Suunniteltu kasvavien yritysten keski- ja ylimmän johdon tarpeisiin

 

Xamk applied MBA (XaMBA) tarjoaa yksilöllistettyä, osallistujien ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä opintoja. Opinto-ohjelma on korkeatasoista, käytännöllistä ja soveltavaa kansainvälistä johtamisosaamista kehittävää koulutusta, joka vastaa organisaation tulevaisuuden haasteisiin sekä innovaatioiden ja kehityksen muutostarpeisiin.

Koulutusohjelma räätälöidysti osallistujan ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin

Luennot, työpajat ja keskustelut toteutetaan verkossa asiantuntijoiden ohjaamana. Halutessasi voit syventää osaamistasi ja räätälöityjä opintojasi osallistumalla neljä kertaa opintojen aikana järjestettäville Cambridge-viikolle. Kukin vierailu on viikon mittainen tarjoten mahdollisuuden luoda alasi kansainvälisiä verkostoja ja personoituja valmennustapaamisia kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Juuri sinulle suunniteltu kurssisisältö

Opetusmateriaali koostuu kunkin kurssin aihealan perusmateriaalista ja opiskelijan kehityshankkeen pohjalta yksilöidystä lähteistä.
Opinnot koostuvat kahdeksasta moduulista, joissa kussakin moduulissa toteutetaan aiheen mukaiset strategiset yrityskohtaiset kehitysprojektit

Opit ratkaisemaan yrityksesi kehityksen haasteita

Opintojen keskeinen lähtökohta on kunkin organisaation omat ja alakohtaiset haasteet, joita osallistuja oppii tarkastelemaan aiempaa laajemmin. Ohjelman aikana opitaan kehittämään uuden informaation pohjalta uudenlaisia, yksilöllisiä, tutkimukseen pohjautuvia, kansainvälisen näkökulman mukaisia ratkaisuja.

Koulutus tapahtuu joustavasti verkon välityksellä

Luennot, työpajat ja keskustelut toteutetaan verkossa asiantuntijoiden ohjaamana, jolloin voit joustavasti osallistua opintoihin paikasta riippumatta.

Toimit työelämän muutostarpeiden mukaan

Opintojen tavoite on, että osallistuja oppii etsimään, tarkastelemaan ja analysoimaan oman alansa toimia, niiden muutos- ja yhteistyötarpeita objektiivisesti sekä yhdistämään uutta tietoa että toimimaan innovatiivisesti uuden tiedon valossa.

Erikoisasiantuntijoiden tuki käytössäsi koko koulutuksen ajan

Kunkin luennon toteuttaa alansa erityisasiantuntija, joka myös tarvittaessa antaa kehitystehtävääsi koskien tarvittavaa lisäinformaatiota sekä ohjeistusta.

Opit kehittämään kansainvälisiä näkökulmia

Kaikki luennoitsijamme ovat kansainvälisen näkökulman omaavia asiantuntijoita. Lue myös tämän tekstin alta neljä kertaa opintojen aikana järjestettävästä lähiopetuksesta Cambridgessä.

Laajenna yrityksesti kansainvälistymistä ja lähde mukaan verkostoitumaan Cambridge-viikoille!


Kansainvälisyyttä laajeentaaksesi, voit halutessasi syventää osaamistasi ja räätälöityjä opintojasi osallistumalla neljä kertaa opintojen aikana järjestettäville Cambridge-viikolle lähiopetukseen. Kukin vierailu on viikon mittainen tarjoten luentoja, tietoa, vierailuja ja tapaamisia. Viikkojen aikana on lähitoteutukseen osallistuvilla mahdollisuus luoda kansainvälisiä verkostoja oman liiketoiminnan kehittämisen mukaisesti.

Mikäli tavoitteenasi on liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen sekä kansainvälistyminen, voit halutessasi
hakea myös Business Finlandin innovaatioseteliä Cambridge-viikon personoituihin vierailu- ja kansainvälistymisviikoille ulkopuolisen osaamisen hankkimiseksi.

Cambridge-viikkojen ajankohdat:

  • 11.03. – 15.03.2024
  • 10.06. – 14.06.2024
  • 11.11. – 17.11.2024
  • 24.03. – 28.03.2025

Hinta:

  • XaMBA-tutkinnnon opiskelijat = 2.450 € + alv
  • Ulkopuoliset osallistuja = 4.990 € + alv

Ota ensiaskeleesi koulutusohjelmaan, joka joka aidosti kohdistuu tavoitteisiisi.

Ota yhteyttä