Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

Geoenergialoikka

Edistetään geoenergian – maasta peräisin olevan lämmön – hyödyntämistä maakunnissa.

Keskisyviä energiakaivoja tutkimus- ja koulutuskäyttöön 

Ylimaakunnallista yhteistyötä

Hankkeessa selvitetään ja edistetään kansallisten päästötavoitteiden saavuttamista maasta peräisin olevan lämmön, geoenergian, avulla.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) hallinnoimassa GEOENERGIALOIKKA-hankkeessa Xamk toteuttaa toimenpiteitä Kymenlaakson alueella, muiden hanketoteuttajien toimenpiteet kohdistuvat keski- ja pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Hankkeen tuloksena syntyy alueelle geoenergian TKI-ympäristö ja selvitys geoenergian käytöstä alueella. TKI-ympäristön keskiössä on GEOENERGIALOIKKA-investoinnit-hankkeesta rahoitettava 600-800 metriä syvä geoenergiakaivo.

Yhteistyöllä kohti kestävää ja paikallista energiantuotantoa

 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

2024

TKI-ympäristön suunnittelu ja toteutus

Pilot-kohteiden selvitykset

2025

TKI-ympäristön toteutus, operointi, mittaukset

Pilot-kohteiden selvitykset

2026

TKI-ympäristön operointi, mittaukset, konseptointi, jatkokehittäminen

Selvitys geoenergian käytölle Kymenlaaksossa

2026 -> jatkokehityshankkeet yrityksille

Geoterminen energia lämmönlähteenä kiinnostaa korkean energiapotentiaalin vuoksi.

Kymenlaakson sekä keski- ja pohjois-Pohjanmaan alueilla rakennettavat geoenergian tutkimusympäristöt sijoittuvat eri maaperäalueille.

Kymenlaakson rapakivigraniitti on odotetusti haastavin poraustekniikan kannalta, mutta tuottoisin alue energian tuotannolle johtuen korkeammasta seismisyydestä.

Keski-Pohjanmaan alueella maaperänä on kiillegneissi ja pohjois-Pohjanmaalla rapakivigraniitti.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Geoenergialoikka

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Osatoteuttajat: Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Kestävät energiajärjestelmät

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, Keski-Pohjanmaan liitto, Kymenlaakson liiton koordinoimana
Kokonaisbudjetti: 2 139 623 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 1 712 515 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 513 772 euroa

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Puhelin
+358447028469
Sähköposti
Erja.Tuliniemi@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Erja Tuliniemi
Projektipäällikkö
+358447028469
Erja.Tuliniemi@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358504651050
Sähköposti
Vaino.Petrell@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Väinö Petrell
Tutkimusinsinööri
+358504651050
Vaino.Petrell@xamk.fi
Puhelin
+358503302890
Sähköposti
Timo.Juusola@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Timo Juusola
Tutkimusinsinööri
+358503302890
Timo.Juusola@xamk.fi