Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

ARVOHIILI, investoinnit

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, investoinnit

ARVOHIILI, investoinnit -hankkeessa kehitetään TKI-laitekantaa korkean jalostusasteen biohiilipohjaisten tuotteiden tutkimiseksi. Laitteet sijoitetaan Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon tiloihin.

BioSammon TKI-palvelut kehittyvät.

Hankkeen tavoitteet

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, investoinnit -hanke on Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI -kehityshankkeen rinnakkaishanke. Hanke keskittyy löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille. Biohiilen valmistuksen standardointi ja laadunvarmistusohjeistuksen luominen mahdollistavat tasalaatuisen tuotannon ja siten biohiilen ympärille syntyvän liiketoiminnan onnistumisen ja kannattavuuden.

Investointihankkeen tavoitteena on tukea kehityshankkeen tavoitteiden toteutumista ja tulosten saavuttamista kehittämällä TKI-laitekantaa tarpeita vastaavaksi. Kehityshankkeen tavoitteet ovat uuden liiketoiminnan, investointien ja työpaikkojen saaminen alueelle sekä TKI-toiminnan ja -mahdollisuuksien kehittäminen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Investointihankkeessa toteutetaan ne laitehankinnat, jotka on tunnistettu välttämättömiksi kehityshankkeessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hankittavat laitteet liittyvät raaka-aineiden ja sivuvirtojen esikäsittelyyn, pyrolyysiprosessin kehittämiseen uusille raaka-aineille ja tuotejakeille sopivaksi sekä biohiilen analysointiin.

Investointihankkeen aikana tehdään mm. seuraavat hankinnat:

  • Laitteistot pyrolyysikaasujen ja nesteiden talteenottoon ja käsittelyyn
  • Muovien pyrolysointiin soveltuva laitteisto
  • Shredder-jauhin
  • TGA-MS
  • Pöytäkokoinen kuulamylly
  • XRD

Ajankohtaista: Ensimmäiset laitehankinnat tehty

TGA-MS -laite on saapunut BioSampoon, ja se on onnistuneesti otettu käyttöön kevään 2024 aikana.

TGA-MS Netzsch TG 209 F1 Libra + QMS 403 Aëolos Quadro

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI investoinnit

Hankkeen kesto: 1.10.2023–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Kokonaisbudjetti: 912 079 €