Suomen Akatemian tunnus

DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta

Lue lisää blogista: https://blogs.uef.fi/dequal/

DEQUAL-tutkimushanke tarkastelee nuorten digitalista eriarvoistumista

Mitä tutkimme?

Suomessa digitalisaation uskotaan luovan yhdenvertaisia elämänrakentamisen mahdollisuuksia ”diginatiiveina” pidetyille nuorille. Sen katsotaan mm. kumoavan nuorille tärkeiden asioiden (koulutus, työ, harrastukset, ystävät) tavoitettavuuteen liittyviä eroja. Nuoret ovatkin ottaneet digitaaliset tarjoumat luontevaksi osaksi arkeaan, sosiaalisuuttaan ja asioidensa hoitamista. Tilastot osoittavat kuitenkin monien nuorten taustoihin kiinnittyvien eriarvoisuuksien olemassaolon.

Myös nuorten asuinpaikalla on merkitystä. Siksi tutkimmekin miten vetovoimainen ja kasvava kaupunki, nuorista tyhjenevä teollisuuskaupunki tai syrjäinen pikkukylä erilaisine materiaalisine ja sosiokulttuurisine piirteineen muovaa nuorten mahdollisuuksia ja tapoja rakentaa arkeaan ja elämänkulkuaan digiyhteiskunnassa?

Nuorten digitaalinen arki muuttuu jatkuvasti

DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta – nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa -hanke on Itä-Suomen yliopiston ja Juvenian yhteishanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

DEQUAL-hankkeessa kysytään:

  1. Minkälaiset sosiokulttuuriset ja materiaaliset mekanismit ylläpitävät ’digitaalista sosiaalista eriarvoisuutta’: rakenteellista ja nuorisokulttuurista kerrostuneisuutta, jolla on sekä yhteiskunnallisia että elämänkulullisia seurauksia.
  2. Miten nuorten taustat ja paikalliset nuorisokulttuurit kietoutuvat osaksi eriarvoistavia tapoja toimia digitaalisissa mahdollisuusrakenteissa?
  3. Miten nuorten kotipaikat erilaisine materiaalisine ja sosiokulttuurisine piirteineen ovat osa tätä epäreiluutta?

.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

DEQUAL: Capturing Digital Social Inequality Young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries

Hankkeen kesto: 1.9.2020–31.8.2024

Tiedot

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen Akatemia
Kokonaisbudjetti: 798 601 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 399 793 €

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopiston logo