Kymenlaakson liitto
Varautumisyhteistyö

Kymvake

Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen

Tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat avainasemassa alueellisen varautumisyhteistyön kehittämisessä. Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot tuottavat tutkittua tietoa ja uutta osaamista alueelliseen varautumiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus tuovat koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 3. sektorin toimijoiden roolit näkyviin alueellisen varautumisyhteistyön kehittämisessä.

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot mukana alueellisessa varautumisessa

Turvallinen Kaakko liikenneonnettomuusharjoitus.
Liikenneonnettomuusharjoitus Turvallinen Kaakko tapahtumassa.

Tavoitteena eri toimijoiden välinen vahva yhteistyö

Hanke luo vahvaa pohjaa koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten alueelliselle yhteistyölle. Tiiviimpi yhteistyö ja hiotut toimintamallit mahdollistavat monipuolisen tiedon ja osaamisen jakamisen sekä turvallisuuteen liittyvän yhteiskehittämisen. Vaikutukset näkyvät entistä parempana varautumisena onnettomuuksiin ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisena kokonaisturvallisuuden edistämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan Kymenlaakson alueen pk-yritysten kyberturvallisuusosaamista ja kyberuhkiin varautumista, pilotoidaan voimahuollon varautumista sähköenergian tuotannon, jakelun ja varastoinnin osalta, sekä kehitetään digitaalisia harjoituksia eri toimijoiden fyysisten turvallisuus- ja  valmiusharjoitusten tueksi.

Kyberturvallisuusosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Kymenlaason alueen yrityksissä 

  • Alueen yritysten kyberturvallisuuden osaamistarpeita selvitetään haastatteluiden ja työpajan avulla
  • Hankkeen kohderyhmälle tuotetaan ajankohtaisia kyberturvaharjoitteita ja tietoiskuja
  • Kohderyhmälle tarjotaan myös mahdollisuutta laajemmalle tietoturvan kehittämisen kokeilulle

Sähköntuotannon-, varastoinnin ja jakelun simulaatiomalli

  • Voimahuollon varautumista kehitetään tuottamalla selvitys ja sähköenergian tuotannon, jakelun ja varastoinnin pilotti Kotkan Kantasataman alueella.

Digitaaliset turvallisuus- ja valmiusharjoitukset

  • Tuotetaan maksuttomia harjoitussisältöjä Kymenlaakson yrityksille, 3. sektorin toimijoille ja koulutusorganisaatioille.
  • Harjoitussisältöjen kehittäminen tehdään toimijoiden tarpeiden pohjalta. Xamk tuottaa ja rakentaa digitaaliset harjoitukset valitulle harjoitusalustalle

Monialainen valmiusharjoittelu

  • Toimijoina koulutus-ja tutkimusorganisaatiot, yritykset ja 3 sektorin toimijat.
  • Harjoiteltavat skenaariot valmistellaan toimijoiden yhteistyönä, esim. Kyberhyökkäys -> häiriöt tietoliikenneyhteyksissä -> logistiikan häiriöt.

Asiantuntijat

Puhelin
+358505287030
Sähköposti
Jaakko.Haapamaki@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Jaakko Haapamäki
Tutkimusinsinööri
+358505287030
Jaakko.Haapamaki@xamk.fi
Puhelin
+358504710244
Sähköposti
Riku.Heino@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Riku Heino
TKI-asiantuntija
+358504710244
Riku.Heino@xamk.fi
Puhelin
+358447028213
Sähköposti
Anni.Lippo@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Anni Lippo
Tutkimuspäällikkö
+358447028213
Anni.Lippo@xamk.fi
Puhelin
+358509113320
Sähköposti
Janne.Niinisaari@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Janne Niinisaari
TKI-asiantuntija
+358509113320
Janne.Niinisaari@xamk.fi
Puhelin
+358504651050
Sähköposti
Vaino.Petrell@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Väinö Petrell
Tutkimusinsinööri
+358504651050
Vaino.Petrell@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kymvake – Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.11.2023–31.1.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus
Vahvuusala: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Kestävät energiajärjestelmät, Peliteknologiat ja kyberturvallisuus
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto
Kokonaisbudjetti: 746 021 €
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 520 407,3 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 498 636 €

Asiasanat

Yhteistyökumppanit