Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut – GENESIS

GENESIS-hankkeessa kehitetään kestävää tulevaisuutta energia-alalle uuden, kansainvälisen tason, energiatekniikan tutkimusympäristön avulla.

Tutkimusinfra vahvistaa alueen energiatekniikan tutkimuksen lähtökohtia

Energiatekniikan uutta tutkimusinfraa

GENESIS-hankkeessa kehitetään kestävää tulevaisuutta energia-alalle. Tavoitteena on luoda Kymenlaakson alueelle uutta liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja. Hankkeessa kehitettävät innovaatiot tukevat puhtaan energian tuotantoa, varastointia ja käyttöä sekä sektori-integraatiota. GENESIS-hankkeen investointiosuudessa rakennetaan ainutlaatuinen tutkimus- ja pilotointiympäristö, joka edesauttaa edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsyä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

1.TKI- ja testausympäristön suunnittelu, kehittäminen ja rakentaminen kestävän energiajärjestelmän ja sektori-integraation tutkimukseen ja pilotointiin.

2.TKI-ympäristöjen (kestävä energiajärjestelmä ja geoenergia) integroinnin suunnittelu ja toteutus (Xamk)

3. TKI-ympäristön toiminnan validointi demonstrointeja varten.

4. Puhtaan energian ja sektori-integraation TKI-demonstraatioiden ja simulointien suunnittelu ja toteuttaminen.

5. Yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen tekemällä sektori-integraatioon liittyviä alustavia liiketoimintasuunnitelmia ja suunnittelemalla ja toteuttamalla teknologiapilotointeja.

6. Edistää vihreän siirtymän investointien, erityisesti vety- ja uusiutuvan energian investointien (aurinko- ja tuulivoima) sijoittumista Kymenlaaksoon.

Kouvola Innovation Oy toteuttaa kokonaisuuden osahanketta, joka keskittyy toimenpiteisiin 5 ja 6.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Muut kumppanit: Ahlstrom Glassfibre Oy, Dust Control Systems Oy, Kymi-Solar Oy ja Nanea Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Kestävät energiajärjestelmät

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto, JTF – Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. EU:n osarahoittama.

Yhteystiedot

Puhelin
+358469222410
Sähköposti
Turo.Laine@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Turo Laine
Tutkimusryhmäpäällikkö
+358469222410
Turo.Laine@xamk.fi
Puhelin
+358505698066
Sähköposti
Paulus.Kiviranta@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Paulus Kiviranta
Tutkimusinsinööri
+358505698066
Paulus.Kiviranta@xamk.fi

Yhteistyökumppanit