Kymenlaakson liitto
Raakaöljyn pumppausta Xamkin öljyntorjunta-altaalla

Datasta turvaa öljyntorjuntaan

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan mittausdataa torjuttavan aineen syttyvyydestä ja terveydelle haitallisista pitoisuuksista öljyntorjunnan turvallisuuden parantamiseksi. 

Pitoisuusmittauksia käytännön torjuntatesteistä

Mittausdataa öljyntorjunnan turvallisuuden lisäämiseksi

Hankkeen tavoitteena on parantaa öljyntorjunnan turvallisuutta tuottamalla mittausdataa vahingontorjunnan aikaisista terveydelle haitallisista pitoisuuksista ja syttymisvaarasta. Turvallisuusdataa kerrytetään todennäköisimmistä vahinkoaineista, erityisesti raakaöljystä.

Hankkeessa hyödynnetään pitoisuusmittareita, jotka tallentavat jatkuvaa mittausdataa terveydelle haitallisten ja palavien kaasujen ja höyryjen sekä hapen pitoisuuksista.

Mittauksissa käytetään sekä öljyntorjunta-altaalle kiinteästi että torjuntahenkilöstön hengitysvyöhykkeelle asennettavia monikaasumittareita.

Mittausdata on purettavissa sähköisessä muodossa ja siten analysoitavissa kunkin työvaiheen tai muun ajallisen vaiheen mukaisesti. Datan perusteella voidaan tunnistaa ainekohtaisesti terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisimmat työvaiheet ja ajankohdat. Analysoinnin tuloksena laaditaan torjunnan turvallisuusympäristön kuvaus riskinarvioineen. Testaukseen osallistuu sekä pelastusviranomaisia että työterveyshuollon ammattilaisia.

Hanke toimii esiselvityshankkeena laajemmalle kansainväliselle kehittämishankkeelle, jota valmistellaan ja jolle haetaan rahoitusta hankkeen aikana.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

1) Testaustoimintamallin määrittely ja laajemman hankekokonaisuuden luominen, hankevalmistelu ja kansainvälisen hankkeen rahoitushaku.
2) Testiolosuhteiden rakentaminen (testiöljyjen, suojavarusteiden, mittauskaluston ja koejärjestelyjen sekä mittauspöytäkirjojen valmistelu)
3) Kenttämittaukset (kolmessa työvaiheessa: puomitus, koneellinen keräys, imeytys)
4) Tulosten analyysi (mittausdatan purku, tulkinta ja raportointi)
5) Riskinarviointi (riskin suuruuden arviointi, riskinhallintatoimenpiteiden määrittäminen)
6) Tulosten levittäminen (sosiaalinen media, alan lehdet, yleistajuiset lehtiartikkelit, tutkimusartikkeli) ja palautekysely osallistujille.

Hanke toteutetaan 1.9.2023 ja 31.12.2024 välisenä aikana. Hankkeen kenttämittaukset sijoittuvat touko-kesäkuuhun 2024.

Hankkeen julkaisut

Raakaöljytesti, crude oil response test

Crude oil spill response preliminary tests preparing the ground for further studies

Halonen, J. 2024. Crude oil spill response preliminary tests preparing the ground for further studies. In: Xamk READ 2/2024. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Öljyistä vedenpintaa Xamkin öljyntorjunta-altaan harjoituksissa

Raakaöljyvahingot harvinaisia, mutta sitäkin haastavampia

Halonen, J. 2024. Raakaöljyvahingot harvinaisia, mutta sitäkin haastavampia. Xamk READ 1/2024. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Pitoisuusmittausta öljyntorjunta-altaalla

Raakaa dataa raakaöljystä

Halonen, J. 2023. Raakaa dataa raakaöljystä. Xamk READ 3/2023. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Hankkeen nimi:

Datasta turvaa öljyntorjuntaan

Hankkeen kesto: 1.9.2023–31.12.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Muut kumppanit: Öljyntorjunnan vastuuviranomaiset, työterveyshuollon palveluntarjoajat
Vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku
Osaamiskärki: Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha
Kokonaisbudjetti: 120 685 euroa

Asiasanat

öljyntorjunta öljyvahinko pelastustoiminta testaus
Puhelin
+358447028514
Sähköposti
Justiina.Halonen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
+358447028514
Justiina.Halonen@xamk.fi
Puhelin
+358447028222
Sähköposti
Antero.Myren@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Antero Myrén
Projektipäällikkö
+358447028222
Antero.Myren@xamk.fi
Puhelin
+358509112288
Sähköposti
Manu.Kettunen@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
+358509112288
Manu.Kettunen@xamk.fi