Hanke selvittää mahdollisuuksia kaupallisen laivareitin muodostamiseksi Kotka – Kunda – Sillamäe -välille.

Toimivat ja turvalliset logistiikkapalvelut ovat elintärkeitä ulkomaankaupalle ja teollisuudelle. Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys on tärkein yksikköliikenteen reitti Suomenlahden yli, mutta Itämeren alueen turvallisuusympäristön muuttumisen myötä turvallisten merikuljetusten varmistaminen ja huoltovarmuuden ylläpitäminen ovat nousseet Suomen logistisen aseman takia entistäkin tärkeämpään asemaan.

Hankkeessa päivitetään Suomenlahden ylittävän rahti- ja matkustajapotentiaalin tilannekuva vastaamaan tämän päivän turvallisuuspoliittista ympäristöä sekä markkinatilannetta. Haastatteluiden ja kyselytutkimusten avulla selvitetään, miten tarpeellinen laivayhteys olisi, ja ketkä voisivat olla potentiaalisia asiakkaita laivayhteydelle.

Lisäksi selvitetään yhteyden kannattavuutta, turvallisuutta ja merkitystä huoltovarmuuden kannalta. Kiristyvän ympäristösääntelyn vaikutukset huomioidaan, samoin kuin satamien tulevaisuuden energiaratkaisujen tarjoaman mahdollisen kilpailuedun reitin kannattavuudelle.

Koska Itämeren turvallisuustaso on voimakkaassa muutoksessa, hankkeessa keskitytään myös muutoksen tuomiin haasteisiin hakemalla turvallisuusselvityksiä ja mahdollisia skenaarioita myös puolustusvoimilta sekä huoltovarmuuskeskukselta.

Lisätietoja

projektipäällikkö Arto Ahlberg
050 5933 170
arto.ahlberg@xamk.fi

tutkimuspäällikkö Tiina Jauhiainen
050 3262310
tiina.jauhiainen@xamk.fi

TKI-asiantuntija Miina Karjalainen
050 5654814
miina.karjalainen@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Kotka – Sillamäe -yhteyspotentiaali

09.10.2023 – 30.06.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 58 570 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 58 570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)