Tuemme yrityksiä ja yrittäjyyttä

Xamkin strategisena tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja kansainvälistymistä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimimme kiinteässä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kannustamme opiskelijoitamme yrittäjyyteen.

Tuemme yrittäjyyttä ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää

Tuemme yrittäjyyttä ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää

Korkeakoulun perustehtävä on tuottaa alueelle ja elinkeinoelämän tarpeisiin osaavaa työvoimaa. Alati muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee kuitenkin myös yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua, jota edistämme tarjoamalla erilaisia asiantuntijapalveluita sekä koulutusta.

Tutkinto-opiskelijoille Xamk tarjoaa koulutusalat ja TKI-toiminnan yhdistävän yrittäjyyskoulutuspolun, jolla pyrkii edistämään uusien yritysten syntyä. Vuosittain järjestetään kansainvälinen *ship Startup Festival, joka tarjoaa mahdollisuuden niin omille opiskelijoille kuin kaikille muillekin esitellä ja testata uusia yritysideoitaan. Valmistuneista tutkinto-opiskelijoista noin 3,5 % toimii yrittäjinä.

Vahvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä

Vahvalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä (TKI) Xamk tukee erityisesti PK-yritysten uudistumista ja etsimme ratkaisuja datatalouden, vihreän siirtymän ja kestävän hyvinvoinnin haasteisiin.

Xamkin asiantuntijaosaaminen suuntautuu TKI-toiminnan kautta suoraan alueen elinkeinoelämän soveltavaan kehittämiseen sekä vastuullisuuden ja vihreän siirtymän tukemiseen.

Vuonna 2023 käynnissä oli 223 TKI-hanketta, joista 31 oli kansainvälisiä hankkeita. Eri sidosryhmäkumppaneita hankkeissa oli 1129.

Xamkin TKI-toiminnan kautta aluekehitykseen suuntautui alueen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta 19,3 miljoonaa euroa, joka on suuruudeltaan kansallista kärkeä.

Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus

Jotta tulevaisuus olisi ennakoitavampi, hallittavampi ja kannattavampi meille kaikille, Xamk tarjoaa osaamistaan myös yrityksille ja yhteisöille. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikömme painopisteenä ovat opiskelijayrittäjyys, yrittäjyyskasvaus, alkavan yrityksen ja yrittäjän tuki, startup-toiminta sekä innovaatiotoiminnan kehittäminen.

Tarjoamme sidosryhmille tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluita, koulutuksia ja valmennuksia sekä opiskelijayrittäjyyttä tukevia palveluita. Yhteistyössä Xamkin kanssa yritykset ja yrittäjä saa uutta näkökulmaa sekä oikeat työkalut paremman huomisen rakentamiseen.

Yhteistyömuotomme jakautuvat neljään laajaan kokonaisuuteen:

  1. Opiskelijayhteistyö
  2. Palvelutoiminta
  3. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
  4. Täydennyskoulutukset

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko kehittää innovaatioita, vahvistaa henkilöstösi osaamista tai tehdä yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? Me voimme auttaa! Täytä verkkolomakkeemme ja ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä!