Opiskelijoita istumassa pöydän ääressä.

Laatu ja arviointi

Xamkissa arvostetaan laatua

Laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan.

Laadukas menestyy! All for the Quality!

Parannamme jatkuvasti koulutuksen, TKI- ja palvelutoiminnan sekä tukipalvelujen laatua, erityisesti opiskelijoilta ja asiakkailta kerättyyn palautteeseen perustuen.

Palautteen lisäksi kehitämme toimintamme laatua itsearviointien avulla. Osallistumme myös erilaisiin valtakunnallisiin ammattikorkeakoulutoiminnan arviointeihin.

Laatujärjestelmämme on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoima. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2027 asti ja olemme auditoitujen korkeakoulujen rekisterissä.

Auditointi varmistaa, että laadunhallintamme täyttää kansalliset kriteerit ja eurooppalaiset suositukset. Saimme auditoinnissa erinomaisen arvion laatujärjestelmän hyödyntämisestä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Lue lisää Ulkoinen arviointi –sivuilta.

Strategisena tavoitteenamme on erottua muista erityisesti koulutuksemme laadulla ja ajanmukaisuudella sekä TKI-toiminnallamme ja kansainvälisyydellämme.

Laatujärjestelmämme noudattaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia eli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Laadunhallinnan kuvaus antaa kokonaiskuvan Xamkin laadunhallinnasta ja toimii Xamkin laatukäsikirjana.

Esitys Xamkin laadunhallinnasta (pdf)

Mistä asiasta haluat tietää lisää?

Laatupolitiikasta ja laatukulttuurista
Laadunhallinnan kuvauksesta
Arvioinnista ja palautteista
Ulkoisesta arvioinnista
Opiskelijoista ja laadusta
Vastuullisuudesta
Vaikuttavuudesta
Avoimesta ja vastuullisesta tutkimisesta, kehittämisestä ja oppimisesta
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ajankohtaista laadusta ja arvioinnista

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää Xamkin laadusta ja arvioinnista:

Tero Tallinen
Hallinto- ja talousjohtaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 447028220
Kouvolan kampus
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Susanna Voutila
laatuasiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 40 717 9998
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3D
PL 68 50101 Mikkeli