Kymenlaakson liitto
Ideajalostamo

Ideajalostamo Kymenlaakso

Ideajalostamo Kymenlaakso -hankkeessa luodaan edellytyksiä innovaatioiden kaupallistamiselle sekä innovaatioiden syntyyn vaadittavalle tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. 

Kehitämme palvelua, joka tuo saataville dataa, työkaluja ja asiantuntijuutta. 

Tuemme yrityksiä, keksijöitä ja yrittäjäksi aikovia jalostamaan ideoitaan ja keksintöjään tuottavaksi liiketoiminnaksi.

Tavoitteena on että yritykset ja yrittäjät oppivat tunnistamaan, miten uusi teknologia tai uudet tavat toimia voivat ratkaista todellisia ongelmia tai tarpeita markkinoilla. Edistetään yritysten edellytyksiä hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja resursseja innovaatioiden levittämiseksi laajemmalle yleisölle.

Liity mukaan Ideajalostamo Kymenlaakso hankkeeseen ja ole osa muutosta kohti parempaa huomista.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta (TKI) on olennainen osa uusien ideoiden, teknologioiden ja tuotteiden kehittämistä.

TKI-panostusten lisääntyessä sekä julkinen sektori että yritykset investoivat enemmän resursseja tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Tämä johtaa osaltaan uusien innovaatioiden syntymiseen, parempaan tuottavuuteen ja kilpailukyvyn kasvuun.

Keksijälle

Sparraamme keksijöitä ja yrityksiä kehittämistyössä nojautuen hanketiimin asiantuntemukseen, erilaisiin innovaatiotyökaluihin ja luovaan osaamiseen.

Samalla keräämme oppeja Ideajalostomo-mallin kehitykseen, jotta jatkossa saatavilla olisi yhden luukun palvelu ideoiden ja keksintöjen edistämiseksi tarvittavan tuen saamiseksi.

 • Oivalluksia kehittämissuunnista
 • Tarvittavan osaamisen ja resurssien tunnistaminen
 • Yleiskuva toimialanäkymistä
 • Luova osaaminen, työpajat ja TKI-verkostot

Ole yhteydessä hanketiimiimme Xamkissa, tai kurkkaa vastaako Keksintösäätiön palvelutarjonta tarpeeseesi.

Ihmisiä istuu työskentelemässä yhdessä

Asiantuntijalle

Ideajalostamo-mallin osana luodaan asiantuntijaverkostoa ideoiden ja keksintöjen edistämiseksi. Toimintaa pilotoidaan Kymenlaaksossa tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden ja Xamkin yksiköiden kanssa.

Keksintösäätiön Ideajalostamo-palveluun voit tutustua oheisen linkin takaa, mistä löydät myös mm. Ideajalostamo-palvelun asiantuntijasopimuksen.

Keksintöjen edistäminen kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi vaatii monialaista asiantuntijuutta.

Innovaatiopalvelun tarjoajalle

Kokoamme näkymää Kymenlaakson innovaatiopalveluista.

Kokonaiskuva mahdollistaa eteenpäinohjaamisen palveluiden äärelle sekä palvelukokonaisuuden kehittämistä verkostomaisesti.

 • IPR ja keksintöpalvelut sekä lainsäädäntö
 • Yritys- ja start-up-palvelut
 • Työpajat ja kilpailut innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi
 • Toimialakohtaiset verkostot, vertaistuki ja mentorointi
 • Työkalut ja alustat

Yhteystiedot

Puhelin
+358447028521
Sähköposti
Melina.Maunula@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Melina Maunula
Projektipäällikkö
+358447028521
Melina.Maunula@xamk.fi
Puhelin
+358447028994
Sähköposti
Ari.Haapanen@xamk.fi
Yksikkö
Kulttuurin koulutusyksikkö
Ari Haapanen
Lehtori
+358447028994
Ari.Haapanen@xamk.fi
Puhelin
+358504616625
Sähköposti
Jyrki.Kymalainen@xamk.fi
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Jyrki Kymäläinen
TKI-asiantuntija
+358504616625
Jyrki.Kymalainen@xamk.fi
Sähköposti
Jari.Luostarinen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Jari Luostarinen
TKI-asiantuntija
Jari.Luostarinen@xamk.fi
Puhelin
+358447028960
Sähköposti
Tiina.Savallampi@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Luovan talouden tutkimusyksikkö

Olen luovuuden suurlähettiläs, pimee mimmi ja utelias generalisti. Työkalupakkiini kuuluu muun muassa muotoilun menetelmät, kokeilukulttuurin periaatteet ja analyyttinen ajattelu.

Työskentelen Kouvolassa Luovan talouden tutkimusyksikössä projektipäällikön ja TKI-asiantuntijan nimikkeillä, mutta muuntaudun tilanteen mukaan palvelumuotoilijasta palloseinäksi ja tutkijasta toteuttajaksi.

Rakastan vanhojen ajatusmallien ravistelua ja eri alojen välistä ristiinpölytystä.
Innostun ideoiden jakamisesta ja ihmisten kohtaamisista.
Haluan edistää planeettamme hyvinvointia ja lajien välistä vieraanvaraisuutta.

Tiina Savallampi
Projektipäällikkö
+358447028960
Tiina.Savallampi@xamk.fi
Sosiaalinen media

Yhteistyökumppanit

Keksintösäätiö
Ideajalostamo

Keskeiset toimenpiteet

Hanke jakautuu seuraaviin viiteen työpakettiin:

 • TP1) Koordinaatio
 • TP2) Edellytysten luominen
 • TP3) Kansallinen yhteistoiminta
 • TP4) Alueellinen aktivointi
 • TP5) Viestintä ja jalkauttaminen

Näistä kansallisen yhteistoiminnan vahvistaminen ja linkitykset kansalliseen Ideajalostamomalliin ovat Keksintösäätiön koordinointivastuulla, Kymenlaakson alueelle kohdentuvat selvitystoimet ja nopeat kokeilut puolestaan pääosin Xamkin toteutusvastuulla.

Työn tuloksena tunnistetaan Kymenlaaksosta kansalliselle tasolle laajennettavissa olevia työkaluja ja toimintamalleja, sekä toisaalta jalkautetaan kansallista ideajalostamomallia ja siihen liittyviä työkaluja Kymenlaaksossa.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Ideajalostamo Kymenlaakso

Hankkeen kesto: 1.2.2024–31.1.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Keksintösäätiö sr.
Vahvuusala: Digitaalinen talous
Tutkimusyksikkö: Luova talous
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Ympäristö ja kestävyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liiton myöntövaltuudella
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 421 195 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 271 663 euroa