Hankkeen keskiössä on luontolähtöisyys hyvinvointipalveluissa. Tavoite on vahvistaa alan yrittäjyyttä tiedon, palvelumuotoilun ja brändäyksen avulla.

LISÄ-hanke pyrkii lisäämään osaamista luontolähtöisistä menetelmistä sekä vahvistaa luontolähtöisten menetelmien roolia hyvinvointialan koulutus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Projektissa kehitetään korkean osaamisen luontolähtöisiä konsepteja yhdessä alalla jo toimivien ja sinne aikovien yritysten kanssa. Tarkoituksena on brändätä eteläsavolainen korkean osaamisen luontolähtöinen yrittäjyys- ja kehittämistoiminta kansallisesti ja kansainvälisesti.

LISÄ-hankkeen tavoitteet ovat:

1. Lisätä eri toimijoiden osaamista luontolähtöisistä menetelmistä

2. Vahvistaa luontolähtöisten menetelmien roolia hyvinvointialan kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

3. Kehittää korkean osaamisen konsepteja yhdessä, alalla jo toimivien, ja sinne aikovien yritysten kanssa

4. Brändätä eteläsavolainen korkean osaamisen Green wellbeing -yrittäjyys ja kehittämistoiminta. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyy uusia yrittäjyys- ja työmahdollisuuksia.

Etelä-Savo nähdään kansallisesti laadukkaana matkailumaakuntana, jonka valtteja ovat etenkin luontoon liittyvät toiminnot. Luontopohjaiset hyvinvointipalvelut tarjoavat uudenlaisen väylän luonnon vastuulliseen hyödyntämiseen. Lisäksi maakunnassa toimii jo valmiiksi iso joukko erilaisia palveluyrittäjiä, joiden toimintoja olisi mahdollista kehittää ja laajentaa tähän hankkeeseen liittyvien toimintojen kautta. Tarkoituksena on kehittää luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja osaksi Etelä-Savon maatila-, ja matkailuyritysten toimintaa, hyödyntäen maakuntastrategian kärkiä. Luontoperustaisilla hyvinvointipalveluilla on nopeasti kasvava kaupallinen kysyntä, sekä yksityisten kuluttajien, että organisaatioiden parissa, ja hankkeen kautta on pyrkimys kehittää Etelä-Savosta alan kärkimaakunta.

Hankkeessa on keskeisessä roolissa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikkö. Yksikössä aiemmin tehty tutkimustyö, ja henkilöstön osaaminen mahdollistaa hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja vaikutusten arvioinnin laadukkaasti ja vaikuttavasti. Active Life Labin toiminnasta saadaan tutkittua ja mitattavaa näyttöä tukemaan luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta. Projektissa selvitetään mm. luonnon fyysistä vaikutusta hermostoon sekä palautumiseen, ja sen tarjoamia hyötyjä. Hankkeen tuloksina eteläsavolainen luontolähtöisten palveluiden imago on kirkastunut ja luontolähtöiset palvelut nähdään vaikuttavina hyvinvointipalveluina.

 

Näytön paikka! Luonto osaksi hyvinvointipalveluja -webinaarit 2024

Kolmiosaisessa webinaarisarjassa tuodaan esiin tutkittua näyttöä luonnon hyvinvointivaikutuksista, jaetaan konkreettisia näkökulmia luontoperustaisten palvelujen kehittämiseen sekä keskustellaan luonnon roolista hyvinvointijärjestelmässämme. Webinaarit ovat avoimia kaikille luontolähtöisestä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Osa 1: Näytön paikka! Miksi luonto on hyvinvointimme lähtökohta ja miten sen vaikutuksia todennetaan? 19.6.2024 klo 9-11.15 Lue lisää ja ilmoittaudu

Osa 2: Näytön paikka! Miten luonto tuodaan osaksi hyvinvointipalvelujamme? (Syksy 2024)

Osa 3: Näytön paikka! Miksi luonnon on kiinnityttävä osaksi hyvinvointijärjestelmäämme tulevaisuudessa? (Syksy 2024)

 

Lisätietoja

Kati Kiiski
Projektipäällikkö
kati.kiiski@xamk.fi
+358 50 408 4864

Johanna Hirvonen
Yliopettaja
johanna.hirvonen@xamk.fi
+358 40 546 9262

Pirjo Hakala
TKI-asiantuntija
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 486 0591

Eevamari Lahtinen
TKI-asiantuntija
eevamari.lahtinen@xamk.fi
+358 50 428 3997

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

LISÄ - Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla

01.01.2024 – 30.04.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 492432 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 140695 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)