Näin vaikutamme Kaakkois-Suomessa

Uudistamme Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta tarjoamalla tutkintokoulutusta, jatkuvaa oppimista ja yrityspalveluja. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on merkittävässä roolissa elivoiman vahvistamisessa, olemmehan Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu. Teemme työtä alueidemme hyväksi yhdessä kumppaniverkostomme kanssa.

Osaaminen, innovaatiot ja yhdessä kehittäminen pitävät alueemme elinvoimaisena.

Veto- ja pitovoimaa Kaakkois-Suomeen

Lähikorkeakouluna olemme tärkeä kumppani kampuskaupungillemme ja maakunnillemme, Etelä-Savolle ja Kymenlaaksolle. Edistämme alueemme menestystä tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että täällä asuu riittävästi osaavaa työvoimaa, alueemme elinkeinorakenne on monipuolinen ja yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja menestyä.

Panostamme voimakkaasti myös kansainvälistymiseen, joka vahvistaa alueidemme elinvoimaisuutta meille opiskelemaan ja työskentelemään tulleiden asettuessa tänne asumaan. Työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa tukemalla vastaamme myös kansallisiin tavoitteisiin. Kansainvälistä vaikuttavuutta syntyy lisäksi korkeakouluyhteistyön ja verkostoitumisen myötä.

Tulevaisuuden osaajia tuotamme työelämän tarpeisiin tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme (TKI) osaaminen kohdistuu suoraan alueen elinkeinoelämän kehittämiseen sekä vastuullisuuden ja vihreän siirtymän tukemiseen. Aluekehitykseen suuntautui vuonna 2023 TKI-toimintamme saamaa ulkoista rahoitusta 19,3 miljoonaa euroa – tämä on suurudeltaan kansallista kärkeä.

Toimintamme vaikuttaa positiivisesti kampuskaupunkiemme kilpailukykyyn, henkiseen ilmapiiriin ja alueimagoon.

Aluetaloudelliset vaikutuksemme 2023

Suoria elinvoimavaikutuksiamme ovat Xamkin työllistävä vaikutus eli henkilöstön määrä, tuotetut verotulot, alueelle kohdistuvat investoinnit ja palveluiden osto. Vuonna 2023 investointien määrä oli 7,2 miljoonaa, palveluiden ostot 14,5 miljoonaa ja henkilöstön maksamat verot 4 miljoonaa euroa.

Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus alueen työllisyyteen ja kasvaneeseen ostovoimaan.

Lisää Xamk-tason vaikuttavuustietoa löydät alla olevasta linkistä. Tutustu myös teema- ja kaupunkikohtaisiin sivuihin!

Kotka

Aluevaikutuksemme Kotkassa

Vaikutamme suoraan maakuntiemme ja kampuskaupunkiemme elinvoimaisuuteen monin tavoin. Esimerkiksi henkilöstömäärämme kasvaa ja samalla maksetut verotulot. Tutustu näihin lukuihin ja muuhun vaikuttavuuteemme Kotkan seudulla!

Kouvola Naishenkilö tarkkailee taideteosta

Aluevaikutuksemme Kouvolassa

Xamk tekee ostoja ja investointeja toiminta-alueellaan ja tukee näin välillisesti työllisyyttä ja ostovoimaa. Tuemme opiskelijayrittäjyyttä ja alueidemme kansainvälistymistä. Katso, miten toimintamme vaikuttaa Kouvolan seudulla.

Mikkeli Biotalouden tutkintaa Mikkelin kampuksen laboratoriotiloissa

Aluevaikutuksemme Mikkelissä

Korkeakouluna Xamk on merkittävä vetovoimatekijä Kaakkois-Suomessa. Suuri osa opiskelijoista saapuu kampuskaupunkeihin muualta Suomesta tai muista maista. Osa myös jää alueelle asumaan. Samalla yritykset ja muu työelämä saavat uutta osaamista. Tutustu vaikutuksiimme Mikkelissä!

Savonlinna Savonlinnan kampus

Aluevaikututuksemme Savonlinnassa

Roolimme on myös merkittävä soveltavassa tutkimuksessa, joka suuntautuu suoraan alueidemme yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Käy katsomassa, millaisia tuloksia olemme tehneet Savonlinnassa.

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko kehittää innovaatioita, vahvistaa henkilöstösi osaamista tai tehdä yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? Me voimme auttaa! Täytä verkkolomakkeemme ja ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä!