Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tukee lukuvuonna 2023—2024 apurahoin kansainvälisten opiskelijoidemme kampuskaupungeissamme suorittamia työharjoitteluja. Yrityksen tai organisaation on mahdollista osallistua pilottiin ja onnistuneen harjoittelun päätteeksi hakea Xamkilta 1400 €/kk suuruinen apuraha harjoittelijan palkkakustannusten kattamiseen.

Pilottiin osallistuminen tuo yritykselle tai organisaatiolle mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen tulevaisuuden työntekijään ja saada hänen avullaan alan uusinta oppia sekä tuoreita näkemyksiä. Näiden harjoittelujen kieli on pääsääntöisesti englanti, joten työnantajalle tarjoutuu tilaisuus treenata englannin kielen taitoaan arjessa ja tuoda kansainvälisyyttä työyhteisöön matalalla kynnyksellä. Yrityksen on mahdollista löytää harjoittelija esimerkiksi liiketalouden tai tekniikan opiskelijoistamme.

 

Pilotti on osa Xamkissa toteutettavaa Talent Boost -toimintaa.

OSALLISTUMINEN

Kouvolassa, Kotkassa tai Mikkelissä toimiva yritys tai organisaatio voi osallistua apurahapilottiin lähettämällä lyhyen kuvauksen tarjoamastaan harjoittelutehtävästä projektitutkija Henna Hirvoselle (henna.hirvonen@xamk.fi) viimeistään 15.11.2023. Harjoittelujen kielenä on englanti, joten myös tehtäväkuvaukset toivotaan lähetettävän englanniksi.

  • Määräajan jälkeen Xamkin Talent Boost -työntekijä viestii kootusti ilmoitetuista harjoittelupaikoista opiskelijoille, jotta he voivat hakea heitä kiinnostaviin paikkoihin. Hakijoiden CV:t ja motivaatiokirjeet lähetetään yrityksille ja organisaatioille hakuajan päätyttyä, viimeistään 31.12.2023. Xamkin harjoitteluvastaavat arvioivat harjoittelujen soveltuvuudet opintoihin.
  • Mahdolliset haastattelut ja harjoittelijan valinta tapahtuvat työnantajan toimesta, hyvä ajankohta tälle on tammi-helmikuu. Opiskelija ja työnantaja sopivat käytännön asioista ja tekevät harjoittelusta sopimuksen. Työnantajan velvoitteista huolehtiminen on osallistuvan yrityksen tai organisaation vastuulla.
  • Harjoittelut suoritetaan kokoaikaisena lähityöskentelynä ja pääsääntöisesti kesäaikaan. Harjoittelut ovat palkallisia, joten yritys tai organisaatio maksaa harjoittelijalle vähintään 1400 €/kk (mukaillen Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkkaa).
  • Onnistuneen harjoittelun päätteeksi yritys tai organisaatio voi laskuttaa Xamkilta max. 2800 € (1400 €/kk) suuruisen apurahan. Liitteeksi tulee laittaa allekirjoitettu työsopimus sekä kuitit harjoittelijalle maksetuista palkoista.
  • Opiskelija tuottaa harjoittelukokemuksestaan materiaaleja (esim. videon tai tekstin muodossa) ja työnantajalla on mahdollisuus halutessaan osallistua tähän kertomalla kokemuksesta omasta näkökulmastaan. Materiaalien avulla hyvistä harjoittelukokemuksista voidaan viestiä Xamkin kanavissa ja myös yritys/organisaatio voi käyttää niitä halutessaan omissa kanavissaan.
  • Apurahaohjelman pilottikauden kesto on 1.9.2023—1.9.2024. Apurahalla tuettavat harjoittelut on suoritettava tämän aikataulun puitteissa.
  • Pilotti on osa Xamkissa toteutettavaa Talent Boost -toimintaa.


Hae mukaan tai kysy lisätietoja:

Henna Hirvonen, projektitutkija, kansainväliset palvelut

henna.hirvonen@xamk.fi

+358 50 4621 764