Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

Kivet Kiertoon, investoinnit

Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

TKI-toiminnan kasvattaminen vähähiiliseen kiertotalousmalliin investoimalla.

Toiminnan uudistaminen

Vaikuttava TKI-toiminta

Hankkeessa tehtävien investointien tavoitteena on aktivoida rakennusalaa ja betoniteollisuutta hyödyntämään alueen TKI-toimijoita ja -ympäristöjä tuotekehityksessään ja oman toimintansa uudistamisessa.

Tuotekehityksen uudistaminen

Hanke keskittyy löytämään ratkaisuja kierrätysmateriaalien, sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäytölle betonissa niin, että betonin tuotannon hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.

Hankkeen avulla rakennusala ja betoniteollisuus hyödyntävät alueen TKI- toimijoita ja -ympäristöjä tuotekehityksessään ja oman toimintansa uudistamisessa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvä vaikuttava ja tunnettu TKI-toiminta ja -ympäristö mahdollistavat jatkossa kilpaillun rahan hankkeiden hakemisen alueelle sekä vaikuttavan ja laadukkaan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentumisen ja sitä kautta myös uusien työpaikkojen syntymisen.

TKI-infran laajeneminen ja osaamisen kehittyminen edistävät alueen houkuttelevuutta myös yritysten näkökulmasta.Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kivet Kiertoon – Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi, investoinnit

Hankkeen kesto: 1.1.2024–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Tutkimusyksikkö: Kymilabs

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta
Kokonaisbudjetti: 674 975 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 472 483 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 202 492 euroa
Puhelin
+358504143303
Sähköposti
Simo.Vilkki@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Kymilabs
Simo Vilkki
Projektipäällikkö
+358504143303
Simo.Vilkki@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi