Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

ARVOHIILI

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI

ARVOHIILI -hankkeessa pyritään löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille.

ARVOHIILI-hankkeen tavoitteet

ARVOHIILI-hankkeen tavoitteena on aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Hankkeessa kehitettävillä biohiilen tuotantoon ja käyttöön liittyvillä innovaatioratkaisuilla luodaan liiketoimintamahdollisuuksia sekä alueella jo sijaitseville yrityksille että yrityksille, jotka harkitsevat alueelle sijoittumista. Konkreettisia, aluekehityksen ja yritystoiminnan edistämiseksi hyödynnettäviä tuloksia ovat mm.

  • Biohiilen valmistusprosessin ja biohiilen ominaisuuksien vakioinnin kautta syntyvä laadunvarmistusohjeistus biohiilelle ja valmistusprosessille
  • Biohiilireseptit käyttökohteen mukaan
  • Uudet tuotekonseptit havainnekuvineen ja kannattavuuslaskelmineen, sekä niille luodut liiketoimintasuunnitelmat

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI -hankkeessa etsitään uusia raaka-ainevirtoja biohiilen tuotantoon, nostetaan biohiilen jalostusastetta, haetaan uusia käyttösovelluksia biohiilelle ja luodaan markkinaa biohiilituotteille. Biohiilen valmistuksen standardointi ja laadunvarmistusohjeistuksen luominen mahdollistavat tasalaatuisen tuotannon ja siten biohiilen ympärille syntyvän liiketoiminnan onnistumisen ja kannattavuuden.

Biohiilen ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa käytettävä raaka-aine, sen esikäsittely, pyrolysointiprosessi ja jälkikäsittely. Tästä syystä optimaalisen biohiilen valmistuksessa on selvitettävä useita tekijöitä. Samasta syystä myös biohiilen potentiaaliset käyttökohteet ovat todella monipuoliset, sillä biohiilen ominaisuuksia voidaan muokata sovelluskohteiden asettamien tarpeiden mukaisesti. Hankkeessa tutkittavia biohiilen potentiaalisia sovelluskohteita ovat mm.

  • ilmanpuhdistus
  • akustiikka
  • kiertotalouspohjaiset kasvualustat ja lannoitteet
  • fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Keskeisenä toimenpiteenä erilaisille raaka-aineille, kuten turvesoiden ennallistamiseen soveltuvalle pajulle, erilaisille puupohjaisille sivuvirroille ja jätteille sekä maatalouden muovijätteille, etsitään oikeat pyrolysointiolosuhteet haluttujen tuotesovellusten vaatimien ominaisuuksien saavuttamiseksi. Myös eri materiaalivirtojen esikäsittelytekniikoita testataan ja kehitetään materiaalin saamiseksi pyrolyysiprosessiin soveltuvaan muotoon. Tässä yhteydessä tuotetaan myös
laadunvarmistusohjeistus biohiilen tuotantoon pitäen sisällään vaadittavat laatuominaisuudet sekä käytettävät analysointi- ja testimenetelmät.

Ajankohtaista

Hankkeen aikana biohiiltä on valmistettu eri raaka-aineista, mm. eri puumateriaaleista kuten paju ja metsäteollisuuden kuorisivuvirrat. Pyrolyysin aikaisia olosuhteita on testattu eri materiaaleilla ja eri materiaaleja on pyrolysoity eri lämpötiloissa.

BioSammossa pyrolysoidusta biohiilestä on tutkittu mm. tuhkapitoisuutta, kemiallista koostumusta CHNS-elementtianalysaattorilla sekä ominaispinta-alaa BET-analysaattorilla. Näytteitä on myös kuvattu pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

Kevään aikana BioSammossa on toteutettu kasvukokeita. Näissä on tutkittu biohiilen vaikutusta kasvien itämiseen. Kokeita on suoritettu eri raaka-aineista valmistetuilla biohiilillä sekä eri kasveilla.


Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta voit kysyä projektipäälliköltä:

Jarmo Kilpeläinen

p. 044 702 8914

jarmo.kilpelainen@xamk.fi

Ilmestyneet julkaisut

Pyrolyysi mahdollistaa materiaalien kierrätyksen kasvualustoihin (Huurtomaa, S. & Kokkonen, J. Xamk Read, Nro 1/2024). Saatavilla osoitteesta:

Pyrolyysi mahdollistaa materiaalien kierrätyksen kasvualustoihin | READ Xamk

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI

Hankkeen kesto: 1.10.2023–30.6.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Bio- ja kiertotalous
Tutkimusyksikkö: Biosampo

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto / Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Kokonaisbudjetti: 974 027 €

Myös Andritz Oy, Carbofex Oy, Easmar Logistics Oy, European Cellulose Insulation Association ja GRK Suomi Oy tukevat tutkimusta suorilla rahallisilla panostuksilla.

Asiasanat

aluekehittäminen kiertotalous

Yhteistyökumppanit

Asiantuntijat

Puhelin
+358447028914
Sähköposti
Jarmo.Kilpelainen@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Jarmo Kilpeläinen
Projektipäällikkö
+358447028914
Jarmo.Kilpelainen@xamk.fi
Puhelin
+358504707058
Sähköposti
Timo.Loikala@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Timo Loikala
Tutkimusinsinööri
+358504707058
Timo.Loikala@xamk.fi
Puhelin
+358504000946
Sähköposti
Jaana.Kokkonen@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Jaana Kokkonen
Tutkimusinsinööri
+358504000946
Jaana.Kokkonen@xamk.fi
Puhelin
+358447028264
Sähköposti
Teemu.Karttaavi@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Teemu Karttaavi
Tutkimusinsinööri
+358447028264
Teemu.Karttaavi@xamk.fi
Puhelin
+358509115995
Sähköposti
Suvi.Lindsten@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Suvi Lindstén
Laborantti
+358509115995
Suvi.Lindsten@xamk.fi
Puhelin
+358504777224
Sähköposti
Mandi.Teinila@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Mandi Teinilä
Tutkija
+358504777224
Mandi.Teinila@xamk.fi