• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Korkeakouludiplomilla syvempää osaamista työelämään

Korkeakouludiplomit ovat ammattikorkeakoulun erityisosaamisen kokonaisuuksia, joiden avulla pääset syventämään omaa osaamistasi vastaamaan työelämän osaamistarvetta. Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomi antaa mahdollisuuden syventyä nimenomaan tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja niiden kuntouttamiseen.

Naprapatian lehtori ja koulutusvastaava Marja Turkki.

Monipuoliset opintojaksot antavat hyvät mahdollisuudet oman osaamisen laajentamiseen. Koulutuksen yhtenä opettajana toimii naprapatian lehtori ja koulutusvastaava Marja Turkki.

Vaikka diplomi on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa, on sitä ehditty suunnittelemaan jo pidemmän aikaa. – Ensimmäisen kerran tämä opintokokonaisuus on ollut ajatuksissa jo lähes 10 vuotta sitten, jonka jälkeen sitä on tasaisin väliajoin nostettu esiin ja pohdittu, olisiko toteuttaminen mahdollista. Viimein aika tuntui sopivalta ja saimme kokonaisuuden markkinoille korkeakouludiplomin muodossa, Marja kertoo.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät jatkuvasti ja ongelma on kasvava etenkin nuoremman väestön keskuudessa. Liikuntaohjaajia toimii erilaisilla nimikkeillä ja kaikilla ei ole tarvittavaa osaamista esimerkiksi selkäsairaan ihmisen ohjaamiseen. – Pyrkimys on saada hyvää aikaan, mutta pahimmassa tapauksessa asiakas kipeytyy entisestään, mikäli ei tunneta sairauksia ja niiden syntyperiä tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi selkäkipu voi johtua niin monesta eri syystä, ettei sama liike millään sovi kaikille. Näihin haasteisiin pyrimme tuomaan ratkaisuja koulutuksen avulla.

Koulutuskokonaisuus sopii laajasti hyvinkin monille terveydenhuollon tai liikunta-alan osaajille. Myös henkilöt, jotka haluaisivat tulevaisuudessa työskennellä liikunta-alalla, saavat koulutuksesta hyvät pohjatiedot yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja niiden kuntouttamiseen ja hoitamiseen liikkeen avulla. Marjan mukaan koulutuksesta voisivat hyötyä niin personal trainerit, vastavalmistuneet fysioterapeutit kuin vaikka vanhustyössäkin toimivat henkilöt. – Jokaiselle löytyy varmasti hyvää tietoa oman osaamisen syventämiseen.

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja hoidon lisäksi opiskelija saa hyviä eväitä myös yrittäjyyteen, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyen oman mielenkiintonsa mukaan. Suurin osa opinnoista suoritetaan verkossa, mutta jokaisen opintomoduuliin sisältyy myös lähiopetusta Kotkan kampuksella. Syksyn 2024 lähiopetuspäivät ovat 28.-29.11.2024.

Marja kannustaa kaikkia koulutusta pohtivia lähtemään opintoihin rohkeasti mukaan. – Liikunta-alan ammattilaisilla on kiinnostus ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja tämän korkeakouludiplomin kautta saadaan tutkittua ja ajantasaista tietoa. Koulutus voi olla hyvä ponnahduslauta myös heille, jotka haaveilevat työstä liikunta-alan parissa. Opetus Pulsessa on korkeakoulutasoista, joten opinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja myös mahdollisiin tulevaisuuden opintoihin.

Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomin ja muut Xamk Pulsen opinnot löydät Pulsen koulutuskalenterista.

Tutustu myös näihin artikkeleihin