Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri

Akkuteknologiateollisuuden osaajien ja kouluttajien koulutustarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen.

Akkualan koulutusklusteri

Kehitetään akkuteknologiateollisuuden osaajatarpeisiin vastaava monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen tueksi yhteistyössä 2- ja 3-asteen sekä yliopiston kanssa.

Täydennyskoulutuskurssit Kaakkois-Suomen akkuteollisuuden opettajille.​

Koulutusyhteistyömalli yritysten ja eri koulutusasteiden välillä.

Uusi koulutuskokonaisuus, jolla vastataan kasvavan akkuklusterin osaajatarpeisiin.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Kehitetään monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen osaajatarpeisiin yhteistyössä ammatillisen 2- ja 3-asteen sekä yliopistojen kanssa.

Toteutetaan valmistautumisselvitys eri koulutusasteiden alueellisen koulutustarpeen kartoittamiseksi.

Edistetään työelämälähtöisen opettajien täydennyskoulutusmallin kehittämistä (opettajien työelämäjaksot).

Tiivis yhteistyö TKI-hankkeen kanssa.

Tiivistä yhteistyötä tehdään EAKR -rahoitteisessa hankkeessa Kaakkois-Suomen akkualan tki-klusteri, jossa  selvitetään akkualan TKI-potentiaalia ja mittaus- ja testauspalvelujen tarvetta alueella ja rakennetaan kaksi TKI-ympäristöä vastaamaan yritysten tarpeisiin. Hankkeiden välillä tulee olemaan tiivistä yhteistyötä sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta kuin viestintä- ja tiedottamistoimissa.

Mitä tavoitellaan?

Suomen kansallisessa akkustrategiassa pyritään edistämään Suomen nousua vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Akkustrategialla myös vahvistetaan yritysten ja arvoketjujen uudistumista, innovaatiotoimintaa, kasvukykyä ja luodaan näin uusia työpaikkoja. Visio nostaa alan kansainvälisiä toimijoita Suomeen. Kaakkois-Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä akkuarvoketjun tueksi Power Coast United – Kaakkois-Suomen akkuklusterihankkeen osalta.

Kaakkois-Suomen akkuklusterin koulutushankkeessa toteutetaan valmistautumisselvitys eri koulutusasteiden akkualaan liittyvän alueellisen koulutustarpeen kartoittamiseksi sekä kehitetään onitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen osaajatarpeisiin yhteistyössäammatillisen 2- ja 3-asteen sekä yliopistojen kanssa. Lisäksi hankkeella edistetään työelämälähtöisen opettajan täydennyskoulutusmallin kehittämistä, jolla vahvistetaan toimialat ylittävää yhteistyötä.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kaakkois-Suomen akkualan koulutusklusteri

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT; Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kokonaisbudjetti: 150 273 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 112 705 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 37 568 euroa

Asiasanat

aluekehittäminen koulutus yhteiskehittäminen

Yhteystiedot

Puhelin
+358503071190
Sähköposti
Milla.Pitkanen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Milla Pitkänen
Projektipäällikkö
+358503071190
Milla.Pitkanen@xamk.fi
Puhelin
+358447028444
Sähköposti
Maunu.Kuosa@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Maunu Kuosa
TKI-asiantuntija
+358447028444
Maunu.Kuosa@xamk.fi
Puhelin
+358447028485
Sähköposti
Hannu.Sarvelainen@xamk.fi
Yksikkö
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö
Hannu Sarvelainen
Lehtori
+358447028485
Hannu.Sarvelainen@xamk.fi

Yhteistyökumppanit

Lappeenrannan-lahden teknillisen yliopiston logo.
Ekami