä verkkolomakkeemme ja ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä!