Euroopan unionin osarahoittama

Neighbours Discovering Internationality Together!

Kansainvälisyyden mahdollisuuksia maaseudun nuorisotyöhön!

TAVOITTEET

Kansainvälisyys voi olla erittäin tehokas nuorisotyön väline, mutta monilta nuorisotyöntekijöiltä puuttuu taitoja, tietoisuutta tai verkostoja, jotta he voisivat hyödyntää kansainvälisyyttä ammatissaan. Tämän hankkeen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen tuomalla yhteen kansainvälisyydestä motivoituneita nuorisoalan tekijöitä Suomesta Etelä-Savon alueelta, sekä Ruotsista Kalmarin alueelta luomaan verkostoja, jossa oppia kansainvälisistä mahdollisuuksista nuorisotyössä sekä luomaan yhteistyötä. Tavoitteena on:

  1. Lisätä osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tietoisuutta erilaisista Euroopan unionin kansainvälisistä mahdollisuuksista, joita he voisivat hyödyntää päivittäisessä nuorisotyössä kotimaassaan.
  2. Tarjota osallistuville nuorisotyöntekijöille mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen kollegoiden kanssa, jotka työskentelevät samankaltaisessa maaseutukontekstissa (Ruotsissa ja Suomessa) ja jotka kohtaavat samankaltaisia kysymyksiä työssään nuorten parissa.
  3. Tarjota osallistuville nuorisotyöntekijöille käytännön ymmärrystä ja taitoja kansainvälisen toiminnan aloitukseen ja auttaa heitä kartoittamaan kotiorganisaatiolleen sopivia hankeideoita.
  4. Luoda käytännönläheinen käsikirja osallistujien oppimistuloksista ja kokemuksista sekä konkreettisista vinkeistä ja ratkaisuista kaikille nuorisotyöntekijöille, jotka haluaisivat laajentaa osaamistaan kansainvälisyydessä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

TOIMENPITEET

Hankkeessa toteutetaan paikallisia sekä kansainvälisiä tapaamisia Etelä-Savossa ja Kalmarissa. Paikallisissa tapaamisissa kootaan toimintaan osallistuvia nuorisotyöntekijöitä heidän tarpeensa, toiveensa sekä haasteensa liittyen kansainväliseen nuorisotyöhön. Näiden pohjalta toteutetaan kaksi kansainvälistä tapaamista, yksi Etelä-Savossa ja yksi Kalmarissa, joissa verkostoidutaan ja vertaisopitaan nuorisotyöstä molemmista maista, vieraillaan paikallisissa organisaatioissa ja opitaan heidän käytännöistään sekä aloitetaan tulevia yhteistöitä esim. hankevalmisteluja. Hankkeeseen sisältyvillä toimilla parannetaan paikallisen nuorisotyön laatua ja EU:n tietoisuutta sekä tarjotaan lisää mahdollisuuksia paikallisille nuorille. Paikallisten tulosten lisäksi haluamme levitystoiminnallamme saavuttaa myös aikaan vaikutusta nuorisotyöhön laajemmassa mittakaavassa, jonka vuoksi luomme näiden tapaamisten pohjalta ”ABC kansainvälisyyteen: Käytännön opas ja lisävälineitä maaseudun nuorisotyöhön” käsikirjan nuorisotyöntekijöille, jotka haluaisivat laajentaa osaamistaan kansainvälisyydessä.

TULOKSET

Tämä hanke auttaa sekä suomalaisia että ruotsalaisia nuorisotyöntekijöitä löytämään erilaisia vaihtoehtoja kansainvälisyyden hyödyntämiseen. Nuorisotyöntekijät saavat myös käytännön tietoja ja taitoja kansainvälisen työn aloittamiseen konkreettisista valmistelutöistä, joita laitetaan aluille kansainvälisissä tapaamisissa. Lisäksi käsikirja, joka tullaan julkaisemaan hankkeen tuotoksena, tarjoaa konkreettista käytännön apua kansainvälisyyteen kaikille eurooppalaisille nuorisotyöntekijöille, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Antti Rantaniva

P. 040 623 3082

antti.rantaniva@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Neighbours Discovering Internationality Together

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.6.2025

Tiedot

Hallinnoija: Xamk
Osatoteuttajat: Stiftelsen Fryshuset
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+
Kokonaisbudjetti: 60 000 euroa