Hankekokonaisuuden tavoitteena on tehostaa puurakennusten puuhybridivälipohjien suunnittelua sekä kustannus- ja materiaalitehokkuutta.

 

Tavoitteeseen pyritään yhdistämällä puurakennusten käyttäjätyytyväisyys, puurakennusten kenttämittaukset, laboratoriotestaukset välipohjaratkaisuille ja näiden osakokonaisuuksien huomioiminen ratkaisujen optimoinnissa ja suunnittelussa. Hankkeen osatavoitteet liittyvät välipohjissa jo käytettävien tuoteominaisuuksien parantamiseen ja uusien tuotteiden kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen. Lisäksi projektin toimenpiteet keskittyvät rakennesuunnittelijoiden käyttöön tarkoitettujen uusien mitoitustyökalujen kehittämiseen, välipohjaratkaisujen käyttäjätarpeita koskevan ymmärryksen lisäämiseen sekä tulosten käytäntöön viemiseen liittyvään laajaan sidosryhmäviestintään ja -vuorovaikutukseen.

 

HANKKEEN TOIMENPITEITÄ OVAT:

TP 1 Valmistelu, kenttämittaukset ja kyselytutkimukset

TP 2 Mittaustekniikan kehittäminen

TP 4 Koerakenteiden valmistus ja uusien ratkaisujen testaaminen

TP 6 Työpajat, raportointi ja viestintä

 

HANKKEEN TULOKSET:

Käyttömukavuus, kustannus- ja hiilijalanjälkioptimointi sekä kiertotalous. Välipohjien suunnittelun yksinkertaistaminen uudentyyppisen mitoitustyökalun avulla. Eri ratkaisujen luokittelujen ja vertailujen avulla välipohjarakenteen valinnan helpottuminen. Välipohjien parempi laatu rakentamisen eri vaiheiden yhteensovittamisen ohjeistamisella. Yleisesti välipohjarakenteen tehokkuuden parantaminen. Pilotointien avulla uusien innovaatioiden syntyminen.

 

PuuHyVä – Puu- ja hybridirakenteisen välipohjatuotteiden optimoinnin innovaatioverkosto-hanke on osa hankekokonaisuutta. Mukana konsortiossa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus kukin omilla hankkeillaan. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman Innovatiivinen Suomi (EAKR) -toimintalinjan puitteissa. Xamkin budjetti hankkeessa on 699 860 €, josta EU-tuen määrä on 559 888 €.

Lisätietoja

Juha-Pekka Luukkainen
projektipäällikkö
p. 050 560 4836
juha-pekka.luukkainen(at)xamk.fi

Katja Rinkinen
tutkimusinsinööri
p. 050 560 7581
katja.rinkinen(at)xamk.fi

Aarno Hatsala
tutkimusinsinööri
p. 050 464 0896
aarno.hatsala(at)xamk.fi

Fanny Malmstedt
tutkimusinsinööri
p. 050 473 7726
fanny.malmstedt(at)xamk.fi

Niko Kinnunen
tutkimusinsinööri
p. 050 576 3874
niko.kinnunen(at)xamk.fi

Juha-Pekka Ontronen
TKI-asiantuntija, viestintä
p. 040 637 5741
juha-pekka.ontronen(at)xamk.fi

Faktat

PuuHyVä - Puu- ja hybridirakenteisen välipohjatuotteiden optimoinnin innovaatioverkosto

01.09.2023 – 31.08.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: n. 1 500 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 699 860 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama