Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä kumppaniyritystensä kanssa akkumateriaalitehtaita Kotkaan ja Haminaan, ja valmistelun edetessä teetti Kymenlaaksossa kyselyn asukkaiden ajatuksista aiheesta. Maaliskuussa 2022 tehdyn kyselyn perusteella jopa 94% oli sitä mieltä, että akkumateriaalitehtaat vahvistaisivat Kymenlaakson taloutta ja työllisyyttä, ja 93% piti Suomeen sijoittuvia tehtaita hyvänä asiana.

Haminaan suunnitellaan prekursoritehdasta (prekursori on katodiaktiivimateriaalin esiaste), ja Kotkassa prekursori jatkojalostettaisiin katodiaktiivimateriaaliksi, jota käytetään kennotehtaissa.

 

Lisätiedot:

Finnish Minerals Group (Suomen Malmijalostus). 11.4.2022. Tutkimus: Kymenlaaksolaiset toivottavat akkumateriaalitehtaat tervetulleiksi. (Sivulla linkki tutkimuksen yhteenvetoon.) Saatavissa:

https://www.mineralsgroup.fi/fi/uutiset-ja-tyopaikat/uutiset/tutkimus-kymenlaaksolaiset-toivottavat-akkumateriaalitehtaat-tervetulleiksi.html [viitattu 4.5.2022]