GEIN

GEIN edistää naisten osaamista ja voimaantumista urheilujohtajiksi ja -valmentajiksi

Tasa-arvoisempi urheilumaailma on mahdollinen! Se alkaa kokeneista ja rohkeista naisista, jotka ovat valmiita astumaan esiin ja jakamaan osaamistaan.

Vahvistamme urheilun tasa-arvoa erityisesti Albaniassa ja Kosovossa.

GEIN-hankkeen tavoitteet ja tulokset

TAVOITTEET


1) Lisätä tietoisuutta ja toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi urheilussa erityisesti Albaniassa ja Kosovossa

2) Parantaa tietämystä ja kouluttaa urheiluyhteisöjä sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä teemoista

3) Rakentaa eurooppalainen mentoreiden verkosto tukemaan ja edistämään urheilun tasa-arvoa

”Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus”.

We should not be shy about being proud of where we are or ambitious about where we want to go.

President Ursula von der Leyen

 Political Guidelines in EU

TULOKSET

Koulutusmoduuli urheilun tasa-arvosta Tiranan urheiluyliopistoon.

 • Koulutusmoduuli urheilun tasa-arvosta Tiranan urheiluyliopistoon.
 • Tietoisuutta ja osaamista urheilusektorilla toimiville naisille Albaniassa ja Kosovossa.
 • Urheilun tasa-arvoa ja johtamistaitoja edistävä  kansainvälinen mentoriverkosto.
 • Naisurheilun ja toimijoiden näkyvyys mediassa kasvaa.

GEIN -hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Tutkimusta urheilujohtamisen ja -valmennuksen tasa-arvosta yhteistyössä All in Plus -hankkeen kanssa.
 • Koulutusohjelman  suunnittelu ja  pilotointi lisäämään tietoisuutta tasa-arvoon liittyvistä tekijöistä sekä edistämään urheilujohtamisen  ja valmennuksen osaamista Albaniassa ja Kosovossa.
 • Mentorointimalli koulutusohjelmaan osallistuville
 • Mentoriverkosto tukemaan urheilun tasa-arvoa ja urheilun naisjohtajia heidän työssään.
 • Opintomatka partnereille Suomeen keväällä 2025.
 • Päätöskonferenssi Albaniassa syksyllä 2025.

.

.

GEIN-HANKKEESSA RAKENNETAAN KANSAINVÄLINEN MENTORIVERKOSTO.
TULE MENTORIKSI!

Mitä mentorointi on?

 • Tasavertainen ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde, jossa molemmat ovat aktiivisia toimijoita
 • Tavoitteena on totuttujen ajattelu- ja toimintamallien kyseenalaistaminen
 • Tavoitteellista kokemusten jakamista ja yhdessä oppimista. Asetetaan tavoitteita, jotka perustuvat mentoroitavan tarpeisiin ja innostavat häntä.
 • Mentori kokeneempana tukee kehityshaluista, mutta kokemattomampaa mentoroitavaa
 • Mentori rohkaisee kehittymään: tavoitteena on tunnistaa ja saada mentoroitavan vahvuudet ja koko potentiaali käyttöön
 • Mentori on kiinnostunut mentoroitavan oman ajattelun kehittymisestä
 • Mentori kuuntelee, kysyy oivalluttavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa
 • Mentori haastaa mentoroitavan arvoja, ajattelua ja olettamuksia
 • Mentori ohjaa mentoroitavaa oppimaan kokemuksistaan ja kehittymään ammattilaisena ja ihmisenä

Mitä mentorointi ei ole?

 • Ei ole opettamista tai luennointia
 • Ei ole neuvomista ja valmiin tiedon kertomista
 • Ei mentorin omien viisauksien jakamista tai yksisuuntaista tiedonsiirtoa
 • Ei mentorin toimintamallin kopioimista


Hyödyt mentorille 

 • Voit jakaa asiantuntemustasi ja kokemustasi, joita olet kerryttänyt vuosien varrella
 • Edistät naisten urakehitystä eri kulttuureissa
 • Tuet naisia haasteiden kohtaamisessa ja tasa-arvoisten käytäntöjen kehittämisessä
 • Verkostoidut muiden kansainvälisten osaajien kanssa
 • Kehität omia johtamisen ja viestinnän taitojasi ja kulttuurien välistä ymmärrystä
 • Lisäät itsetuntemustasi.
 • Saat myös tilaisuuden pohtia omia arvojasi ja ammatillisia tavoitteitasi.

Muuta

 • Mentoroitavat ovat projektin opinto-ohjelmaan osallistuvia liikunnan ammattilaisia ja opiskelijoita Albaniasta ja Kosovosta
 • Mentorointi tapahtuu englanninkielellä
 • Mentoroinnista maksetaan pieni korvaus

ONLINE WORKSHOP FOR MENTORS

6 JUNE 2024, 10-14 (FIN)

Preliminary program

Brief presentation of the GEIN project and its organizations  

Keynote speaker, sports influencer Ms Birgitta Kervinen: 

 • Importance of good governance in sports  
 • Mentoring as an opportunity to support personal growth as a leader  

Principles of mentoring 

 • the motives, roles and responsibilities of the mentor and the mentee  
 • potential challenges of mentoring; trust, dependence  
 • how mentoring can support the personal growth and professional development of both the mentor and the mentee  
 • setting goals in the mentoring relationship 
 • interaction skills/ communication in mentoring 

Practices of mentoring in the GEIN project

 • A model of the mentoring process (autumn 2024 – spring 2025)
 • The main features of the mentees’ personal projects 
 • Discussions in small groups, planning of the mentoring practices 
 • Time for questions & answers 

Contact information: Marita Mattila, marita.mattila@xamk.fi

Birgitta Kervinen:
”Kansallisesti ja kansainvälisesti kokeneiden urheilujohtajien osaamisella, mielipiteillä ja myös elämänkokemuksella on erityistä tarvetta liikuntapolitiikan ja urheilutoimijoiden tukena, kun urheilun ympäristö on yhä monimutkaisempi ja yhteiskuntavastuun vaatimukset vain kasvavat. Haluamme olla kaikkien liikuntaa ja urheilua kehittävien tukena.”

Hankkeen tiedot

LISÄTIETOJA

Koordinaattori

Marita Mattila, projektipäällikkö, MMM
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
marita.mattila@xamk.fi
+358 50 3125094

Mentoroinnin asiantuntija

Heli Kesämaa, yliopettaja, KTT
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Liiketalouden yksikkö
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
heli.kesamaa@xamk.fi
+358 50 5913215

Media-assistentti
1.6.-31.8.2024
Katriina Janhunen, yhteisöpedagogiopiskelija
akaja002@edu.xamk.fi

Hankkeen nimi:

GEIN equal play, equal say

Hankkeen kesto: 1.1.2024–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Osatoteuttajat: Albanian Olympiakomitea, Tiranan urheiluyliopisto, Kosovon Paralympiakomitea, Leuvenin ammattikorkeakoulu
Muut kumppanit: Etelä-Savon Liikunta ry. , Mäntyharjun Virkistys ry. , Finlands Svenska Idrott, SUEK, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+ Sport Capacity Building
Kokonaisbudjetti: 249 886 €
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 198 908 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 71 457 €

Yhteistyökumppanit

 • Juvenia tekee hankkeessa yhteistyötä belgialaisen Leuvenin ammattikorkeakoulun, albanialaisten Tiranan urheiluyliopiston ja Olympiakomitena sekä kosovolaisen Paralympiakomitean kanssa
”Euroopan unionin rahoittama. Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä”