Suunnannäyttäjänä kansainvälisyydessä

Kansainvälinen toimintamme tuo Kaakkois-Suomeen osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla vahvistamme alueemme elinvoimaisuutta.

Kansainvälisyys elinvoimaksi

Kansainvälistä osaamista Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon 

Kansainväliset opiskelijat ovat merkittävä mahdollisuus lisätä Kaakkois-Suomen elinvoimaa, kunhan saamme heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja asettumaan tänne asumaan. Heille tarjotaan tukea opiskelupaikan varmistumisesta alumnitoimintaan saakka. Tuemme heidän työllistymistään esimerkiksi tarjoamalla riittävästi suomen kielen opintoja sekä mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön ja verkostoitumiseen alueen toimijoiden kanssa. Samalla he voivat oppia suomea ja saada tietoa suomalaisesta työelämästä ja kulttuurista. Esimerkiksi Talent Boost -ohjelma on tärkeässä roolissa tässä työssä.

Xamkin tavoitteena on kaksinkertaistaa englanninkielisten tutkintokoulutusten määrä ja lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrä 1500:aan. Vuonna 2023 meillä opiskeli noin 600 kansainvälistä opiskelijaa yhdeksässä englanninkielisessä koulutuksessa.

Kotikansainvälistyminen ja omat vaihtokokemukset antavat suomalaisille opiskelijoillemme eväitä tulevalle uralle esimerkiksi yrittäjinä, esihenkilöinä tai rekrytointitehtävissä.

Koulutusvienti merkittäväksi osaksi liiketoimintaamme 

Vahvistamme pitkäjänteisesti toimintaamme kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla tehdäksemme koulutusviennistä merkittävän osan liiketoimintamme. Tavoitteena on lisätä taloudellista menestystämme ja samalla edistää alueemme elinvoimaa houkuttelemalla kansainvälisiä osaajia alueellemme ja koko Suomeen.

Koulutusvientitarjonta on monipuolista, mikrokursseista tutkintokoulutukseen. Edufication-verkkopalvelu tarjoaa oppijoille maksullisia mikrokursseja eri aihepiireistä suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisiä opintoja on tarjolla myös Xamk Pulsessa.

Maahanmuuttaneille oma polku Suomessa

Tarjoamme ulkomailta Suomeen muuttaneille monia mahdollisuuksia kouluttautua ja helpottaa näin pääsyä suomalaiseen työelämään.

Jos tavoitteena on uusi tutkinto, voi esimerkiksi aloittaa Löydä oma alasi -opintojaksolla, hakea korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen tai ilmoittutua polkuopintoihin. Tietysi voi hakea myös suoraan tutkintokoulutuksiimme.

Xamk Pulsen avoimessa AMK:ssa voi opiskella yksittäisillä opintojaksoilla vaikkapa suomen kieltä, kulttuuria tai yrittäjyyttä. Tarjolla on myös teemoiteltuja, omaan tarpeeseen räätälöitäviä opintokokonaisuuksia.

Muita mahdollisuuksia täydentää osaamistaan ovat esimerkiksi korkeakouludiplomiin tähtäävät täydennyskoulutukset ja mikrokurssit.

Olemme osa eurooppalaista korkeakoulujärjestelmää

Kehitämme eurooppalaista korkeakoulutusta Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa. Syntymässä on yhteinen kansainvälinen kampus, joka tarjoaa laajan opetuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistyön kumppaneidemme kanssa. Olemme jo esimerkiksi käynnistäneet yhteistyön tohtoriopinnoista, sekä mahdollistaneet opiskelijoille ja henkilöstölle runsaasti lyhyitä vaihtoja.

Opiskelijat voivat jatkossa suorittaa osan opinnoistaan missä tahansa INGENIUM-korkeakoulussa ja opintojaksotarjontaa laajenee. Sekä opiskelijat että henkilöstö saavat uusia mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon.

Myös alueemme hyötyvät uusista liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksista sekä lisääntyvästä kansainvälisyysosaamisesta. Alueellisessa ohjausryhmässä on mukana edustajat Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta.

Kansainvälistyvä tutkimus- ja kehitystyö  

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa kaudelle 2025–2028 sovimme muun muassa tutkimus- ja kehitystyön kansainvälistämisestä. Mittarina on kansainvälinen tutkimusrahoitus, jonka osuutta aiomme kasvattaa neljänneksellä nykytasoon verrattuna.

Tällä hetkellä kansainvälisten hankkeiden osuus on 14 % ja kansainvälisen hankerahoituksen osuus 36 %.

Tavoitteena on myös lisätä merkittävästi kansainvälistä tutkijan vaihtoa ja kytkeä kehittämistoiminta osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja osaamiskeskittymiä.

Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa olemme jo käynnistäneet tohtoriopintoihin liittyvän yhteistyön irlantilaisen Munsterin teknisen korkeakoulun kanssa ja myös yhteisiä tutkimushankkeita eri partnereiden kanssa on käynnistymässä.

Yhä useampi asiantuntijamme on kansainvälinen

Myös henkilöstömme kansainvälistyy vauhdilla: meillä on asiantuntijoita 16 eri maasta ja he toimivat organisaatiossamme hyvin erilaisissa tehtävissä. Tavoitteenamme on lisätä kansainvälistä henkilöstöämme edelleen. Tätä tavoitetta tuemme muun muassa edistämällä koulutustoiminnan tehtävänimikkeiden yhtenäistämistä samanlaisiksi eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa.

Kansainvälinen henkilöstövaihto ja tutkimusyhteistyö tarjoavat koko henkilöstölle mahdollisuuksia lisätä kansainvälisyysosaamistaan.

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko kehittää innovaatioita, vahvistaa henkilöstösi osaamista tai tehdä yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? Me voimme auttaa! Täytä verkkolomakkeemme ja ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä!